ГРОМАДЯНАМ МІСТА
Територіальні центри соціальних служб

Головна
ГРОМАДЯНАМ МІСТА
Територіальні центри соціальних служб
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про територіальний центр надання соціальних послуг
 
 
1. Загальні положення
         1.1. Територіальний   центр  надання соціальних послуг (далі - територіальний центр) є державною (комунальною) установою, що надає різні види соціальних послуг прямо або через свої структурні підрозділи особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей (далі – отримувачі послуг).
 
         1.2 Отримувачами соціальни х послуг у територіальному центрі можуть бути одинокі непрацездатні громадяни, пенсіонери, інваліди старші 18 років, діти-інваліди, особи без постійного місця проживання, жертви домашнього насилля та інші соціально незахищені верстви населення.
 
         1.3. Територіальний центр утворюється, реорганізовується та ліквідовується за рішенням місцевих органів виконавчої влади за поданням районних управлінь праці та соціального захисту населення, погодженим відповідно з Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головним управлінням соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації та Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації або за рішенням органів місцевого самоврядування.
 
1.3. Територіальний центр є юридичною особою і діє відповідно до цього Типового положення.
 
         1.4. Територіальний центр підпорядкований управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації або відповідному  органу місцевого самоврядування.
 
         1.6. Для надання соціальних послуг, в залежності від потреб громади,  у територіальному центрі утворюються спеціалізовані структурні підрозділи (стаціонарні відділення, реабілітаційні центри, відділення організації гарячого харчування, надання траспортних послуг, сільські центри соціальних послуг тощо), спрямовані на підтримання життєдіяльності та соціальної активності отримувачів послуг та забезпечення їхнього повноцінного життя.
 
          1.7. У своїй діяльності територіальний центр керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з питань, що регулюють діяльність установ системи праці та соціального захисту населення, а також цим Положенням.
          1.8. Положення про територіальний центр та його структура затверджуються відповідним місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.за погодженням районного (міського) управління праці та соціального захисту населення.
          1.9 Положення про структурні підрозділи територіального центру розробляються керуючись рекомендаціями, зазначеними у додатках до цього Положення і затверджуються керівником територіального центру, за погодженням з районним (міським) управлінням праці та соціального захисту населення,
 
2.  Діяльність територіального центру
З метою реалізації Закону України „Про соціальні послуги” для забезпечення потреби отримувачів соціальних послуг  територіальний центр здійснює наступну діяльність:
2.1 Виявлення та реєстрація в установленому порядку громадян, які мають право на соціальні послуги відповідно до законодавства.
2.2 Обстеження матеріально-побутових умов проживання отримувачі послуг і  визначення індивідуальних потреб у необхідності надання їм різних видів соціальних послуг.
Проведення усестороннього оцінювання ситуації особи, включаючи матеріально-побутові умови, умови проживання, стан здоров’я тощо та визначення індивідуальних потреб у соціальних послугах. Оцінювання здійснюється соціальним працівником Територіального центру. До оцінювання можуть залучатися представники місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, житлово-комунальних установ, громадських  організацій тощо.
2.3. Встановлення зв'язків з підприємствами, установами, організаціями, в яких раніше працювали отримувачі послуг, з рідними, друзями, волонтерами, осередками Товариства Червоного Хреста та інших недержавних організацій щодо надання необхідної допомоги.
2.4 Для задоволення індивідуальних потреб отримувачі послуг територіальний центр здійснює:
 - придбання продуктів харчування, предметів домашнього вжитку, медикаментів тощо за кошти отримувачів послуг;
-  доставку продуктів харчування, медикаментів, гарячого  харчування тощо;
- надання транспортних послуг, здійснення соціального  патронажу,  виклик  лікаря;
- організацію надання консультацій з  питань психічного здоров'я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем,   застосування   психодіагностики, спрямованої на вивчення  соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її  психологічної  корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;
- виявлення потреб та сприяння розвитку  різнобічних  інтересів отримувачів послуг,  організація дозвілля, спортивно-оздоровчої діяльності, розвиток художньо-прикладної творчості  тощо;
- організацію консультацій  щодо  запобігання виникненню та розвитку  можливих  органічних  розладів  особи, підтримка її   здоров'я,   здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;
- надання  натуральної  чи грошової  допомоги:
- надання  консультацій  з  питань чинного законодавства,  здійснення захисту прав  та  інтересів  отримувачів послуг;
- надання  інформації,  необхідної для вирішення складної життєвої ситуації; розповсюдження    просвітницьких  та  культурно-освітніх знань, спрямованих на пропаганду здорового способу життя;  поширення інформації про види соціальних послуг,  формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних  проблем.
   2.5. Територіальний центр може організовувати   пункти   прийому   від   населення,  підприємств,   установ, організацій продуктів харчування, одягу та взуття, предметів першої необхідності,   коштів   для   подальшого   адресного   розподілу   серед громадян похилого віку, інвалідів, малозабезпечених та інших соціально незахищених верств населення, пунктів прокату засобів пересування та реабілітації, предметів догляду за хворими.
 
3. Умови прийняття на облік для надання соціальних послуг та припинення їх надання.
3.1. На обслуговування до територіального центру приймаються інваліди І, II групи старші 18 років, одинокі непрацездатні громадяни, малозабезпечені громадяни та інші особи, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, на підставі картки медичного огляду, акту обстеження матеріально-побутових умов проживання та особистої заяви.
До числа одиноких непрацездатних громадян відносяться громадяни, в тому числі подружжя, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати.
 3.3. Протипоказаннями для надання соціальних послуг територіальним центром є:
-    онкологічні захворювання ІІІ, ІV клінічної групи;
- гострі інфекційні захворювання;
                   - тяжкі психічні розлади, при яких особа потребує лікувальних заходів в умовах психіатричного стаціонару, денного стаціонару для психічно хворих, стаціонару на дому під наглядом медичного психіатричного закладу або потребує активного динамічного диспансерного нагляду з боку психіатричного закладу, вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих;
- наркоманія та алкоголізм;
          У випадку захворювання особи на інфекційні захворювання, що передаються статевим шляхом, туберкульоз або ВІЛ-інфекцію /СНІД/ рішення щодо наявності протипоказань для прийняття на обслуговування приймається комісією у складі лікаря лікувального закладу відповідного профілю та лікаря-епідеміолога.
3.4. У разі звернення до територіального центру інвалідів І, ІІ групи, громадян похилого віку, які мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати, чи батьків дітей-інвалідів, молодших 18 років, територіальним центром можуть надаватися їм платні соцальні послуги, або працівники установи повинні надати роз’яснення щодо адреси найближчої установи, де ці громадяни можуть отримати необхідні послуги.
У разі виявлення у громадянина протипоказань до надання соціальних послуг працівники установи повинні надати роз’яснення громадянинові стосовно можливих шляхів отримання цих послуг.
3.5. Обслуговування отримувачів послуг здійснюється на підставі заяви, договору, що укладається між отримувачем послуг та адміністрацією терцентру, у якому визначається перелік послуг, періодичність і терміни їх надання (відповідно до медичного висновку) та інше.    
Надання соціальних послуг розпочинається та припиняється за наказом директора територіального центру.
Заяви реєструються в окремих спеціальних журналах і розглядаються директором територіального центру.
3.6 Припиняється надання соціальних послуг у разі:
-   коли   інваліду   І або   ІІ груп, під   час    чергового переогляду встановлено ІІІ групу інвалідності або знято групу  інвалідності;
        - встановлення наявності у непрацездатної особи працездатних родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов'язані її утримувати, проживають в одному й тому ж населеному    пункті  або   разом  з  ним  і   не   мають   поважних  причин для звільнення від обов'язків щодо догляду за нею;
        - переїзду на нове місце проживання або до родичів, які можуть
утримувати одиноку непрацездатну особу  і здійснювати за нею необхідний догляд;
        - покращення матеріально-побутових умов проживання, внаслідок чого  особа не потребує надання грошової та натуральної допомоги;
         - за систематичне грубе порушення громадського порядку (вживання
алкоголю, наркотичних та інших препаратів, сварки, бійки, непристойне ставлення до обслуговуючого персоналу), що підтверджується не менш як           2 відповідними актами;
- виявлення медичних протипоказань;
          - направлення особи до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, інших установ та закладів;
- у разі встановлення наявності договору довічного утримання;
- у разі смерті.
При припиненні надання соціальних послуг робиться відмітка на заяві отримувача послуг і в журналі обліку із зазначенням номера та дати наказу.
У разі припинення надання соціальних послуг з підстав визначених у абзаці 9 п. 3.5. працівники установи повідомляють відповідно органи Міністерства внутрішніх справ та (або) заклади охорони здоров’я.
 
4. Фінансова і виробничо-господарська діяльність територіального центру
         4.1. Територіальний центр є юридичною особою, має печатку, штамп із своїм найменуванням, самостійний баланс, реєстраційні рахунки в банківських установах.
         4.2. Територіальний центр фінансується та утримується за рахунок коштів, що виділяються із місцевих бюджетів на соціальний захист населення, та інших надходжень, не заборонених законодавством.
4.3. Фінансово-господарська діяльність територіального центру здійснюється  відповідно до  кошторису, затвердженого начальником управління праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації або органом місцевого самоврядування та штатного розпису, що затверджуються керівником територіального центру.
4.4. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються органами місцевого самоврядування або органами місцевої виконавчої влади за поданням районного (міського) управління праці та соціального захисту населення.
          4.5. Посадові оклади працівників територіального центру встановлюються відповідно до законодавства з питань оплати праці. При визначенні штатної чисельності керівник територіального центру керується Нормативами чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, затвердженими наказом Мінпраці від 08.12.2006 №462.
          Посади, не передбачені діючими нормативами, та їх чисельність вводяться залежно від конкретних умов надання соціальних послуг за погодженням органів місцевого самоврядування або місцевих органів виконавчої влади.
        4.6. Територіальний центр через свої структурні підрозділи може надавати платні соціальні послуги відповідно до діючого законодавства.
          У територіальному    центрі    можуть    утворюватися    виробничі структурні підрозділи (спеціальні цехи, дільниці, лікувально-виробничі    майстерні) з необхідним інвентарем, устаткуванням і обладнанням, технікою, транспортом   та   іншим знаряддям,   які   можуть  виконувати   і   надавати безоплатні та платні послуги. З урахуванням необхідності та можливості до роботи у зазаначених підрозділах можуть залучатися отримувачі послуг
        4.7. Надходження коштів від надання платних послуг, спрямовуються на  забезпечення потреб громади у соціальних послугах та покращення їх якості.
        Економічні і виробничі відносини територіального центру з підприємствами і організаціями всіх форм власності здійснюються на підставі договорів.
        Планування, облік, калькуляція собівартості продукції, яка виробляється у виробничих структурних підрозділах територіального центру, здійснюється відповідно до чинного законодавства.
        4.8. До надання соціальних послуг можуть залучатися громадяни, які перебувають на обліку у центрах зайнятості, та волонтери відповідно до діючого законодавства.
         4.9. Територіальний центр для забезпечення здійснення своєї діяльності  може використовувати грошову та гуманітарну допомогу підприємств, організацій, релігійних конфесій, благодійних об'єднань та окремих громадян.
 
5.  Керівництво територіальним центром.
5.1.    Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади місцевим органом виконавчої влади, або відповідним органом місцевого самоврядування який є засновником установи, за погодженням з управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (міської ради).
Посаду директора територіального центра може обіймати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки, стаж роботи не менше 5 років.
5.2.    Директор територіального  центру:
5.2.1 здійснює  керівництво  діяльністю територіального    центру;   
5.2.2 несе    персональну  відповідальність  за  виконання   покладених   на  територіальний   центр  завдань;
5.2.3 визначає ступінь відповідальності  заступників і керівників структурних підрозділів;
5.2.4 формує і затверджує штатний розпис.
5.2.5 Представляє територіальний центр без довіреності в усіх установах, підприємствах і організаціях, укладає угоди.
5.2.6 У межах своєї компетенції видає накази по територіальному центру, вирішує питання добору кадрів, затверджує функціональні обов’язки працівників, вживає заходів заохочення, а у разі порушень трудової дисципліни чи невиконання функціональних обов’язків накладає стягнення.
5.2.7 Затверджує правила внутрішнього розпорядку.
5.2.8 затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру та координує їхню діяльність щодо вирішення питань надання соціальних послуг.
5.2.9 Вносить пропозиції районному (міському) управлінню праці та соціального захисту населення щодо структури, кошторису витрат територіального центру в межах граничної чисельності та норматив­них актів з цих питань.
5.2.10 Призначає на посади і звільняє з посад працівників територіального центру, визначає їх обов'язки.
5.2.11 Розпоряджається майном, коштами в межах  затвердженого  кошторису. 
5.2.12. забезпечує дотримання вимог з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки.
5.2.13 - виявляє навчальні потреби персоналу та організовує професійне навчання, як на робочих місцях у територіальному центрі, так і у відповідних навчальних закладах, організовує атестацію працівників та підвищення їх  кваліфікації, систематичне навчання з питань охорони праці
5.2.14 - організовує проведення адміністративної супервізії, яка включає моніторинг графіків роботи та виконаних завдань, оцінку стосунків персоналу, робочих записів, звітів тощо;
5.2.15 організовує проведення професійної супервізії;
5.2.15 призначає особу, уповноважену надавати адміністративну супервізію (заступника директора територіального центру, завідувача відділення) та професійну супервізію (фахівця із соціальної роботи чи іншого досвідченого соціального працівника);
 5.2.17 Відповідає   за   ведення   бухгалтерського   та   статистичного   обліку, складання    звітності    за    затвердженими    формами    і подання    її    в установлені терміни відповідним органам.
 
6. Кадрове забезпечення територіального центру
6.1 У територіальному центрі проводиться регулярна супервізія всього персоналу, плани якої щорічно переглядаються;
6.2 Керівники структурних підрозділів і супервізори обов’язково повинні проходити навчання з навичок супервізії;
6.3 У штаті територіального центру повинно бути не менше одного соціального працівника
6.3.1 Соціальний працівник разом з отримувачем послуг розробляє та впроваджує індивідуальний план догляду,  який містить стратегії втручання, спрямовані на задоволення потреб клієнта.,
6.3.1.1 Індивідуальний план догляду включає зайнятість, навчання, соціалізацію, послуги медичного закладу, правове та медичне втручання,  фінансову та матеріальну підтримку, відповідно до законів, положень та інструкцій, що їх регулюють, та можливостей бюджету. Індивідуальний план догляду постійно переглядається та до нього вносяться зміни.
6.4 У разі необхідності  створюється мультидисциплінарна команда, яка формується на договірній основі. До її складу можуть входити соціальний працівник, соціальний робітник, психолог, медична сестра чи лікар необхідної спеціалізації, реабілітолог, юрист, священник, інший спеціаліст за потребою.
6.5 Персонал територіального центру зобов”язаний постійно працювати над підвищенням своєї кваліфікації та періодично проходити відповідне навчання.
6.6 Персонал територіального центру зобов’язується зберігати всю інформацію про отримувача послуги строго конфіденційною.
 
7. Контроль за діяльністю територіального центру.
7.1. Територіальний  центр здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг   
7.2 Контроль за організацією та якістю надання соціальних послуг,     харчуванням, додержанням санітарно-протиепідемічного режиму здійснюють районні (міські) управління праці та соціального захисту населення спільно з органами охорони здоров'я в установленому порядку.
7.3 контроль за виконанням ліцензійних умов здійснення професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг здійснює орган лїцензування у встановленому порядку.
7.3. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності територіального центру провадиться місцевими органами виконавчої  влади,    Міністерством   праці та соціальної   політики України,    Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки   Крим,   головними   управліннями праці та соціального захисту   населення   обласних   державних адміністрацій, Головним управлінням соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації,  Управлінням  праці  та соціального захисту населення   Севастопольської міської державної адміністрації та іншими спеціально уповноваженими органами відповідно до чинного законодавства України.