Соціально-економічна характеристика
Інвестиційна діяльність

Головна
ГОСТЯМ МІСТА
Соціально-економічна характеристика
Інвестиційна діяльність
Іноземні інвестиції
 

      Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій в економіку міста станом на 01 січня 2020 р. становив 102,5 млн. дол. США, що на 2,5% менше обсягів на початок 2019 року, (28,7% від загального обсягу по області). Обсяг прямих інвестицій у розрахунку на одну особу населення міста станом на 01 січня 2020 р.  становив 374,2  дол. США. До основних країн-інвесторів, на які припадає 94,7% загального обсягу прямих інвестицій, належать: Кіпр, Чехія, Німеччина, Іспанія, Словенія, Беліз та Нідерланди. Найбільші обсяги прямого іноземного капіталу зосереджено на підприємствах промисловості – 68,3 млн. дол. (66,0% від загального обсягу прямих інвестицій в економіку міста), у т.ч. переробної – 65,3%, а також на підприємствах і в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 25,2 млн. дол. (24,6%). Заборгованість підприємств міста за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими інвесторами на 01 січня 2020 р. становила 6,7 млн. дол., і загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) – 109,2 млн. дол.
 
 
 
 
Капітальні інвестиції
 

     У 2021р. підприємствами міста освоєно 4556,0 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 47,5% загальнообласного обсягу.
На кожного мешканця міста припало 16742,0 грн капітальних інвестицій.
Капітальні інвестиції за напрямками їх освоєння розподілилися таким чином:
 
     
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій протягом 2021 року
 
тис. грн.
 
у % до загального обсягу
Всього 4556028 100,0
інвестиції в матеріальні активи 4501711 98,8
   з них у
   житлові будівлі
264158
5,8
   нежитлові будівлі 704421 15,5
   інженерні споруди 2133964
46,8
   машини, обладнання та інвентар 994382 21,8
   транспортні засоби 268285 5,9
   довгострокові біологічні активи тваринництва
48 0,0
   інші матеріальні активи 121679 2,7
інвестиції в нематеріальні активи 54317 1,2
 
 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування протягом 2021 року
 
тис. грн.
у % до загального обсягу
Всього 4556028 100,0
   у тому числі за рахунок
   коштів державного бюджету 1854806 40,7
   коштів місцевих бюджетів 457278 10,0
   власних коштів підприємств та організацій 1699911 37,3
   кредитів банків та інших позик 272864 5,4
   інших джерел фінансування 271169 6,0
 
     За напрямками освоєння капітальні інвестиції були вкладені переважно в:
- інженерні споруди – 46,8%,
- машини, обладнання та інвентар – 21,8%,
- нежитлові будівлі – 15,5%,
- транспорт – 5,9%;
- житлові будівлі – 5,8%.
     Аналіз капітальних інвестицій за джерелами фінансування показує, що основним джерелом інвестування у 2021 році були: кошти державного бюджету – 40,7% та власні кошти підприємств та організацій – 37,3% загального обсягу. Частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів становить 10,0%, кошти населення на  будівництво житла складають 5,4%, кредити банків та інші позики, становлять 6% у загальному обсязі капітальних інвестицій.