Соціально-економічна характеристика
Економіка міста

Головна
ГОСТЯМ МІСТА
Соціально-економічна характеристика
Економіка міста
     Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міста Черкаси за 2021 рік становить 34895,1 млн. грн.,- що на 29,3% більше, ніж за 2020 рік. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за 2021 р. становить 127076,4 грн. Частка міста в загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції – 37,3 %.
У структурі реалізованої промислової продукції частка реалізованої продукції підприємствами переробної промисловості становила 66,1%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 31,9%, водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 2,0%. З поміж видів діяльності переробної промисловості найбільш вагомими є: виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво харчових продуктів та виробництво основних фармацевтичних препаратів, на які припадає, відповідно 15,3%, 13,5%, та 13,1% обсягу реалізації по місту. 

 
 
    Протягом 2021 року в місті спостерігалося зростання обсягів виробництва у порівнянні з 2020 роком на підприємствах таких галузей:
- виробництво харчових продуктів та напоїв - 137,16%;
- виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність - 135,83%;
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 113,49%;
- виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції -  129,29%;
- металургійне виробництво -  115,24%;
- машинобудування -  152,33%;
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 138,68%;
- водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 127,56%;   
      
 
 
 
 
Обсяг реалізованої продукції
за основними видами промислової діяльності
за 2021 рік
 
тис. грн.
у % до всієї
реалізованої продукції
м. Черкаси 34895048,6 100
Добувна та переробна промисловість 23070878,4 66,1
    Добувна промисловість - -
    Переробна промисловість 23070878,4 66,1
        з неї
        виробництво харчових продуктів
        напоїв та тютюнових виробів
4722313,4 13,5
        текстильне виробництво, виробництво
        одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
699613,8 2,0
        виготовлення виробів з деревини,
        виробництво паперу та поліграфічна діяльність
1971842,6 5,7
        виробництво хімічних речовин і хімічної
        продукції, основних фармацевтичних продуктів
        і фармацевтичних препаратів
9860681,3 28,3
        виробництво гумових і пластмасових виробів;
        іншої неметалевої мінеральної продукції
2583384,2 7,4
        машинобудування
2075063,9 5,9
       металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
606433,1 1,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря       
11134931,6 31,9
 Водопостачання, каналізація, поводження з відходами
689238.6,0 2,0
 
 
Підсумки соціально - економічного розвитку міста Черкаси за 2021 рік
 
№ п/п Основні показники Фактично за 2021 рік Темп зростання/зниження до 2020 року, %
1 Вантажооборот, млн.ткм 784,9 171,4
2 Пасажирооборот, млн.пас.км 216,8 110,7
3 Обсяг реалізованих послуг (станом на 01.10.2020 р.), млн.грн. 4958,9 74,2
4 Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн 1367,8 124,5
5 Прийняття в експлуатацію житла, тис. кв.м 93,43 230,0
6 Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб 1,9 52,3
7 Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн 29,1 152,4
8 Кількість наявного населення, тис. осіб 269,8 98,6
9 Обсяг реалізованої промислової продукції, млн. грн. 34895,1 129,36
10 Обсяг реалізованої промислової продукції на одного жителя, грн. 127076,4 130,2
11 Експорт товарів, млн. дол. США 250,91 154,0
12 Імпорт товарів, млн. дол. США 769,16 158,2
13 Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн. (за грудень 2021р.) 11950 104,7
14 Роздрібна торгівля, млн. грн. 12152,5 125,9
15 Фінансовий результат великих та середніх підприємств м. Черкаси (станом на 01.10.2021р.) Збиток 1749,3 млн. грн -
16 Кількість найманих працівників підприємств, установ та організацій  у грудні 2021р., тис. осіб 83,8 100,8
17 Капiтальнi iнвестицiї, млн. грн. 4556,0