Управління державного архітектурно-будівельного контролю
Законодавча база

Головна
МІСЬКА ВЛАДА
Управління державного архітектурно-будівельного контролю
Законодавча база
Тип
Назва
Дата прийняття
Номер
Законодавець
Посилання
1
Закон
Конституція України
28.06.1996
254к/96-ВР
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2
Кодекс
Господарський кодекс України
16.01.2003
№ 436-IV
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
3
Кодекс
Цивільний кодекс України
16.01.2003
435-IV
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/435-15
4
Кодекс
Кодекс України про адміністративні правопорушення
07.12.1984
№ 8073-X
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
5
Закон
Про адміністративні послуги
06.09.2012
№ 5203-VI
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
6
Закон
Про службу в органах місцевого самоврядування
07.06.2001
№ 2493-III
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
7
Закон
Про запобігання корупції
14.10.2014
№ 1700-VII
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
8
Закон
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
11.09.2003
№ 1160-IV
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
9
Закон
Про захист персональних даних
01.06.2010
№ 2297-VI
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
10
Закон
Про публічні закупівлі
25.12.2015
№ 922-VIII
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran74
11
Закон
Про звернення громадян
02.10.1996
393/96-ВР
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
12
Закон
Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
19.05.2011
№ 3392-VI
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
13
Закон
Про доступ до публічної інформації
13.01.2011
13.01.2011 № 2939-VI
Верховна Рада України
https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
14
Закон
Про архітектурну діяльність
20.05.1999
№ 687-XIV
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14
15
Закон
Про основи містобудування
16.11.1992
№ 2780-XII
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12
16
Закон
Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
14.10.1994
№ 208/94-ВР
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208/94-%D0%B2%D1%80
17
Закон
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
06.09.2005
№ 2806-IV
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
18
Закон
Про регулювання містобудівної діяльності
17.02.2011
№ 3038-VI
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
19
Закон
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла
29.06.2010
№ 2367-VI
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2367-17
20
Закон
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
05.04.2007
№ 877-V
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
21
Закон
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства
09.04.2015
№ 320-VIII
Верховна Рада України
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/320-viii
22
Постанова
Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації
14.04.1997
№ 348
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF
23
Постанова
Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю
19.08.2015
№ 671
Кабінет Міністрів України
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/671-2015-%D0%BF
24
Постанова
Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
13.04.2011
№ 461
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-%D0%BF
25
Постанова
Питання функціонування територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції
23.04.2014
№ 150
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150-2014-%D0%BF
26
Постанова
Про внесення змін до Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
02.10.2013
№ 735
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D0%BF
26
Постанова
Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури
11.07.2007
№ 903
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2007-%D0%BF
28
Постанова
Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування
06.04.1995
№ 244
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-95-%D0%BF/ed20151006
29
Постанова
Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт
13.04.2011
№ 466
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-2011-%D0%BF
30
Постанова
Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
11.05.2011
№ 560
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF
31
Постанова
Про утворення територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції
23.05.2011
№ 549
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-2011-%D0%BF
32
Постанова
Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
23.05.2011
№ 553
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2011-%D0%BF
33
Постанова
Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури
23.05.2011
№ 554
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2011-%D0%BF
34
Постанова
Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації
25.05.2011
№ 548
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-2011-%D0%BF
35
Постанова
Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами
25.05.2011
№ 556
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/556-2011-%D0%BF
36
Постанова
Деякі питання забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників
25.05.2011
№ 558
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/558-2011-%D0%BF/conv
37
Постанова
Про містобудівний кадастр
25.05.2011
№ 559
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2011-%D0%BF
38
Постанова
Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію
20.03.2019
№ 236
Кабінет Міністрів України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2019-%D0%BF
39
Наказ
Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві
24.11.2014
№ 325
Мінрегіону
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-14
40
Наказ
1Про затвердження Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт
03.07.2018
№ 158
Мінрегіону
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0976-18
41
Наказ
Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
15.05.2012
№ 240
Мінрегіону
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12
42
Наказ
Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів
16.05.2011
№ 45
Мінрегіону
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11
43
Наказ
Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту
02.06.2011
№ 64
Мінрегіону
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0781-11
44
Наказ
Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів
24.06.2011
№ 92
Мінрегіону
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-11/ed20150201
45
Наказ
Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
05.07.2011
№ 103
Мінрегіону
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11
46
Закон
Державні будівельні норми України
05.11.2009
№ 1704-VI
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17