Система управління якістю
Політика якості

Головна
МІСЬКА ВЛАДА
Система управління якістю
Політика якості
 
Політика якості виконавчих органів Черкаської міської ради
 
     Система управління якістю є інструментом, який сприяє досягненню пріоритетів розвитку міста шляхом підвищення результативності та ефективності діяльності виконавчих органів Черкаської міської ради для задоволення потреб громади міста.
     Виконавчі органи Черкаської міської ради, які діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, декларують, що основні принципи Політики якості полягають у такому:
   1. Змістом діяльності виконавчих органів Черкаської міської ради є надання послуг громаді міста на основі високих стандартів якості, добросовісного та ефективного управління згідно з вимогами стандарту ISO 9001:2008.
   2. Керівництвом виконавчих органів Черкаської міської ради створюються необхідні умови та забезпечується наявність ресурсів для постійного поліпшення діяльності з надання якісних послуг.
   3. Посадові особи виконавчих органів Черкаської міської ради постійно підвищують компетентність, виявляють та усувають невідповідності у своїй роботі.
   4. Діяльність виконавчих органів Черкаської міської ради розглядається як система взаємопов’язаних процесів заради отримання необхідного результату та вигоди для громади.
   5. Виконавчі органи Черкаської міської ради дотримуються відкритості та прозорості всіх процесів діяльності для налагодження і підтримування постійних взаємовигідних відносин влади, громади та бізнесу.
     Виконавчі органи Черкаської міської ради постійно підтримують і зміцнюють свою репутацію як надавача якісних послуг.
     Розпочавши процес впровадження системи управління якістю, керівники та посадові особи  виконавчих органів Черкаської міської ради усвідомлюють, що результатом його є постійне поліпшення.
     Посадові особи виконавчих органів Черкаської міської ради зобов’язуються постійно слідувати принципам Політики якості, оновлювати, доповнювати і періодично актуалізовувати її.
Виконавчі органи Черкаської міської ради відкриті для усіх форм та засобів вдосконалення, які мають на меті підвищення якості надання послуг, ефективне використання ресурсів та постійне поліпшення своєї діяльності.