Міська рада
2020-2025 роки скликання

Головна
МІСЬКА ВЛАДА
Міська рада
2020-2025 роки скликання

Мойсієнко Василь Миколайович


Фракція «Слуга народу»
Посада/Комісія: З питань гуманітарної та соціальної політики
Округ: 1 
Час прийму: 1-й і 3-й понеділок з 13.00 до 14.00
Місце прийому: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бульв.Шевченка,81, к.123

Біографія

МОЙСІЄНКО Василь Миколайович. Народився 24 липня 1965 року на Житомирщині. З 1988 року постійно проживаю у м. Черкаси. Закінчив з відзнакою історичний факультет Полтавського педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка ( нині – Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка) (1988 р.), аспірантуру за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (1998 р.), правничі студії з європейського права в Інституті міжнародних відносин Київського університету ім. Тараса Шевченка (1998 р.), студії з прав людини в Інституті конституційної і правової політики – COLPI (Будапешт, 2001 р.), євроатлантичні студії Інституту стратегічних досліджень (Краків, 2010 р.) та докторантуру за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки у Інституті політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса  НАН України (2005 р.), стажувався у Варшавському університеті (2015-2016 рр.) за програмою «Інноваційний університет і лідерство».

Трудову діяльність розпочав у 1988 р. вчителем історії та правознавства Черкаської загальноосвітньої школи №33, потім працював на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи Черкаської загальноосвітньої школи №11, де започаткував гуманітарно-правову спеціалізацію цього закладу. Від 1993 р. працює в Черкаському державному педінституті (нині – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького): асистент кафедри історії, старший викладач, доцент кафедр новітньої історії і права, теорії та історії держави і права, завідувач цієї кафедри.

У Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Ліберально-демократичний (опозиційний) рух в Україні (середина 60-х - 80-ті роки XIX століття)» (1999 р.) та отримав вчене звання доцента (2002 р.) Від 2005 до 2007 р. обіймав посаду декана історико-філософського факультету. З 2006 р. до 2010 р. працював на посаді завідувача кафедри теорії та історії держави і права. З серпня 2014 р. – перший проректор Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, професор кафедри державно-правових дисциплін.

За час перебування на посаді першого проректора проведено значну роботу з імплементації нової редакції Закону України «Про вищу освіту», ліцензування нових освітніх програм та підготовки іноземних студентів, відкриття єдиної в Черкаській області кафедри військової підготовки.

Провідними темами наукових пошуків є рецепція ліберальних ідей в політико-правовій думці другої половини XIX – поч. XX ст., проблема верховенства права у вітчизняній юридичній думці та ін. Науковий доробок становить понад 150 наукових і методичних публікацій, в тому числі монографій, навчальних посібників. Узяв активну участь у роботі 120 наукових форумів різного рівня. Член спеціалізованої вченої ради К 73.053.01 по захисту кандидатських дисертацій при ЧНУ ім. Б. Хмельницького від часу її створення. Входив до складу редколегії наукового збірників «Гуржіївські читання» та «Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави».

 

Член Національної спілки журналістів України з 2006 р. Автор численних публікацій у масовій періодиці та електронних виданнях, виступаю в якості політичного аналітика в теле- і радіоефірі. Веду активну громадську роботу, зокрема, обирався депутатом Черкаської міської ради (1990-1994 рр.), очолював комісію з адміністративної політики Громадської ради при Черкаській облдержадміністрації, працював позаштатним радником голови Черкаської обласної ради, став одним із засновником Центру європейської та євроатлантичної інтеграції при Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, очолюю Наглядову раду Агенції регіонального розвитку Черкаської області.