МІСЬКА ВЛАДА
Доступ до публічної інформації

Головна
МІСЬКА ВЛАДА
Доступ до публічної інформації

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

1. Відомості про організацію підготовки цивільної оборони м. Черкаси на рік.
2.  Відомості про організацію підготовки та проведення комплексних навчань (тренувань) з питань цивільної оборони міського, районного та об’єктового рівнів.
3.  Методичні розробки (посібники, рекомендації та інш.) з питань організації підготовки та проведення комплексних навчань (тренувань) з питань цивільної оборони міжнародного, загальнодержавного, обласного, міського, районного та об’єктового рівнів.
4.  Програми професійної підготовки особового складу сил цивільної оборони.
5.  Відомості, що розкривають плани дій органів управління єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
6.  Відомості, що розкривають плани взаємодії єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру функціональної і територіальної підсистеми при ліквідації наслідків НС.
7.  Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
8.  Робочі карти оперативних чергових пунктів управлінь.
9.  Пакети з телеграмами «Стріла».
10.  Відомості про наявність та розміщення матеріально-технічних баз регіонального та місцевого рівня.
11.  Узагальнені відомості щодо складу сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації загальнодержавного та регіонального рівнів.
12.  Списки органів управління та посадових осіб з домашніми адресами та телефонами.
13.  Відомості про чисельність підготовленого керівного і командного складу цивільного захисту на курсах ЦЗ всіх рівнів у цілому по Україні.
14.  Відомості про кількість проведених навчань (комплексних навчань ЦЗ, об’єктових тренувань з ЦЗ, командно-штабних навчань на об’єктах господарчої діяльності, тактико-спеціальних навчань невоєнізованих формувань ЦЗ) та чисельність залученого до них особового складу в цілому по Україні.
15.  Комп’ютерні програми для навчання та контролю знань згідно з тематикою підготовки керівного складу на Центральних державних курсах цивільної оборони, промислової та екологічної безпеки України.
16.  Інструкція з проведення раптових перевірок стану готовності до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ.
17.  Тимчасова інструкція з перевірки оцінки стану техногенної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів господарювання.
18.  Тимчасова інструкція оцінки роботи територіальних управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
19.  Наукова інформація і результати наукових досліджень, отримані в зонах радіоактивного забруднення.
20.  Розпорядження по зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях.
21.  Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот.
22.  Виписки з переліку телефонних постійно діючих каналів (а також за паролями «Каштан» та «Стихія»).
23.  Пояснювальні записки до планів та схем зв’язку, які розкривають побудову системи зв’язку МНС України.
24.  Виписки з таблиці позивних посадових осіб.
25.  Інструкції посадових осіб та номери чергової обслуги вузлів зв’язку стосовно організації зв’язку.
26.  Виписки з радіоданих.
27.  Відомості про технічний стан та готовність за кожну окрему систему оповіщення .
28.  Табелі термінових та строкових донесень Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
29.  Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.
30.  Відомості за окремими показниками про системи (схеми) трас зовнішнього постачання електричної і теплової енергії, газопроводів, призначених для живлення підприємств, установ, організацій (крім тих, що не виробляють озброєння, боєприпаси, військову техніку, спеціальні технічні засоби, спеціальну техніку).
31.  Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
32.  Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів економіки, які не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту (цивільної оборони).
33.  Відомості щодо характеристик хімічно-небезпечних об’єктів, які віднесені до I-III ступенів хімічної небезпеки.
34.  Відомості про порядок, критерії та правіла віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).
35.  Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
36.  Відомості про зміст плану перевезення населення, працівників підприємств не оборонних галузей в районах області у разі евакуації (маршрути, строки та місця зосередження).
37.  Зведені відомості про об’єкти, які віднесені до 1 та 2 категорії з цивільної оборони і беруться під військову та воєнізовану охорону в умовах воєнного стану.
38.  Відомості про топографічні, спеціальні або цифрові карти чи плани міст масштабу 1:100000, складені на територію України в системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості орієнтування на ній та деяких питань оборонного призначення.
39.  Відомості щодо планів переведення підприємств та організації сфери управління на режим роботи в умовах особливого періоду.
40.  Відомості щодо Цивільної оборони України (цивільного захисту).
41.  Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
42.  Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.
43. Координати об’єктів та технічні засоби охорони об’єктів комунального забезпечення.
44.  Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення пітної води.
45.  Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.
46.  Відомості про штатний розпис і структуру органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на особливий період.
47.  Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.
48.  Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
49.  Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства та «Для службового користування».
50.  Відомості щодо режимних приміщень (зон, територій), в яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
51.  Відомості про порядок проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці.
52.  Відомості що розкривають зміст  організаційних і технічних заходів з питань технічного захисту інформації, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
53.  Відомості про загрози (модель загроз, моделі порушників) для відкритої та конфіденційної інформації, що є власністю держави, яка циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності.
54.  Відомості про зміст ключових даних, призначених для захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави, про мереживі адреси, імена, персональні ідентифікатори та паролі користувачів, їхні повноваження та права доступу до об’єктів, встановлені робочі параметри окремих механізмів або засобів захисту, інша інформація баз даних захисту, інформація журналів реєстрації дій користувачів.
55.  Відомості, що містять особисту інформацію та забезпечують конституційні права і свободи людини та громадянина.
56.  Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.
57. Інформація, що міститься у внутрішній службовій кореспонденції (службові, доповідні записки, документи до проектів рішень Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, тощо).
58.  Інформація, що міститься у внутрішніх наказово-розпорядчих документах.
59.  Відомості щодо проведення засідань робочої групи з питань контролю і ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій м. Черкаси.
60.  Відомості про промислові підприємства основного кола м. Черкаси.
61. Інформація, отримана від органів податкової служби, Прокуратури та інших органів державної виконавчої служби, яка надається для службового користування.
62.  Відомості щодо проведення процедури оновлення Кредитного рейтингу м. Черкаси та кредитних рейтингів боргових зобов’язань Черкаської міської ради.
63.  Інформація про соціально-економічне становище міста згідно даних Головного управління статистики в Черкаській області.
64. Інформація, що стосується проведення конкурсних торгів, яка не підлягають розголошення згідно чинного законодавства.
65.  Довідкова інформація, для внутрішнього користування, щодо місця проживання домашніх та мобільних  телефонів депутатів Черкаської міської ради.
66.  Протоколи засідань постійних комісій Черкаської міської ради.
67.  Документи, що додаються до проектів рішень/рішень, від установ, які їх видали, як службові.
68.  Протоколи про адміністративне правопорушення; 
69.  Акти обстежень, перевірок, приписи;
70.  Інформація про особу, що міститься у рішеннях, розпорядженнях, наказах, листах та інших документах, які знаходяться у користуванні структурних підрозділів, крім випадків, передбачених законом.
71.  Відомості зі сфери охорони державної таємниці.
72.  Відомості з питань технічного захисту інформації.
73.  Відомості з питань мобілізаційної підготовки.
74.  Відомості щодо перевірок здійснення, відповідно до чинного законодавства, контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємствами, установами і організаціями та громадянами; використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених міською радою.
75.  Інформація, отримана від органів податкової служби, органів Держказначейства, інших органів державної виконавчої влади, яка надається для службового користування.
76.  Відомості з первинних документів і додатків до них, які надані головними розпорядниками бюджетних коштів.
77.  Поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду міського бюджету.
78.  Документи з контрольних та наглядових функцій щодо підпорядкованості підприємств.
79.  Документи, на підставі яких виникають договірні правовідносини з фізичними та юридичними  особами.
80. Персоналізована інформація про стан здоров'я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).
81.   Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші реєстри осіб, хворих на різні захворювання.
82.  Дані генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи.
83.  Плани та титульні списки капітального будівництва та капітального ремонту, державні акти на постійне землекористування об'єктів спецпризначення.
84.  Дані про суб'єктів щодо провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров'я за документами, поданими для отримання ліцензії у встановленому порядку.
85.  Інформація, одержана посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю), яка є комерційною таємницею.
86.  Відомості за сукупністю всіх показників про роботу оперативного штабу     МОЗ України з виконання оперативних завдань, направлених на стабілізацію епідситуації (документи, доручення, протоколи, доповідні та інші матеріали).