МІСЬКА ВЛАДА
Доступ до публічної інформації

Головна
МІСЬКА ВЛАДА
Доступ до публічної інформації

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

1. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

2. Робочі карти оперативних чергових пунктів управлінь.

3. Відомості про наявність та розміщення матеріально-технічних баз регіонального та місцевого рівня.

4. Пакети з телеграмами «Стріла».

5. Узагальнені відомості щодо складу сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації загальнодержавного та регіонального рівнів.

6. Списки органів управління та посадових осіб з домашніми адресами та телефонами.

7. Відомості про чисельність підготовленого керівного і командного складу цивільного захисту на курсах ЦЗ всіх рівнів у цілому по Україні.

8. Відомості про кількість проведених навчань (комплексних навчань ЦЗ, об’єктових тренувань з ЦЗ, командно-штабних навчань на об’єктах господарчої діяльності, тактико-спеціальних навчань невоєнізованих формувань ЦЗ) та чисельність залученого до них особового складу в цілому по Україні.

9. Комп’ютерні програми для навчання та контролю знань згідно з тематикою підготовки керівного складу на Центральних державних курсах цивільної оборони, промислової та екологічної безпеки України.

10. Інструкція з проведення раптових перевірок стану готовності до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ.

11. Тимчасова інструкція з перевірки оцінки стану техногенної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів господарювання.

12. Тимчасова інструкція оцінки роботи територіальних управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

13. Наукова інформація і результати наукових досліджень, отримані в зонах радіоактивного забруднення.

14. Розпорядження по зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях.

15. Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот.

16. Виписки з переліку телефонних постійно діючих каналів (а також за паролями «Каштан» та «Стихія»).

17. Пояснювальні записки до планів та схем зв’язку, які розкривають побудову системи зв’язку ДСНС України.

18. Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

19. Інструкції посадових осіб та номери чергової обслуги вузлів зв’язку стосовно організації зв’язку.

20. Виписки з радіоданих.

21. Відомості про технічний стан та готовність за кожну окрему систему оповіщення .

22. Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.

23. Відомості за окремими показниками про системи (схеми) трас зовнішнього постачання електричної і теплової енергії, газопроводів, призначених для живлення підприємств, установ, організацій (крім тих, що не виробляють озброєння, боєприпаси, військову техніку, спеціальні технічні засоби, спеціальну техніку).

24. Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

25. Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів економіки, які не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту (цивільної оборони).

26. Відомості щодо характеристик хімічно-небезпечних об’єктів, які віднесені до I-III ступенів хімічної небезпеки.

27. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

28. Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

29. Відомості про зміст плану перевезення населення, працівників підприємств не оборонних галузей в районах області у разі евакуації (маршрути, строки та місця зосередження).

30. Зведені відомості про об’єкти, які віднесені до 1 та 2 категорії з цивільної оборони і беруться під військову та воєнізовану охорону в умовах воєнного стану.

31. Відомості про топографічні, спеціальні або цифрові карти чи плани міст масштабу 1:100000, складені на територію України в системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості орієнтування на ній та деяких питань оборонного призначення.

32. Відомості щодо планів переведення підприємств та організації сфери управління на режим роботи в умовах особливого періоду.

33. Відомості щодо цивільного захисту (Цивільного оборони України).

34. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

35. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

36. Координати об’єктів та технічні засоби охорони об’єктів комунального забезпечення.

37. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

38. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

39. Відомості про штатний розпис і структуру органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на особливий період.

40. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

41. Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

42. Відомості щодо оформлення та надання допуску та доступу посадовим особам до державної таємниці, номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

43. Відомості щодо облікових карток громадян про надання їм допуску до державної таємниці.

44. Відомості щодо організації та ведення діловодства з документами, що містять секретну та службову інформацію, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

45. Відомості щодо режимних приміщень (зон, територій), в яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

46. Відомості про проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці та службової інформації.

47. Відомості про заходи щодо забезпечення режиму секретності у разі настання особливого періоду або введення правового режиму надзвичайного стану, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

48. Відомості що розкривають зміст організаційних і технічних заходів з питань технічного захисту інформації, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

49. Відомості про загрози (модель загроз, моделі порушників) для відкритої та службової, яка циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності.

50. Відомості про зміст ключових даних, призначених для захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави, про адреси, імена, персональні ідентифікатори та паролі користувачів, їхні повноваження та права доступу до об’єктів, встановлені робочі параметри окремих механізмів або засобів захисту, інша інформація баз даних захисту, інформація журналів реєстрації дій користувачів.

51. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

52. Відомості про промислові підприємства основного кола м. Черкаси.

53.  Інформація, отримана від органів податкової служби, прокуратури та інших органів державної виконавчої служби, яка надається для службового користування.

54.  Відомості щодо проведення процедури оновлення кредитного рейтингу м. Черкаси та кредитних рейтингів боргових зобов’язань Черкаської міської ради.

55. Інформація, що стосується проведення конкурсних торгів, яка не підлягають розголошення згідно чинного законодавства.

56.  Довідкова інформація, для внутрішнього користування, щодо місця проживання домашніх та мобільних  телефонів депутатів Черкаської міської ради.

57. Відомості із сфери охорони державної таємниці.

58. Відомості з питань технічного захисту інформації.

59. Відомості з питань мобілізаційної підготовки.

60. Відомості щодо перевірок здійснення, відповідно до чинного законодавства, контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємствами, установами і організаціями та громадянами; використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених міською радою.

61. Інформація, отримана від органів податкової служби, органів Держказначейства, інших органів державної виконавчої влади, яка надається для службового користування.

62. Поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду міського бюджету.

63. Відомості за сукупністю всіх показників про роботу оперативного штабу МОЗ України з виконання оперативних завдань, направлених на стабілізацію епідситуації (документи, доручення, протоколи, доповідні та інші матеріали).