РОЗВИТОК МІСТА
Генеральний план міста

Головна
РОЗВИТОК МІСТА
Генеральний план міста
Склад проекту
1
Опорний план
М 1:5000
2
Основне креслення
М 1:5000
3
Містобудівний прогноз
М 1:5000
4
Схема розташування міста в системі розселення
М 1:50 000
5
Схема планувальних обмежень
М 1:10 000
6
Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи. Дощова каналізація.
М 1:10 000
7
Схема транспорту
М 1:10 000
8
Схема магістральної вуличної мережі
М 1:10 000
9
Картограма інтенсивності руху транспорту (існуючий стан)
М 1:20 000
10
Картограма інтенсивності руху транспорту (проектний стан)
М 1:20 000
11
Схема водопостачання та водовідведення
М 1:10 000
12
Схема електропостачання
М 1:10 000
13
Схема теплопостачання та газопостачання
М 1:10 000
14
Схема перспективного розвитку міста (модель)
М 1:10 000
15
Схема обмежень обумовлених історико-архітектурним опорним планом
М 1:10 000
15
Схема прогнозного стану оточуючого середовища
М 1:10 000
16
Пояснювальна записка. Архітектурно-планувальні та економічні розділи.
 
17
Пояснювальна записка. Транспорт. Інженерні розділи.