Соціально-економічна характеристика
Інвестиційна діяльність

Головна
ГОСТЯМ МІСТА
Соціально-економічна характеристика
Інвестиційна діяльність
Іноземні інвестиції
 
     Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій в економіку міста станом на 01 січня 2019р. становив 105,1 млн. дол. США. що на 0,9% менше обсягів на початок року, та становить 31,4% від загального обсягу по області.
У 2018р. прямий акціонерний капітал нерезидентів збільшився на 2,1 млн. дол., вилучено 2,2 млн. дол. прямих інвестицій. За рахунок впливу курсової різниці зменшено вартість акціонерного капіталу на 0,9 млн. дол.
Обсяг прямих інвестицій у розрахунку на одну особу населення міста станом на 31 грудня 2018р. становив 381,2 дол. США.
До основних країн-інвесторів, на які припадає 94,2% загального обсягу прямих інвестицій, належать: Кіпр, Чехія, Німеччина, Іспанія, Словенія, Нідерланди та Беліз.
Найбільші обсяги прямого іноземного капіталу зосереджено на підприємствах промисловості – 70,8 млн. дол. (67,4% від загального обсягу прямих інвестицій в економіку міста), у т.ч. переробної – 66,3%, а також на підприємствах і в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 25,1 млн. дол. (23,9%).
Заборгованість підприємств міста за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими інвесторами на 31 грудня 2018р. становила 10,7 млн. дол., і загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) – 115,8 млн. дол.

 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції
 

     У 2018р. підприємствами міста освоєно 2584,1 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 24,7% загальнообласного обсягу,  та на 10% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.
На кожного мешканця міста припало 9289,7 грн. капітальних інвестицій (без коштів державного бюджету – 8558,2 грн.).
Капітальні інвестиції за напрямками їх освоєння розподілилися таким чином:
       
Освоєно (використано) капітальних інвестицій протягом 2018 року
 
тис. грн.
 
у % до загального обсягу
Всього 2584100 100,0
інвестиції в матеріальні активи 2565312 99,3
   з них у
   житлові будівлі
663421
25,7
   нежитлові будівлі 424303 16,4
   інженерні споруди 353924
13,7
   машини, обладнання та інвентар 848175 32,8
   транспортні засоби 123115 4,8
   довгострокові біологічні активи тваринництва
3573 0,1
   інші матеріальні активи 143526 5,6
інвестиції в нематеріальні активи 18788 0,7
 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування протягом 2018 року
 
тис. грн.
у % до загального обсягу
Всього 2584100 100,0
   у тому числі за рахунок
   коштів державного бюджету 203495 7,9
   коштів місцевих бюджетів 412278 16,0
   власних коштів підприємств та організацій 1437438 55,6
   кредитів банків та інших позик 112922 4,4
   інших джерел фінансування 417967 16,1
 
     За напрямками освоєння капітальні інвестиції були вкладені переважно в:
- машини, обладнання та інвентар – 32,8%,
- житлові будівлі – 25,7%,
- нежитлові будівлі – 16,4%,
- інженерні споруди – 13,7%,
- транспорт – 4,8%.
Аналіз капітальних інвестицій за джерелами фінансування показує, що основним джерелом інвестування продовжують залишатися власні кошти підприємств та організацій – 55,6% загального обсягу. Кошти місцевих бюджетів становлять 16%, кошти населення на  будівництво житла складають 12,2%, кошти державного бюджету – 7,9% у загальному обсязі капітальних інвестицій, а частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 4,4%.