Соціально-економічна характеристика
Інвестиційна діяльність

Головна
ГОСТЯМ МІСТА
Соціально-економічна характеристика
Інвестиційна діяльність
Іноземні інвестиції
 

      Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій в економіку міста станом на 01 січня 2020 р. становив 102,5 млн. дол. США, що на 2,5% менше обсягів на початок 2019 року, (28,7% від загального обсягу по області). Обсяг прямих інвестицій у розрахунку на одну особу населення міста станом на 01 січня 2020 р.  становив 374,2  дол. США. До основних країн-інвесторів, на які припадає 94,7% загального обсягу прямих інвестицій, належать: Кіпр, Чехія, Німеччина, Іспанія, Словенія, Беліз та Нідерланди. Найбільші обсяги прямого іноземного капіталу зосереджено на підприємствах промисловості – 68,3 млн. дол. (66,0% від загального обсягу прямих інвестицій в економіку міста), у т.ч. переробної – 65,3%, а також на підприємствах і в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 25,2 млн. дол. (24,6%). Заборгованість підприємств міста за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими інвесторами на 01 січня 2020 р. становила 6,7 млн. дол., і загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) – 109,2 млн. дол.
 
 
 
 
Капітальні інвестиції
 

      У 2019р. підприємствами міста освоєно 3053,2 млн. грн капітальних інвестицій, що становить 28,3% загальнообласного обсягу, та на 18,1% більше, ніж у 2018 році. На кожного мешканця міста припало 11079,2 грн капітальних інвестицій (без коштів державного бюджету 8604,7 грн).
 
 
     Капітальні інвестиції за напрямками їх освоєння розподілилися таким чином:      
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій протягом 2019 року
 
тис. грн.
 
у % до загального обсягу
Всього 3053171 100,0
інвестиції в матеріальні активи 3025323 99,1
   з них у
   житлові будівлі
516257
16,9
   нежитлові будівлі 482194 15,8
   інженерні споруди 862455
28,2
   машини, обладнання та інвентар 817491 26,8
   транспортні засоби 211387 6,9
   довгострокові біологічні активи тваринництва
6351 0,2
   інші матеріальні активи 126599 4,1
інвестиції в нематеріальні активи 27848 0,9
 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування протягом 2019 року
 
тис. грн.
у % до загального обсягу
Всього 3053171 100,0
   у тому числі за рахунок
   коштів державного бюджету 681911 22,3
   коштів місцевих бюджетів 502918 16,5
   власних коштів підприємств та організацій 1310403 42,9
   кредитів банків та інших позик 162515 5,3
   інших джерел фінансування 194674 6,4
 
     За напрямками освоєння капітальні інвестиції були вкладені переважно в:
-інженерні споруди - 28,2%,
- машини, обладнання та інвентар – 26,8%,
- житлові будівлі – 16,9%,
- нежитлові будівлі – 15,8%,
- транспорт – 6,9%.

      Аналіз капітальних інвестицій за джерелами фінансування показує, що основним джерелом інвестування продовжують залишатися власні кошти підприємств та організацій – 42,9% загального обсягу. Частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів становить 16,5%, коштів державного бюджету – 22,3%, кошти населення на  будівництво житла складають 6,6%, кредити банків та інші позики, становлять 5,3% у загальному обсязі капітальних інвестицій.