Соціально-економічна характеристика
Інвестиційна діяльність

Головна
ГОСТЯМ МІСТА
Соціально-економічна характеристика
Інвестиційна діяльність
Іноземні інвестиції
 
     Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій  в економіку міста станом на 01 січня 2018р. становив 106,0 млн. дол. США. (31,4% від загального обсягу по Черкаській області).
     За 2017р. прямий акціонерний капітал нерезидентів збільшився на 5,4 млн. дол., вилучено 0,1 млн. дол. прямих інвестицій.
Обсяг прямих інвестицій у розрахунку на одну особу населення міста станом на 01 січня 2018р. становив 380,9 дол. США.
До основних країн-інвесторів, на які припадає 94,9% загального обсягу прямих інвестицій, належать: Кіпр, Чехія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Беліз та Словенія.
     Найбільші обсяги прямого іноземного капіталу зосереджено на підприємствах промисловості – 71,8 млн. дол. (67,8% від загального обсягу прямих інвестицій в економіку міста), у т.ч. переробної – 70,7 млн. дол., а також на підприємствах і в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 24,4 млн. дол. (23,0%). 
  
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції
 

     У 2017р. підприємствами міста освоєно 2348,1 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 31,5% загальнообласного обсягу.,  та на 21,8% більше  обсягів залучених у 2016 році. На кожного мешканця міста припало 8360,0 грн. капітальних інвестицій (без коштів державного бюджету – 7985,2 грн.).
     Капітальні інвестиції за напрямками їх освоєння розподілилися таким чином:
       
Освоєно (використано) капітальних інвестицій протягом 2017 року
 
тис. грн.
 
у % до загального обсягу
Всього 2348071 100,0
інвестиції в матеріальні активи 2337749 99,6
   з них у
   житлові будівлі
779845
33,2
   нежитлові будівлі 359552 15,3
   інженерні споруди 336042
14,3
   машини, обладнання та інвентар 630703 26,9
   транспортні засоби 172254 7,3
   довгострокові біологічні активи тваринництва
3042 0,1
   інші матеріальні активи 51054 2,2
інвестиції в нематеріальні активи 10322 0,4
 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування протягом 2017 року
 
тис. грн.
у % до загального обсягу
Всього 2348071 100,0
   у тому числі за рахунок
   коштів державного бюджету 105262 4,5
   коштів місцевих бюджетів 598207 25,5
   власних коштів підприємств та організацій 1297564 55,3
   кредитів банків та інших позик 51294 2,2
   інших джерел фінансування 295744 12,6
 
 
За напрямками освоєння капітальні інвестиції були вкладені переважно в: 
- житлові будівлі – 33,2%,
- машини, обладнання та інвентар – 26,9%,
- нежитлові будівлі – 15,3%,
- інженерні споруди – 14,3%,
- транспорт – 7,3%.
 
     Аналіз капітальних інвестицій за джерелами фінансування показує, що основним джерелом інвестування продовжують залишатися власні кошти підприємств та організацій – 55,3% загального обсягу. Кошти місцевих бюджетів становлять 25,5%, кошти населення на  будівництво житла складають 8,8% у загальному обсязі капітальних інвестицій, а частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 2,2 %.