Соціально-економічна характеристика
Економіка міста

Головна
ГОСТЯМ МІСТА
Соціально-економічна характеристика
Економіка міста
     Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міста Черкаси за 2017 рік становить 24203,2  млн. грн.,- що на 9,1% (2443 млн. грн.) менше, ніж у 2016 році. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення міста Черкаси за 2017р. становить – 85422,2 грн. (по Черкаській області цей показник становив 47315 грн., загалом по Україні – 50765 грн./особу). Частка міста в загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції – 41,8 %.
Найбільший вплив на зменшення обсягів промислового виробництва мав спад виробництва у хімічній промисловості на 50% (4919млн. грн.).
 
 
     Приріст обсягів реалізованої промислової продукції до відповідного періоду минулого року зафіксований у таких галузях промисловості:
- виробництво харчових продуктів – 115,53%;
- текстильне виробництво – 124,57%;
- виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції – 128,09%;
- машинобудування – 131,03%;
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 108,6%;
- водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 116,8%;    
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої продукції
за основними видами промислової діяльності
за 2017 рік
 
тис. грн.
у % до всієї
реалізованої продукції
м. Черкаси 24203275,3 100
Добувна та переробна промисловість 15637305,3 64,6
    Добувна промисловість - -
    Переробна промисловість 15637305,3 64,6
        з неї
        виробництво харчових продуктів
        напоїв та тютюнових виробів
2846694,2 11,8
        текстильне виробництво, виробництво
        одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
518475,1 2,1
        виготовлення виробів з деревини,
        виробництво паперу та поліграфічна діяльність
1254997,8 5,2
        виробництво хімічних речовин і хімічної
        продукції, основних фармацевтичних продуктів
        і фармацевтичних препаратів
5025027,8 20,8
        виробництво гумових і пластмасових виробів;
        іншої неметалевої мінеральної продукції
1558012,2 6,4
        машинобудування
1428589,7 5,9
       металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
396899,5 1,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря       
8257623,6 34,1
 Водопостачання, каналізація, поводження з відходами
308346,4 1,3
 
 
Підсумки соціально - економічного розвитку міста Черкаси за 2017 рік
 
№ п/п Основні показники Фактично за 2017 рік Темп зростання/зниження до 2016 року
1 Вантажооборот, млн.ткм 343,1 128,9
2 Пасажирооборот, млн.пас.км 473,3 106,3
3 Обсяг реалізованих послуг, млн.грн. 4742,8 119,8
4 Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн 733,8 112,3
5 Прийняття в експлуатацію житла, тис. кв.м 85,8 150,0
6 Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб 2,04 81,5
7 Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн 72,2 збільшилася в 10 раз
8 Оплата населенням житлово-комунальних послуг, млн.грн. 832,1 94,8% нарахованих за цей період сум.
9 Заборгованість населення з оплати за житлово-комунальні послуги, млн.грн. 238,4 116,5
10 Прямі  іноземні інвестиції, млн.дол.США 106 106,3
11 Кількість наявного населення, тис.осіб 278,8 98,7
12 Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн. 24203,2 90,83
13 Експорт товарів, млн.дол. США 141,4 78,7
14 Імпорт товарів, млн.дол. США 250,3 143,2
15 Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн. 7513 165,1
16 Капітальні інвестиції, млн.грн.  2348,1 112,6
17 Роздрібна торгівля та ресторанне господарство, млн.грн.,
(станом на 01.10.2017р.)
4188,1 116,4