Соціально-економічна характеристика
Економіка міста

Головна
ГОСТЯМ МІСТА
Соціально-економічна характеристика
Економіка міста
     Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міста Черкаси за 2018 року становить 27998,7 млн. грн.,- що на 15,68% більше обсягів 2017 року. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за 2018 р. становить – 99769,8 грн. Частка міста в загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції – 39,8%.
 У структурі реалізованої промислової продукції частка реалізованої продукції підприємствами переробної промисловості становила 64,6%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 34,1%, водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 1,3%. З поміж видів діяльності переробної промисловості найбільш вагомими є виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво харчових продуктів, та  машинобудування, на які припадає, відповідно 18,6%, 12,0% та 8,1% обсягу реалізації по місту.
 
     Приріст обсягів реалізованої промислової продукції до відповідного періоду минулого року зафіксований у всіх галузях промисловості:
- виробництво харчових продуктів – 117,76%;
- текстильне виробництво – 104,02%;
- виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу – 108,77%
- виробництво хімічних речовин - 103,51%
- виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції – 128,64%;
- металургійне виробництво -  122,57%;
- машинобудування – 158,68%;
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 112,75%;
- водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 130,02%.    
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої продукції
за основними видами промислової діяльності
за 2018 рік
 
тис. грн.
у % до всієї
реалізованої продукції
м. Черкаси 27998788,3 100
Добувна та переробна промисловість 18287023,4 65,3
    Добувна промисловість - -
    Переробна промисловість 18287023,4 65,3
        з неї
        виробництво харчових продуктів
        напоїв та тютюнових виробів
3352304,5 12,0
        текстильне виробництво, виробництво
        одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
539439,8 1,9
        виготовлення виробів з деревини,
        виробництво паперу та поліграфічна діяльність
1365116,8 4,9
        виробництво хімічних речовин і хімічної
        продукції, основних фармацевтичних продуктів
        і фармацевтичних препаратів
5201285,6 18,6
        виробництво гумових і пластмасових виробів;
        іншої неметалевої мінеральної продукції
2004273,1 7,2
        машинобудування
2266945,5 8,1
       металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
486470,3 1,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря       
9310860,8 33,3
 Водопостачання, каналізація, поводження з відходами
400904,2 1,4
 
 
Підсумки соціально - економічного розвитку міста Черкаси за 2018 рік
 
№ п/п Основні показники Фактично за 2018 рік Темп зростання/зниження до 2017 року
1 Вантажооборот, млн.ткм 390,0 113,7
2 Пасажирооборот, млн.пас.км 451,4 95,4
3 Обсяг реалізованих послуг, млн.грн. 5629,0 118,7
4 Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн 963,6 131,3
5 Прийняття в експлуатацію житла, тис. кв.м 62,1 76,2
6 Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб 2,2 98,0
7 Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн 41,5 54,6
8 Оплата населенням житлово-комунальних послуг, млн.грн. 1036 86,8% нарахованих за цей період сум.
9 Заборгованість населення з оплати за житлово-комунальні послуги, млн.грн. 408,3 171,5
10 Прямі  іноземні інвестиції, млн.дол.США 105,1 99,1
11 Кількість наявного населення, тис.осіб 277,3 99,3
12 Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн. 27998,7 115,7
13 Експорт товарів, млн.дол. США 157,03 111,1
14 Імпорт товарів, млн.дол. США 329,1 131,4
15 Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн. 8648 115,1
16 Капітальні інвестиції, млн.грн.  2584,1 110,0
17 Роздрібна торгівля та ресторанне господарство, млн.грн.,
(станом на 01.10.2018р.)
4930,6 106,2