Соціально-економічна характеристика
Економіка міста

Головна
ГОСТЯМ МІСТА
Соціально-економічна характеристика
Економіка міста
     Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міста Черкаси за 2020 рік становить 26974,5 млн. грн.,- що на 0,9% менше, ніж за 2019 рік. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за 2020 р. становить 97570,9 грн. Частка міста в загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції – 35,4%.
     У структурі реалізованої промислової продукції частка реалізованої продукції підприємствами переробної промисловості становила 68,2%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 29,8%, водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 2,0%. З поміж видів діяльності переробної промисловості найбільш вагомими є виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво харчових продуктів, та  виробництво неметалевої мінеральної продукції, на які припадає, відповідно 17,3%, 12,8% та 7,4% обсягу реалізації по місту.

 
     Приріст обсягів реалізованої промислової продукції до відповідного періоду минулого року зафіксований у таких  галузях промисловості:
- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 110,16%;
- текстильне виробництво – 138,78%;
- виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність - 120,06%;
- виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції -  101,0%;
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 107,53%;
- водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 107,16%;
      
 
 
 
 
Обсяг реалізованої продукції
за основними видами промислової діяльності
за 2020 рік
 
тис. грн.
у % до всієї
реалізованої продукції
м. Черкаси 26974562,1 100
Добувна та переробна промисловість 18404934,6 68,2
    Добувна промисловість - -
    Переробна промисловість 18404934,6 68,2
        з неї
        виробництво харчових продуктів
        напоїв та тютюнових виробів
3442802,3 12,8
        текстильне виробництво, виробництво
        одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
793266,0 2,9
        виготовлення виробів з деревини,
        виробництво паперу та поліграфічна діяльність
1451694,0 5,4
        виробництво хімічних речовин і хімічної
        продукції, основних фармацевтичних продуктів
        і фармацевтичних препаратів
4667798,7 17,3
        виробництво гумових і пластмасових виробів;
        іншої неметалевої мінеральної продукції
1998195,4 7,4
        машинобудування
1362204,8 5,0
       металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
526218,4 1,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря       
8029027,5 29,8
 Водопостачання, каналізація, поводження з відходами
540600,0 2,0
 
 
Підсумки соціально - економічного розвитку міста Черкаси за 2020 рік
 
№ п/п Основні показники Фактично за 2020 рік Темп зростання/зниження до 2019 року, %
1 Вантажооборот, млн.ткм 496,0 92,8
2 Пасажирооборот, млн.пас.км 195,9 51,1
3 Обсяг реалізованих послуг (станом на 01.10.2020 р.), млн.грн. 5116,1 120,6
4 Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн 1097,9 102,0
5 Прийняття в експлуатацію житла, тис. кв.м 15,9 12,5
6 Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб 3,6 184,9
7 Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн 18,7 99,4
8 Кількість наявного населення, тис. осіб 273,5 99,2
9 Обсяг реалізованої промислової продукції, млн. грн. 26974,5 99,13
10 Обсяг реалізованої промислової продукції на одного жителя, грн. 97570,9 99,6
11 Експорт товарів, млн. дол. США 162,9 106,1
12 Імпорт товарів, млн. дол. США 486,1 103,3
13 Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн. (за 4 квартал 2020р.) 11409 113,0
14 Роздрібна торгівля, млн. грн.,
(станом на 01.10.2020р.)
6762,8 107,5
15 Фінансовий результат великих та середніх підприємств м. Черкаси (станом на 01.10.2020р.) Збиток 2189,4 млн. грн -
16 Кількість найманих працівників підприємств, установ та організацій  у 4 кварталі 2020р., тис. осіб 75,9 99,2