Житловий фонд
ЖБК

Головна
ГРОМАДЯНАМ МІСТА
Житловий фонд
ЖБК
Житловий кооператив

 Права та обов'язки членів кооперативу, форми участі членів у його діяльності, порядок формування, склад і компетенція органів управління, умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього - всі ці та багато інших нюансів мають бути виписані в статуті. Отже й порядок вирішення тих чи інших питань залежить від того, як їх врегульовано в статуті. Вирішення конкретних питань має відбуватися на загальних зборах членів кооперативу або, якщо питання не віднесено статутом до виключної компетенції загальних зборів, - виконавчим органом кооперативу.
До компетенції загальних зборів членів будь-якого кооперативу згідно з Законом мають належати наступні повноваження3:
- затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу;
- утворення органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших органів;
- заслуховування звітів органів управління та органів контролю;
- затвердження порядку розподілу доходу кооперативу;
- визначення розмірів вступного та членського внесків та паїв;
- визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу;
- визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу;
- затвердження річного звіту й балансу кооперативу;
- затвердження рішення правління або голови правління про прийняття нових членів та припинення членства;
- прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном кооперативу;
- утворення спеціальних комісій;
- прийняття рішень про вступ кооперативу до кооперативних об'єднань;
- прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.
Статутом чи окремим рішенням загальних зборів членів кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені й інші питання.