МІСЬКА ВЛАДА
Центр надання адміністративних послуг

Головна
МІСЬКА ВЛАДА
Центр надання адміністративних послуг
ЦНАП
м.Черкаси
Центрнадання адміністративних послуг у м.Черкаси(надалі по тексту – Центр) було утворено рішенням Черкаськоїміськоїради з метою забезпечення якості та доступності наданняадміністративних послуг громадянам та суб’єктамгосподарюванням.Черкаси та Черкаської області.
Офіційне відкриття Центру відбулось 03серпня 2012 року.
 
На сьогоднішній день через Центр наданняадміністративних послуг надається 181адміністративних послуг, Центр щоденно відвідує близько 600-650осіб.
 
Центру повному обсязі виконує завдання, які покладені на нього ЗаконамиУкраїни “Про адміністративні послуги” та“Про дозвільну систему у сферігосподарської діяльності”.
 
Так,Центр знаходиться в окремому приміщенні на першому поверсі, оснащенийінформаційним холом та рецепцією, зонами очікування та обслуговування,приміщенням для зберігання документів (архів). Приміщення Центрузабезпечено інформаційними стендами, інформаційними боксами(терміналами), електронною системою керування чергою та вільнимдоступом до мережі Інтернет для суб’єктів звернень.Приміщення Центруоблаштоване засобами для осіб з обмеженими фізичними можливостями (2пандуси, спеціальний туалет). В Центрі надаються й інші супутніпослуги, а саме: виготовлення копій документів, надання банківськихпослуг.
 
Портал адміністративних послуг Черкаської області cnap.ck.ua
 
 


Адреса:18007, м.Черкаси, вул. Благовісна, 170
тел.(0472) 33-07-01, тел./факс: (0472) 36-01-83
e-mail: cnap_cherkasy@ukr.net