НОВИНИ
Обговорення проектів

Головна
НОВИНИ
Обговорення проектів
28

вересня 2011
16:55:26


·ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПРАЦІВНИКІВ МЕРІЇ МІСТА ЧЕРКАСИЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПРАЦІВНИКІВ
МЕРІЇ МІСТА ЧЕРКАСИ

І. Загальні положення
 Етичний кодекс працівників мерії* міста Черкаси (далі – Кодекс)  – це збірка основних принципів та засад їх функціонування, правил поведінки  працівників, спрямованих на підвищення ефективності роботи, авторитету міської влади та розвиток міста.

(*Мерія – в цьому кодексі використовується, як спільна назва для міської ради та її виконавчих органів, міських комунальних установ, закладів та підприємств.)
 
Метою Кодексу є:
 запровадження єдиних стандартів поведінки працівників та службової етики;
 підвищення рівня довіри громадян до мерії міста Черкаси;
 запровадження  громадського контролю за якістю та ефективністю роботи мерії.
 Пріоритетом роботи працівників мерії – є завдання зробити місто Черкаси найуспішнішим містом України.
Новопризначені працівники мерії зобов’язані ознайомитися з вимогами Кодексу і дотримуватися їх увесь час перебування на службі, зокрема у позаробочий час.
Дотримання положень Кодексу працівниками мерії є одним із критеріїв оцінки їх професійної діяльності та службової поведінки.

ІІ. Основні цінності працівників мерії міста Черкаси
Чесність є основою роботи працівників мерії міста Черкаси. Ми пишаємося тим, що виконуємо свою роботу з:
- прозорістю;
- неупередженістю;
- повагою;
- підзвітністю.
Приймаючи службове рішення ми керуємось тим, що це буде зроблено на користь міста та його громадян.
 
Прозорість
Ми виконуємо свою роботу чесно та прозоро, дотримуємося  Конституції України, Законів України,  стратегії постійного розвитку міста та підвищення комфорту для усіх його жителів.
Ми відкриті у стосунках з колегами та громадянами.
 Враховуємо, що кожне прийняте нами рішення або висловлювання може бути оприлюдненим  колегам, керівництву, ЗМІ та жителям міста. Створюємо можливість для завчасного ознайомлення усіх бажаючих з процесами прийняття рішень органами місцевого самоврядування через засоби масової інформації, мережу Інтернет, офіційний портал Черкаської міської ради, газету «Місто», надаємо можливість кожному безпосередньо надавати пропозиції щодо роботи мерії та службовців.
.
Надаємо лише мотивовані відповіді з будь-яких питань, роз’яснюємо причини та підстави прийнятих мерією рішень.
Надаємо публічну інформацію вчасно та вичерпно, постійно інформуємо про роботу мерії та життєдіяльність міста, його мешканців.

 Неупередженість на службі та поза нею
Ми приймаємо рішення і вчиняємо дії неупереджено: не допускаємо при виконанні посадових обов’язків надання переваг або створення перешкод будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового стану, місця проживання і ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань, професійної приналежності та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
Тримаємо в  таємниці службову інформацію, інформацію з обмеженим доступом, визначену Законами України “Про інформацію” та “Про державну таємницю”, зокрема й після залишення служби в міській раді, її виконавчому комітеті. А також не використовуємо таку інформацію у власних інтересах або в інтересах інших осіб шляхом порад чи рекомендацій.
Дотримуємося обмежень і заборон, передбачених Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування” і “Про боротьбу з корупцією” та антикорупційним законодавством, уникаємо дій, які можуть бути сприйняті як підстава для підозри в корупції.
Уникаємо конфлікту інтересів в усіх його проявах. Зокрема, явним конфліктом інтересів вважаємо можливість особистої вигоди від наших дій та службових рішень. Діємо без упередженості, без користі, без урахування власних інтересів, інтересів нашої сім’ї, друзів чи знайомих.
При наявності конфлікту інтересів ми негайно повідомляємо про це нашого керівника, самоусуваємося від прийняття рішень та  вчинення будь-яких дій та тимчасово віддаємо повноваження з відповідного питання іншій визначеній керівником особі.
Ми гарантуємо, що прийняття на роботу або просування по службі не відбувається виходячи з родинних або інших особистих, зокрема корисливих, інтересів, а є наслідком відкритих та прозорих процедур.
Ми уникаємо діяльності поза службою, яка може завдати шкоди мерії та місту. Утримуємося від негативних публічних виступів, коментарів, висловлювань та оцінок діяльності міської влади та її керівництва, уникаємо ситуацій, здатних завдати шкоди репутації мерії міста Черкаси у робочий та позаробочий час.
 У коментарях ми дотримуємося головної позиції (лінії), яку висловлює керівництво міста. Якщо ми не погоджуємося чи маємо протилежну думку, висловлюємо її не, як позицію міської влади, а як особисту думку мешканця Черкас. Не використовуємо службове становище для розповсюдження будь-яких власних поглядів та переконань, зокрема політичних.

Повага
Ми отримуємо кошти від держави та податків громадян для забезпечення надання важливих суспільних послуг. Тому ми робимо все можливе, щоб мешканці пишалися своїм містом, відчули  та побачили результати нашої роботи  на вулицях міста, у своїх домівках, під час розв’язання у  мерії будь-яких їхніх проблем.
Ми гарантуємо, що все майно, яке використовується у нашій діяльності є надійно захищеним, що матеріальні та фінансові ресурси, які нам доручені, використовуються раціонально, ефективно та економно.
Ми забезпечуємо конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян, та тієї,  яка стала відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
Ми робимо все можливе, щоб щодня надавати послуги  громадянам на найвищому рівні.
Щоб засвідчити повагу до громади, ми чітко дотримуємося етичних норм та правил цього кодексу.
 
Підзвітність
Ми звітуємо про наші дії з точки зору дотримання вимог цього кодексу. Якщо у наших колег та керівників виникають сумніви щодо  етичності цих дій - несемо за них відповідальність.
Ми підзвітні перед безпосереднім керівництвом та керівництвом мерії за наслідки нашої роботи.
Ми запобігаємо порушенням цього кодексу нашими колегами, повідомляємо та відкрито обговорюємо з ними і керівництвом такі випадки, якщо вони нам стали відомі.
Не рідше разу на рік звітуємо перед громадою міста про виконану нами роботу та її конкретні результати.
Ми знаємо цей кодекс, визнаємо його вимоги як обов’язкові,  дотримуємося його принципів та правил.

ІІІ. Правила працівників мерії міста Черкаси
Правила поведінки
Усвідомлюючи свою відповідальність перед громадою міста Черкаси,
ми дотримуємося наступних правил поведінки.
Виконуємо свої повноваження на високому професійному рівні. Постійно поліпшуємо стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, удосконалюємо знання іноземних мов, підвищуємо свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.
Створюємо атмосферу «команди» і підтримуємо командний дух у своїх колег. Разом відповідаємо за спільно виконану роботу. Не за вимогою, а за власною ініціативою завчасно надаємо будь-яку інформацію, допомогу та роз’яснення, необхідну нашим колегам  для виконання покладених завдань. Якщо наші дії або рішення зачіпатимуть чиїсь службові інтереси, завчасно про них повідомляємо, або, якщо це неможливо, ставимо колег до відома негайно після їх прийняття.
Повністю присвячуємо себе роботі, всі особисті справи вирішуємо у вільний від роботи час.
 Використовуємо обладнання, техніку, будь-яке інше майно мерії виключно у службових цілях.
Ставимося до проблем відвідувача чи колеги як до об’єктивно існуючої, вміємо орієнтуватися в будь-якій ситуації.
Цінуємо свій та чужий робочий час  - своєчасно приходимо на роботу, призначені зустрічі, наради. Завжди перепрошуємо у присутніх за запізнення.
  Під час зустрічей, засідань, нарад вимикаємо мобільні телефони,   виступаємо лише по суті, беремо слово лише з дозволу головуючого і на визначений ним час. Не розмовляємо під час виступів колег, спілкуємося лише з робочих питань.
Дозволяємо собі палити лише в спеціально відведених для цього місцях.
Відвідуємо святкові заходи, що традиційно проводяться мерією міста, беремо активну участь в їх організації, використовуємо відповідну до події символіку.
Беремо участь у заходах, які проводяться з метою згуртування колективу (семінарах, тренінгах, спортивних змаганнях, екскурсіях, походах тощо). 
 
Правила спілкування
Виявляємо щиру зацікавленість, доброзичливість у спілкуванні із  громадянами та колегами, стежимо за культурою мови та ведемо розмову в спокійному, ввічливому тоні.
Звертаємося на «Ви» до співрозмовника, засвідчуючи повагу до нього та водночас тримаючи відповідну службову дистанцію.
Вміємо вдало підбирати приємні слова для співрозмовника, які передають схвалення, позитивну оцінку діяльності в роботі, підкреслюють смак в одязі, зовнішності, збалансованість вчинків, особливо для новоприйнятих колег.
Телефонні розмови ведемо у ввічливому, витриманому, приязному тоні. Викладаючи проблему телефоном дотримуємось максимальної лаконічності фраз, точності формулювань,  чіткості дикції.
Під час спілкування з відвідувачами мерії спілкуємося лише на тему зустрічі, уникаємо особистих розмов у присутності громадян. Відповідаємо лише на особливо важливі робочі телефонні дзвінки, при цьому перепрошуємо у співрозмовника.

ІV. Імідж та загальний бренд мерії
Ведемо здоровий спосіб життя, підтримуємо фізичну та психологічну форму.
Слідкуємо за своїм зовнішнім виглядом. Під час виконання службових обов’язків, носимо одяг, який відповідає загальноприйнятому діловому стилю, що відзначається офіційністю, стриманістю, традиційністю та акуратністю.
Діловий стиль одягу не дозволяє нам вдягати джинси, декольте, міні, спортивне взуття. Крім того, ми не носимо масивні прикраси, дуже яскравий чи недбалий одяг. Перевагу віддаємо таким кольорам в одязі (які традиційно вважаються проявом ділового стилю): темно-синьому, темно-сірому, коричневому, чорному, синьо-зеленому, бежевому.
Якщо у п’ятницю не заплановано ніяких важливих заходів, не призначено офіційних зустрічей – можемо дозволити собі одяг  у стилі «free Friday».
Використовуємо:
- візитну картку встановленого зразка для працівника мерії міста Черкаси при наданні робочих контактних даних, що сприяє створенню позитивного іміджу працівника;
- бейдж, як елемент службового одягу для масових заходів та повсякденного користування для зручності відвідувачів та працівників;
- спеціальний брендовий одяг (при потребі і якщо цього вимагає виконання службових обов’язків), який допоможе ідентифікувати працівника того чи іншого комунального підприємства, організації, установи чи департаменту.
Напис «мерія міста Черкаси» є  складовою частиною логотипу та бренду міста. Логотип «Мерія міста Черкаси» використовується для ідентифікації  майна, споруд, об’єктів, техніки, яка належить Черкаській міській раді. Але цей логотип не використовується Виконавчим комітетом на документах нормативного характеру.
 
Водночас з логотипом та відповідним написом також допускається використання словосполучення «Власність м. Черкаси».
 
 
V. Відповідальність за порушення Кодексу
За порушення норм поведінки, передбачених цим  Кодексом, посадові особи органів місцевого самоврядування  несуть дисциплінарну відповідальність в порядку, передбаченому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та КЗпП України.
 Недотримання вимог цього Кодексу вважається порушенням Присяги посадової особи місцевого самоврядування.

VІ. Засоби контролю
На офіційному порталі Черкаської міської ради розміщується проект Кодексу. Кожен громадянин має право брати участь в обговоренні проекту та подальшому удосконаленні Кодексу після його введення в дію, надавати свої зауваження та пропозиції.

Пропозиції приймаються до 17 жовтня 2011 року.

Підписатися
на стрічкуКоментарі (4)
Надія
04.06.16 | 10:02
По перше єтичний кодекс ще за 2011 рік. На даний час у нас 2016 рік.По друге про який єтичний кодекс можна говорити коли прийняли новий Закон про Державну службу. Там все чітко написано. А по третє який єтичний кодекс у працівників мерії? Особливо у Департаменті економіки керівник (Удод І.І.). Це вже просто смішно.
Андрій
12.05.14 | 18:29
з ким його запроваджувати? на даний момент складається враження що в мерії не всі читати вміють, а про культуру мовлення і говорити нічого.
Пипа
28.08.13 | 22:45
Ха-Ха-ХА!!!!
ВАЛЕНТИНА
19.11.11 | 19:53
1

Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку:Інша інформація