НОВИНИ
Обговорення проектів

Головна
НОВИНИ
Обговорення проектів
04

січня 2012
16:30:09


·Концепція реформування системи охорони здоров’я міста Черкаси на 2012-2017 рокиПроект
 
     Існуюча система охорони здоров’я не здатна задовольнити потреби населення міста у медичній допомозі. Незважаючи на проголошені Конституцією України принципи, система охорони здоров’я не забезпечує рівного безкоштовного доступу населення до якісних медичних послуг.
     Про це свідчить :
1. Скорочення очікуваної тривалості життя населення України (68,2 роки);
2. Високі показники загальної смертності населення (16,3 на 1000 населення по Україні), які вдвічі перевищують показники країн Європейського Союзу . В м. Черкаси цей показник за 2010 рік - 11,3
3. Один з найнижчих серед країн Європи рівень природного приросту населення (- 4,2 на 1000 населення по Україні), що призводить до депопуляції населення швидкими темпами. В м. Черкаси за 2010 рік ( - 1,9)
4. Надмірні особисті витрати населення на оплату медичних послуг (40% від загального обсягу фінансування);
5. Існування неформальних (тіньових) платежів населення за медичні послуги (10% від загального обсягу фінансування).
     Погіршення стану здоров’я населення призводить до об’єктивного зростання потреб у медичній допомозі, які існуюча система охорони здоров’я задовольнити не може, що негативно позначається на трудоресурсному потенціалі України.
     Провідною проблемою української системи охорони здоров’я є невідповідність сучасним реаліям діючої в Україні старої радянської моделі охорони здоров’я (моделі Семашко), яка функціонувала в умовах планової економіки. Давно вже немає тієї планової економіки, давно вся країна живе за законами ринку, і лише медична галузь залишилась на узбіччі. Звідси – хронічне недофінансування, розпорошення матеріальних та кадрових ресурсів, нераціональне використання навіть того, що виділяється:
     - невиправдано низька частка первинної медико-санітарної допомоги в загальному комплексі медичної допомоги, що надається населенню; виконання функцій первинної допомоги на вторинному рівні (стаціонар) та навіть на третинному;
     - неефективна побудова системи та часткова реформованість структури медичних закладів;
     - відсутність механізму планування та оцінки роботи медичних закладів у прив’язці до наданих медичних послуг та відповідно фінансування за цим чинником, і, навпаки, існуюча прив’язка системи фінансування до об’ємних кількісних, але неякісних показників;
     - невиправдано мізерний рівень системи фінансування інших крім бюджетних джерел, зокрема, громадських фондів, системи страхування, платних послуг;
- розпорошеність та неефективність використання наявних ресурсів охорони здоров’я. 
     На сьогодні для нормального функціонування системи охорони здоров’я м. Черкаси потрібно не менше 266 млн. грн.
     На жаль, існуючі ресурси, включаючи добровільне страхування та лікарняні каси, забезпечують галузь лише на 60% від потреби.
     Виникає дефіцит більше 105 млн. грн., який вимушені частково покривати наші пацієнти.
     Враховуючи зазначені проблеми, до Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, розробленої на виконання завдання Президента України Комітетом з економічних реформ при Президентові України, внесено розділ „Підвищення стандартів життя. Реформа медичного обслуговування”, в якому визначені необхідні кроки, спрямовані на покращення здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.
Мета:
1. Метою реалізації проекту концепції реформування системи охорони здоров’я міста Черкаси є впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, що спрямовані на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення і є необхідними для розвитку системи охорони здоров'я м. Черкаси.
Очікувані результати:
2.1. Проведення протягом 2012-2015 років структурно - організаційної та функціональної перебудови системи медичного обслуговування;
2.2. Підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;
2.3. Впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров'я;
2.4. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів, передбачених для фінансового забезпечення системи охорони здоров'я .
Нормативно-правова база, яка регламентує реформування галузі охорони здоров’я в Україні.
1. Конституція України
2. Закон України №2801-ХІІ від 19.11.1992р. «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
3. Закон України «Про затвердження програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року» від 22 січня 2010 року №1841-VI.
4. Закон України “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я”
5. Закон України “Про реалізацію пілотного проекту щодо реформування системи медичного обслуговування у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях”
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000р. №989 «Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я».
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2010р. №208. «Деякі питання удосконалення систем охорони здоров’я».
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2006 року №421 «Про схвалення Концепції державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року».
9. Наказ МОЗ України №72 від 23.02.2001р. «Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини».
10. Наказ МОЗ України №303 від 23.02.2001р. «Про організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики – сімейної медицини»
11. Наказ МОЗ України №191 від 05.05.2003р. «Про затвердження тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина».
12. Наказ МОЗ України №308 від 22.05.2006р. «Про затвердження табеля оснащення фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій (у т.ч. амбулаторій загальної практики – сімейної медицини) та підрозділів первинної медико-санітарної допомоги лікувально-профілактичних закладів.
13. Наказ МОЗ України №500 від 29.08.2008 року «Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні».
14. Наказ МОЗ України №735 від 30.08.2010р. «Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги».
15. Наказ МОЗ №466 від 07.06.2010р. «Про виконання рішення колегії МОЗ України від 29.04.2010р».
16. Наказ МОЗ України № 1202 від 31.12.2010р. “Про створення робочої групи з упровадження реформ за напрямком “Реформа медичного обслуговування”
17. Наказ МОЗ України № 1123 від 15.12.10р. “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14.02.2007р. № 67”
18. Наказ МОЗ України від 02.03.2011 № 126 "Про затвердження плану заходів на виконання Плану-графіка за напрямком "Реформа медичного обслуговування" на 2011 рік"
19. Наказ МОЗ України від 11.03.2011 № 141 "Про затвердження Методичних рекомендацій "Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги"
20. Наказ МОЗ України від 13.04.2011 № 204 "Про затвердження та впровадження Примірного переліку послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання"
21. Наказ МОЗ України від 11.05.2011 № 278 "Про затвердження плану заходів МОЗ України з реалізації Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка...
22. Наказ МОЗ України від 20.05.2011 № 304 "Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій з визначення обсягів фінансування закладів охорони здоров'я за видами надання медичної допомоги у пілотних регіонах"
23. Наказ МОЗ України від 23.05.2011 № 306 "Про робочу групу з реалізації пілотного проекту"
24. Наказ МОЗ України від 23.05.2011 № 315 "Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров'я"
25. Наказ МОЗ України від 28.07.2011 № 443 "Про Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу"
26. Наказ МОЗ України від 28.07.2011 № 444 "Про затвердження переліку нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях..." 27. Наказ МОЗ України від 15.08.2011 № 507 "Про затвердження комплексу показників для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах"
28. Наказ МОЗ України від 15.08.2011 № 514 "Про затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров'я"
29. Наказ МОЗ України від 17.08.2011 № 519 "Про організацію підготовки та підвищення кваліфікації лікарів, фельдшерів (медичних сестер) станцій швидкої медичної допомоги з медицини невідкладних станів у пілотних регіонах (Вінницькій, Донецькій..."
 

Підписатися
на стрічкуКоментарі (11)
Gustaf
26.08.17 | 04:32
Пані Олена!
У Радянському Союзі приділялося більше уваги на поширення знань серед населення, ніж на лікування. Сумно було хворим, але вони добре розуміли, чому повинні вмирати.
У сучасному світі потрібна не пропаганда, а справи.
Слово професіоналам!
І не варто винаходити своє, сільське.
Є європейський і ізраїльський досвід.
Не будемо зізнаватися там, де треба просто використовувати досвід Німеччини.
Gustaf
26.08.17 | 04:10
Радянський Союз розвалив не тільки Горбачов, скільки люди подібні \\\"черкасцю\\\", говорить тільки на Рязанському діалекті.
Тільки масштабах міста і області не відбудеться істотного поліпшення охорони здоров\\\'я. Це справа всієї України. Місцева суєта не допоможе, не вистачить грошей і фахівців. Треба купувати сучасну техніку для лікарень і все необхідне, від одягу лікаря до візків прибиральниць. Треба перевчити молодих лікарів, посилати їх в Німеччину й Ізраїль ...
Лікарі повинні створити свої сильні професійні корпорації і вимагати європейську оплату праці. Не брати хабарів, але вимагати своє, зароблене. З неба не впаде. Вимагайте! Створюйте союзи.
Здоров\\\'я і життя коштує дорого. Треба платити.
Олена Бджілка
10.02.15 | 17:10
Концепція в цілому правильна і особливо актуальна в сучасних умовах проблемного фінансування галузі. Не вистачає розробки профілактичної складової - популяризації медичних знань серед населення міста та організації профоглядів. Реально цю роботу можливо здійснювати через комітети саморганізації міста та поліклініки, які мають досвід з організації профоглядів. А кошти слід залучити з програми \"Турбота\", яка зараз використовується депутатами для самопіару. З цього і слід починати. Реально, незатратно і ефективно!
Анатолій Рекун
26.09.12 | 19:23
Ця не проект, а дійсно лише концепція. В формулюванні проблеми безпідставно зазначена цифра 266 мдн. грн., мета зазначено неконкретно, нечітко і не зрозуміло, що дасть для пересічного мешканця.Завдання \"проекту\" не мають кількісних результатів виміру.Отже слід:
- взяти основу проектний підхід при складанні програми та реалізації окремих її частин. Програму готувати на існуючих європейських і/або міжнародних практиках розробки подібних програм.
- краще виписати мету програми. Кожне із завдань розбити на заходи з конкретними результатами.
- в заходи програми включити показники для моніторингу, за якими можна було б визначити рівень якості реалізації програми.
Головне. Слід зазначити як перебудувати амбулаторну медицину на гігієнічну. Це дасть можливість не ліквідовувати наслідки захворювань, а попереджувати самі хвороби. Але для цього слід відмовитися від будь-якого лікувального впливу, якщо є можливість його замінити натуральними, оздоровчими засобами. Слід популяризувати здоровий спосіб життя, а це потребує змін усвідомлення призначення медицини як такої. Лікарні потрібні тільки для тяжко хворих людей. Здоровим людям вони не потрібні. Здоровим людям потрібні знання для забезпечення здорового способу життя. Ці знання слід поширювати, тоді і не буде багато хворих. А частину лікарень слід перепрофілювати на будинки для забезпечення нормального життя перестарілим людям, особливо похилим одиноким людям.
Назар
11.04.12 | 23:12
Почему все так зациклились на 2 детской поликлинике? Всмотритесь внимательно в схемы этапов реформы ! После второго этапа (2013-2014) останется только одна поликлиника при детской городской больнице, а по окончании третьего этапа (2015-2016) не будет ни детских поликлиник, ни детской городской больницы, найти квалифицированного педиатра можно будет только в областной детской больнице (если хватит здоровья достояться в очередях). Классических взрослых поликлиник, которых сейчас в городе 5, тоже не станет уже на втором этапе. Разве что повезет сохранить одну из них, на базе которой будет создан лечебно-диагностический центр (как он будет выглядеть и какой там будет штат пока никому не известно). Хочу еще отметить, что согласно Наказу Міністерства охорони здоров\'я України 05.10.2011 № 646, в состав больницы планового лечения, которой будет являться гор.больница №1, хирургическое отделение НЕ входит, поэтому в конечном этапе прооперировать плановую грыжу или холецистит можно будет только в областной больнице. Не стоит питать иллюзий по поводу 2-х роддомов, после третьего этапа останется однозначно один, и тот, по идее МОЗ, должен войти в состав больницы интенсивного лечения, т.е. №3. Туда же, похоже, вольется и городская инфекционная больница. И самое главное - какими стимулами или поощрениями можно будет заставить семейного врача работать за семерых и при этом оказывать качественную и доступную медицинскую помощь на своем участке, ни в этом проекте, ни в наказах МОЗ внятно не сказано. А ведь вся ответственность за здоровье и детей, и взрослых ляжет именно на них. Далеко не каждый возьмет на себя такую ответственность.
Перед тем как воплощать такие грандиозные реформы, нужно прежде всего учитывать судьбы тех людей, которые от них могут пострадать. Дадите ли вы гарантии пациентам, что поддержав эту реформу, они получат, наконец-то, полагающуюся им бесплатную медицинскую помощь ? А гарантии врачам, медсестрам, санитаркам, что они не останутся завтра без работы и будут получать достойную и адекватную своим затратам заработную плату ? Получим ответы на эти вопросы, и только тогда можно будет судить о качестве предлагаемых реформ!
Тетяна
22.02.12 | 16:32
Шановний пане Стаднику. 2-гу дит.поліклінику тимчасово залишили у спокої. ЩИРО ДЯКУЮ!!!!. Тому що таких, кому легше викликати приватного лікаря, не так вже й багато. Жителям району Д полікліника вкрай необхідна і бажано щоб з хворою дитиною не потрібно було їхати через усе місто, стояти в довжелезних чергах, йти до лікаря який дитину вперше в очі бачить.... Будівля 2-ї поліклініки дійсно дуже стара, в ній погано і лікарям і нам з дітьми (таргани і пацюки лиш в голові пана Сергія метушаться) там ремонт робився ще в 80роках 20 століття, але закривати і переносити її з такого великого спального мікрорайону - це жах для батьків у кого нема можливості йти до часних бовдурів-лікарів. Згляньтесь на батьків і дітей які мешкають в районі Д.
Сергій
23.01.12 | 13:31
Шановний пане Стаднику.Щодо реформувань-то ,мабуть, Ви праві.На моє переконання зміни потрібні.Зокрема зміни, що стосуються,наприклад, 2-ї дит.поліклініки.ЦЕ ЖАХ! Я батько 3 річного хлопчика.Часто буваємо-навіть йти не хочеться,краще викликати приватного лікаря.Таргани і пацюки.Чи не думали Ви(керівництво міста),перенести(знайти) більш цивілізоване приміщення-наприклад в будівлю 2 міської,або ж до р-ну річ.вокзалу(стоїть приміщення).Адже ремонтувати старе-викинути гроші.Краще продати за пару млн.( а виручені кошти повернути за ремонти нового приміщення).
Стадник
16.01.12 | 11:57
Шановні коментатори! Годі сеансів масового психозу. Очікую чіткі,розумні пропозиції з аргументацією та викладками без особистих образ та емоцій.
gemini
14.01.12 | 21:37
Что, ребята, заныкали в концепции схему, на которой было изображено, как 2 поликлиника переместиться в помещения 1 и 3 поликлиник???
Молодцы Демократы! Но людей все равно не обдурите!!!!!!!!!!
s.t.a.r.s.h.u.n.a
13.01.12 | 22:40
реформирование здравоохранения принесет еще немоло бед, т.к проект несовершенен. Уже сейчас в областях, которые участвуют в пилотных проектах немало склок и скандалов, но на всех уровнях кричат как прекрасно прошел первый этап. Все вранье. Существовал слаженый коллектив, который работал годами, понимая друг друга с полу слова, а что теперь- поликлиническую службу поделили пополам, не определив конкретных задач на будущее. Людей перебрасывают из одного учреждения в другое, неспрашивая хотят ли они этого. Заставляют писать заявления о переходе на 0.75, 0.5 ставки. Где профсоюз, а нет его. Медицинские работники довольно терпеливый нород, но терпению тоже приходит конец. А самое страшное, что от этого страдают люди, которым по большому счету всеравно кто назначит лечение семейный врач или участковый терапевт. Те научные работники, которые продумывали проект очень далеко от народа и от практической медицины
Черкащанин
05.01.12 | 18:29
Супер!Правда один известный политик перестройку уже затевал.В итоге страна развалилась и до сих пор жизнь всё улучшается.И хоть Одаричу и Ко до Горби далеко,но усвоить что сначала надо построить новый дом,а потом ломать старый никак не помешает.Чтобы весь мир не потешался над такой перестройкой когда жить негде.Оставьте в покое то что работает и создайте рядом лучшее, тогда старое отомрёт и народ не надо дёргать лишний раз.

Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку:Інша інформація