Статус: Чинне. Зі змінами

Внесено зміни рішенням(и):

№ 2-3393 від 2018-06-12

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА


Друга сесіяРІШЕННЯ

Від

06.02.2018

2-2890м.Черкаси<

Про утворення виконавчого комітету Черкаської міської ради


>

Відповідно до статті 25, пунктів 3, 5 частини першої статті 26, пункту 5 частини четвертої статті 42, статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 3, 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статтями 56-58 Закону України «Про запобігання корупції», враховуючи рішення Черкаської міської ради від 10.01.2018 № 2-2835 «Про розпуск виконавчого комітету, припинення повноважень та звільнення першого заступника, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради», звернення громадських організацій, Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:


1.  Утворити виконавчий комітет Черкаської міської ради.

1.1. Визначити чисельність виконавчого комітету Черкаської міської ради в кількості 11 (одинадцять) осіб.

1.2. Виконавчий комітет Черкаської міської ради утворити у складі:

міський голова – очолює виконавчий комітет,

секретар міської ради – входить до складу виконавчого комітету за посадою,

заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (5 осіб),

особи на громадських засадах (4 особи).


2.  Прийняти на службу в органи місцевого самоврядування та затвердити БОРДУНОС Людмилу Іванівну на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.


3.  Прийняти на службу в органи місцевого самоврядування та затвердити БОТНАРА Юрія Андрійовича на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.


4.  Прийняти на службу в органи місцевого самоврядування та затвердити КОЛОМОЙЦЯ Ігоря Анатолійовича на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.5.  Прийняти на службу в органи місцевого самоврядування та затвердити КРИВОШЕЄВА Ігоря Анатолійовича на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.


6.  Затвердити ВОЛОШИНА Ігоря Володимировича на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в порядку переведення з посади директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.


7.  Затвердити персональний склад виконавчого комітету Черкаської міської ради:

7.1. БОНДАРЕНКО Анатолій Васильович, міський голова.

7.2. НИЩИК Ярослав Володимирович, секретар міської ради.

7.3. БОРДУНОС Людмила Іванівна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

7.4. БОТНАР Юрій Андрійович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

7.5. КОЛОМОЄЦЬ Ігор Анатолійович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

7.6. КРИВОШЕЄВ Ігор Анатолійович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

7.7. ВОЛОШИН Ігор Володимирович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

7.8. АМБРОС Сергій Васильович.

7.9. ЗАЙЧУК Ігор Олександрович.

7.10. ПОЛІЩУК Олександр Станіславович.

7.11. ТЯСКО Діана Володимирівна.


8.  Внести зміни з 07.02.2018 до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів», а саме:

8.1.  Підпункт 5.2 пункту 5 викласти у такій редакції:

« 5.2.  Керівництво міської ради та її виконавчого комітету чисельністю 7 штатних одиниць.».

8.2.  Пункт 6 викласти у такій редакції:

« 6.  Затвердити структуру виконавчих органів ради, штат керівництва міської ради та її виконавчого комітету, загальну чисельність керівництва та виконавчих органів ради (додається).».


9.  Міському голові Бондаренку А.В. з урахуванням пункту 8 цього рішення затверджувати штатні розписи керівництва міської ради та її виконавчого комітету, здійснювати інші заходи, пов’язані з його виконанням.


10.  Міському голові Бондаренку А.В. організувати проведення спеціальної перевірки стосовно Бордунос Л.І., Ботнара Ю.А., Коломойця І.А., Кривошеєва І.А., які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 (далі – Порядок).


11.  У разі ненадання Бордунос Л.І., Ботнаром Ю.А., Коломойцем І.А., Кривошеєвим І.А. у встановлений Порядком строк згоди на проведення спеціальної перевірки або встановлення за результатами її проведення обставин, які є підставою для відмови у затвердженні Бордунос Л.І., Ботнара Ю.А., Коломойця І.А., Кривошеєва І.А. на зазначені вище посади, міському голові Бондаренку А.В. видати розпорядження про звільнення Бордунос Л.І., Ботнара Ю.А., Коломойця І.А., Кривошеєва І.А. з посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради на підставі статті 58 Закону України «Про запобігання корупції».


12.  Депутату Кривошеєву І.А. скласти повноваження депутата в порядку, встановленому чинним законодавством, після проведення спеціальної перевірки, відповідно до вимог закону.


13.  Це рішення набирає чинності з 07.02.2018, крім пункту 12, який набирає чинності з дня прийняття цього рішення.


14.  Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бондаренка А.В.
Міський голова

А.В.БондаренкоДодатки

2-2890 06.02.18 додаток.doc