Статус: Чинне. Зі змінами

Внесено зміни рішенням(и):

№ 2-3431 від 2018-06-18
№ 2-3906 від 2019-01-24

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА


Друга сесіяРІШЕННЯ

Від

27.06.2017

2-2219м.Черкаси<

Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси


>

Відповідно до пунктів 24, 28, 35 частини першої статті 26, частини першої статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 10, 12, розділів XII, XIV Податкового кодексу України та з метою забезпечення надходжень до бюджету м. Черкаси, Черкаська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території міста Черкаси такі місцеві податки:

1) Податок на майно, який складається з:

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

плати за землю;

транспортного податку;

2) Єдиний податок.


2. Встановити на території міста Черкаси такі місцеві збори:

1) Збір за місця для паркування транспортних засобів;

2) Туристичний збір.


3. Затвердити такі, що додаються :

1) Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста Черкаси;

2) Положення про встановлення плати за землю на території міста Черкаси;

3) Положення про транспортний податок на території міста Черкаси;

4) Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території міста Черкаси;

5) Положення про туристичний збір на території міста Черкаси ;

6) Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів на території міста Черкаси.


4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Черкаської міської ради від 25.06.2015 №2-1312 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» (із змінами).


5. Це рішення набирає чинності з 01.01.2018.


6. Опублікувати це рішення в засобах масової інформації.


7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Овчаренко С.А. та постійну комісію міської ради з питань стратегічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, тарифів та регуляторної політики (Тренкін Ю.В.).
Міський голова

А.В.БондаренкоДодатки

2-2219 27.06.17 додатки.doc