Інвесторам
Інноваційні проекти

Головна
РОЗВИТОК МІСТА
Інвесторам
Інноваційні проекти

Технологія переробки цинковмісного шламу

 

Актуальність розробки.
  Небезпека забруднення ґрунту, підземних вод та відповідно сільськогосподарських культур; нераціональне використання землі; запаси шламу, що містить цинк, становлять величину 1000000 т, що дасть змогу переробляти шлам з продуктивністю 10 т/год протягом 10-15 років.

 

Короткий опис.
  Встановлено фізико-хімічні закономірності процесів утилізаційного вилучення цинку шляхом переробки шламу у цинковий купорос; визначено вплив різних технологічних параметрів на ступінь вилучення цинку із цинковмісного шламу; доведена ефективність каталітичного процесу озонування лужного цинковмісного розчину. Виявлені закономірності дали змогу створення технології отримання цинкового купоросу із цинковмісних шламів.

 

Принципова блок - схема переробки цинковмісних шламів.


 

Головні переваги.
  Для повного і ефективного вилучення цинку нерозчинний залишок після стадії вилуговування запропоновано обробляти розчином HNO3 ; це дає змогу отримати додатковий продукт − кальцієву селітру, збагачену мікродомішками, яку у вигляді розчину пропонується використовувати у сільському господарстві Черкаської області.
  Розроблено технічну документацію на пластинчатий сепаратор − відстійник при осадженні гідроксидів важких металів зі стічних вод.

 

Екологічний аспект.
 Зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище.
  Утилізація шламових відходів.

 

Економічний аспект.
  За попередніми економічними розрахунками прибуток від переробки шламів за 1 рік складе близько 1,684 млн евро.
  Завдяки реалізації запропонованої схеми досягається суттєвий соціальний ефект – створення нових робочих місць.

 

Правова захищеність.
  Технологія захищена трьома деклараційними патентами України.

 

Автор проекту:
Завідувач кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин Черкаського державного технологічного університету, доктор технічних наук, професор СТОЛЯРЕНКО ГЕННАДІЙ СТЕПАНОВИЧ
Контактна інформація: Черкаський державний технологічний університет, бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна, 18006.
Тел.: +38 0472 73-02-21
E-mail:
ozon_gs@rambler.ru