Інвесторам
Інноваційні проекти

Головна
РОЗВИТОК МІСТА
Інвесторам
Інноваційні проекти

Технологія одержання плівок та мембран з амінополісахаридів

 

  Технологія  одержання  хітину та хітозану з природної сировини та формування  плівок на основі розчинів  хітозану.

 

Короткий опис.
  Запропонований метод отримання хітозанових плівок та мембран полягає у використанні хітозану в розчині ацетатної кислоти з подальшим висушуванням на підложці в діапазоні температур 25-40 °С.  Використання інших кислот для приготування розчинів хітозану призводить до зменшення механічних властивостей хітозанових плівок в порівнянні з плівками, які приготовлені на ацетатнокислих розчинах хітозану.
  Даний метод дозволяє отримувати хітазанові плівки високої якості, та з кращими хімічними та фізичними показниками у порівнянні з іншими методами.

 

Область застосування.
Харчова, текстильна, хімічна промисловості, сільське господарство та медицина.

 

Головні переваги.
  Хітозан має особливі хімічні та біологічні характеристики, біосумісність та бактерицидність, здатність до хелатоутворення з іонами важких металів. Крім цього, наявність аміногруп у молекулі хітозану визначає його як катіонний поліелектроліт.
  Це дає можливість молекулам хітозану взаємодіяти з негативно зарядженими поверхнями, формувати агрегати з поліаніонними компонентами та комплексні сполуки з іонами важких металів. Полімери з такими характеристиками мають перспективу широкого використання в процесах очищення вод.


Екологічний аспект.
  Хітозанові плівки - це речовини органічного походження, які здатні до біодеградації, що виключає негативний вплив на навколишнє середовище.


Правова захищеність.
  Захищено патентом України №98042029

 

Стадія впровадження.
  Науково-дослідна установка для вимірювання поглинальної здатності хітозанових плівок.

 

Автор проекту:
Завідувач кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин Черкаського державного технологічного університету, доктор технічних наук, професор СТОЛЯРЕНКО ГЕННАДІЙ СТЕПАНОВИЧ
Контактна інформація: Черкаський державний технологічний університет, бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна, 18006.
Тел.: +38 0472 73-02-21
E-mail:
ozon_gs@rambler.ru