Інвесторам
Інноваційні проекти

Головна
РОЗВИТОК МІСТА
Інвесторам
Інноваційні проекти

Технологія утилізації та переробки відходів біохімічних виробництв

 

Короткий опис.
  Дана технологія є основою розробки біологічно-активних хітиновмісних комплексів з відходів біохімічних виробництв і створення на їх основі різноманітних захисно-стимулюючих сумішей (ЗСС) які характеризуються високою біологічною активністю для використання в сільському господарстві.

 

Головні переваги.
  Одержані комплекси і ЗСС з використанням хітиновмісних сполук характеризуються рядом важливих властивостей:
• виявляють захисну дію для рослин від шкідників і хвороб;
• збільшують врожайність сільськогосподарських культур шляхом ефективного захисту рослин від температурних коливань;
• позитивно впливають на покращення мінерального і водного живлення рослин.

Область застосування.
  Хімічна промисловість, галузь сільського господарства.

Екологічний аспект.
  Біологічно активні ЗСС є повноцінними замінниками синтетичних пестицидів.

Стадія впровадження.
  Технологія впроваджена в Черкаському агропромисловому регіоні на базі компанії “Зоря-Маїс Насіння” (м. Черкаси).

 

Автор проекту:
Завідувач кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин Черкаського державного технологічного університету, доктор технічних наук, професор СТОЛЯРЕНКО ГЕННАДІЙ СТЕПАНОВИЧ
Контактна інформація: Черкаський державний технологічний університет, бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна, 18006.
Тел.: +38 0472 73-02-21
E-mail:
ozon_gs@rambler.ru