Інвесторам
Інноваційні проекти

Головна
РОЗВИТОК МІСТА
Інвесторам
Інноваційні проекти

Технологія очистки газів від токсичних сполук

 

  Технологія для очищення газів від оксидів сірки та оксидів азоту.

 

Короткий опис.
  Пропонована технологія очистки  газів від токсичних сполук полягає у використанні озонованих розчинів при абсорбційному очищенні димових газів з отриманням розчинів азотної кислоти або нітратів безпосередньо в зоні очищення.
Цей метод дає зниження концентрації оксидів азоту у димових газах до 95 %. Методика очищення була апробована на лабораторних, стендових та напівпромислових установках.
Область застосування.
  Виробництва нітратної кислоти, теплоелектростанції, котельні та інші виробництва, де є викиди оксидів сірки та оксидів азоту.

 

Головні переваги.
  Продукти  очищення можуть бути використані у виробництві нітратної та сірчаної кислот для виробництва товарної кислоти. Продуктивність агрегату виробництва нітратної кислоти збільшиться на 3%.
  При використанні даної технології відбувається більш глибока утилізація тепла нітрозних газів після окислення аміаку.

 

Економічний аспект.
  Економічний ефект складає 30млн.грн. на рік.
  Термін окупності складе 2,5 роки.
  Утворений пар може бути використаний для виробництва електроенергії.

Екологічний аспект.
  Зменшення забруднення навколишнього природного середовища.

 

АПАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗУ ВІД ОКСИДІВ АЗОТУ.

 

 

1 – компресор; 2 – манометр; 3 – ресивер; 4 – осушувач повітря; 5 – ротаметр, для вимірювання витрат повітря; 6 – редуктор, для вимірювання та регулювання тиску в озонаторі;   7 – трубчатий озонатор;   8 – блок високої напруги;   9 – поглинач озону; 10 – ємкість для поглинання озону водою; 11 – ротаметр, для вимірювання витрат абсорбенту; 12 – скрубер; 13 – збірник абсорбенту; 14 – поглинальна склянка. 

Правова захищеність.
  Технологія захищена патентом України.

 

Стадія розробки.
  Науково-дослідна установка, технічне рішення для використання в промисловості.

 

Автор проекту:
  Завідувач кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин Черкаського державного технологічного університету, доктор технічних наук,
професор СТОЛЯРЕНКО ГЕННАДІЙ СТЕПАНОВИЧ.
  Контактна інформація: Черкаський державний технологічний університет, бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна, 18006.
Тел.: +38 0472 73-02-21
E-mail:
ozon_gs@rambler.ru