Інвесторам
Інноваційні проекти

Головна
РОЗВИТОК МІСТА
Інвесторам
Інноваційні проекти

Виробництво біодизелю

 

Технологічна схема та установка по виробництву біодизелю.

Короткий опис.
  Розроблено технологію отримання біодизелю з етилового спирту. Створено проектну документацію, підібрано обладнання, розпочато впровадження. Дана технологія дозволить виробляти біодизель у вигляді етилових естерів жирних кислот за рахунок реакції переестерифікації методом гомогенного лужного каталізу. Подібні технології виробництва біодизелю з етилового спирту ще не реалізовані у промисловому масштабі, їх реалізація не пішла далі пілотних установок. Розроблена технологія включає в себе наступні стадії:
• підготовка спиртово-каталізаторної суміші;
• стадія підготовки олії; 
• стадія проведення реакції переестерифікації (отримання біодизелю);
• стадія очищення готового продукту;
• стадія переробки гліцеролової фракції.
Для кожної стадії розроблено технологічні прийоми що є ефективними саме для виробництва біодизелю з етилового спирту. Використовуючи ці умови в лабораторних умовах було отримано зразок біодизелю, який має наступні характеристики у порівнянні з вимогами стандарту ДСТУ 6081:2009 (аналог EN 14214).

 

Порівняння показників якості отриманого біодизелю з вимогами стандарту.

Назва показника

Вимоги стандарту ДСТУ 6081:2009

Результати випробування

1

Масова частка ефірів, %

не менше ніж 96,5

96,1

2

Густина при 15°С, кг/м3

860-900

876,2 (20ºС)

3

Кінематична в’язкість при 40°С, мм2/с

3,5-5,0

3,61

4

Температура спалаху у закритому тиглі, ºС

не менше ніж 120

189

5

Цетанове число

не менше ніж 51

Більше 51

6

Кислотне число, мг КОН на г

не більше ніж 0,50

0,024

7

Йодне число, г йоду на 100 г

не більше ніж 120

40,2

8

Масова частка метанолу, %

не більше ніж 0,20

(етанолу) 0,07

9

Масова частка моногліцеридів, %

не більше ніж 0,80

0,72

10

Масова частка дигліцеридів, %

не більше ніж 0,20

0,73

11

Масова частка тригліцеридів, %

не більше ніж 0,20

0,27

12

Масова частка води, %

не більше ніж 0,20

0,04


 На виробництво біодизелю отримано наступні патенти: №19494, С 10 L 1/00; №19495, С 10 L 1/00, F 24 H 4/00; №26814, кл. C10L 1/00.


Область застосування
  Виробництво біодизельного палива як замінника дизельного палива виробленого з нафти.

Головні переваги.
  Дана технологія дозволяє виробляти біодизель з рослинної олії та етилового спирту. Технологія зменшує залежність від імпорту природного газу. Це дає можливість виробляти біодизель виключно з відновлювальної сировини біологічного походження. Збільшення попиту на етиловий спирт, дозволяє завантажити існуючі потужності спиртових заводів, створити додаткові робочі місця.
Стадія впровадження – Напівпромислова установка.

 

Інші досягнення в цій сфері:
• Досліджено та розроблено технологію інтенсифікації виробництва біодизелю за допомогою явища кавітації. Створено стендову установку – реактор синтезу біодизелю з інтенсифікацією за допомогою явища кавітації. За допомогою явища кавітації час отримання біодизелю скорочується з 60-120 хв. до 30 хв.
• При проведенні останніх досліджень, досягнуто унікальні результати інтенсифікації процесу синтезу біодизелю: здійснена реакція переестерифікації з повним відділенням гліцеринової фракції за 5 – 10 хв при температурі реакційної маси - 20ºС.

 

Автор проекту:
Завідувач кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин Черкаського державного технологічного університету, доктор технічних наук, професор СТОЛЯРЕНКО ГЕННАДІЙ СТЕПАНОВИЧ
Контактна інформація: Черкаський державний технологічний університет, бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна, 18006.
Тел.: +38 0472 73-02-21
E-mail:
ozon_gs@rambler.ru