Комунальне майно
Оголошення про конкурси і наміри

Головна
РОЗВИТОК МІСТА
Комунальне майно
Оголошення про конкурси і наміри
16
жовтня
2023

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності


·     Департамент економіки та розвитку про оголошення конкурсного відбору  суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів малої приватизації комунальної власності.
     1. Назва об’єкта: навіс, С, загальною площею – 985,6 кв.м.
    Складова частина об’єкта: навіс, С складова частина: комплексу будівель і споруд.
     Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. 170.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу орендарем.
Кількість об’єктів необоротних активів – 1 (один) об’єкт.
     Замовник департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради.
     Телефон замовника конкурсу (0472) 543808 (відділ приватизації).
     Електронна адреса замовника конкурсу: depec@ukr.net.

     Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 30.09.2023.
Платник робіт з оцінки: департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради.
     Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта   – 3500,00 грн.
Не будуть розглядатись пропозиції, які перевищують вартість послуги з оцінки майна 3500,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 №2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за №60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 №47 зі змінами затвердженими наказом Фонду державного майна України від 11.02.2020 №227) (далі – Положення).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: частини будівель, споруди.
     До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів  суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі II Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього.
     Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2-5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, буд. 36, або безпосередньо до відділу приватизації управління власністю департаменту економіки та розвитку, за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, буд. 47, каб. 7 з описом документів, що міститься у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з використанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях).
     На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію. 
Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
     Конкурс відбудеться 16.10.2023 року о 14.30 год. за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, буд. 47, каб. 7.
     Документи на участь у конкурсі приймаються до 10.10.2023 року до 15.00 год. (включно). Контактний телефон комісії та робочої групи 54-38-08.

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: