НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
14
грудня
2021

ОГОЛОШЕННЯ №2021988515 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля


·Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.


1. Планована діяльність
Реконструкція складу тари (літ. 1Б-1) під цех з переробки холодильного і кондиціонерного обладнання, електронних і електричних вузлів за адресою: м. Черкаси, проїзд Енергобудівельників, 8,10. Збирання, зберігання, оброблення та утилізація відходів і брухту електричних та електронних вузлів.
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)


ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК» спеціалізується на виробництві сучасних високоефективних пестицидів та агрохімікатів, в тому числі добрив з мікроелементами та засобів для знищення побутових шкідників.
Плановою діяльністю передбачена реалізація української частини проекту «Скоординоване управління видаленням озоноруйнуючих речовин (ОРР) та стійких органічних забруднювачів (СОЗ) в Україні, Білорусії, Казахстані та Вірменії».
На виконання  умов проектного договору (тендер UNIDO (Організація при ООН по промисловому розвитку) на реалізацію української частини проекту «Скоординоване управління видаленням озоноруйнуючих речовин (ОРР) та стійких органічних забруднювачів (СОЗ) в Україні, Білорусії, Казахстані та Вірменії»), передбачається реконструкція існуючого складу на території підприємства та встановлення автоматизованої технологічної лінії по переробці холодильного (холодильних та морозильних камер) та кондиціонерного обладнання, Sicplant international s.r.i.
Потужність лінії по переробці холодильного устаткування Sicplant international s.r.i.  – мінімум 20 холодильників/годину.
Тобто підприємством планується: збирання, зберігання, оброблення та утилізації відходів і брухту електричних та електронних вузлів (4), що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) – конденсатори (холодильного та кондиціонерного обладнання) в промисловій зоні за адресою за адресою: м. Черкаси, проїзд Енергобудівельників, 8,10
Здійснення планованої діяльність передбачається на території та в межах існуючого промислового майданчика ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК», розташованого за адресою: м. Черкаси , проїзд Енергобудівельників, 8,10.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)


2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК», код ЄДРПОУ 33752928.
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
Юридична адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Сурікова, 9,11/1, e mail:
Science.Park@ukravit.ua, тел.: (0472)319344.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, за адресою: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35, тел.: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, електронна адреса:
OVD@mepr.gov.ua.
Контактна особа – Котяш Лада Павлівна- заступник директора Департаменту екологічної оцінки та контролю.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)


4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля, виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)


5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.


Громадські слухання (перші) відбудуться –_________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________
 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)


6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, за адресою: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35, тел.: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, електронна адреса:
OVD@mepr.gov.ua.
Контактна особа – Котяш Лада Павлівна – заступник директора Департаменту екологічної оцінки та контролю.
 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)


7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, за адресою: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35, тел.: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, електронна адреса:
OVD@mepr.gov.ua.
Контактна особа – Котяш Лада Павлівна – заступник директора Департаменту екологічної оцінки та контролю.
 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.


8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 410 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)


9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК», м. Черкаси , проїзд Енергобудівельників, 8,10, приміщення приймальні  Тел.: (0472)319344 з 17 грудня 2021 року.


Черкаська міська рада, 18000, м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького,36, тел.(0472)36-01-70 з 17 грудня 2021 року.

 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: