НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
29
липня
2021

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради оголошує конкурс з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті


·Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради оголошує конкурс з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті
м. Черкаси.

 

Організатор – Департамент ЖКК Черкаської міської ради.
1. Умови проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси:
-  У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають наступним умовам проведення конкурсу:
1) подали у визначений термін заяви та відповідні документи на участь у конкурсі;
2) надали пропозицію, що відповідає Порядку функціонування та вимогам до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Черкаси та Технічним вимогам до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському м. Черкаси;
3) мають можливість створити, надати, поставити, реалізувати тощо необхідне програмне забезпечення, що відповідає Порядку функціонування та вимогам до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, Технічним вимогам до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Черкаси;
4) Наявність проєктів, що експлуатуються на території України з впровадженого ПРРО на Валідаторах.
5) надали інвестиційний план, в тому числі зобов’язання реалізувати все за свій рахунок (подається у разі запровадження інвестиційного проекту).
-  До участі в конкурсі не допускаються підприємства (організації):
1) якщо вони та їх конкурсна пропозиція не відповідають критеріям, що визначені в п. 1 цих Умов;
2) визнані банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (крім тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які перебувають у стадії ліквідації;
3) подали на розгляд документи, оформлені неналежним чином або не в повному обсязі, або такі, що містять недостовірну інформацію;
4) щодо яких прийнято рішення про припинення діяльності;
5) відомості про керівника, засновника (засновників), кінцевого бенефіціарного власника (контролера) підприємства (організації) внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
6) відсутні наявні проєкти  щодо експлуатації на території України з впровадженого ПРРО на Валідаторах.
7) мають заборгованість зі сплати податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

 

2. Документи на участь у конкурсі приймаються до 06 вересня 2021 року до 17 год. 00 хв. за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36, к. 420. Довідки надаються за телефоном (0472) 360172.

 

3. Конкурс проводитиметься 14 вересня 2021 року о 14 год. 30 хв. за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36, к. 514.

4.  Для участі в конкурсі з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м.Черкаси, суб’єкт господарювання (далі – Претендент) подає такі документи:
-  Заява на участь у конкурсі з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м.Черкаси (подається у формі, затвердженій рішенням виконкому міської ради).
-  Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, сформованих не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення конкурсу.
-  Копія установчого документа Претендента.


-  Довідка про наявність спеціалістів, в тому числі залучених на умовах субпідряду, аутсорсінгу, тощо відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
- Довідка в довільній формі за підписом керівника Претендента  щодо детального опису досвіду з наявності проєктів, що експлуатуються на території України (з доданням копії фіскального чеку з впровадженого ПРРО на Валідаторах).
-  Довідка в довільній формі за підписом керівника Претендента, яка підтверджує наявність Інтернет-сайту Претендента для розміщення інформації (з обов’язковим вказанням в довідці інтернет-адреси такого сайту).
-  Конкурсні пропозиції щодо порядку функціонування запропонованої претендентом автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси.
-  Інвестиційний план, в тому числі зобов’язання реалізувати все за свій рахунок (подається у разі запровадження інвестиційного проекту).
-  Довідка в довільній формі за підписом керівника Претендента з підтвердженням того, що Претендент не визнаний банкрутом, не порушено щодо нього провадження у справі про банкрутство (крім проведення процедури санації), не перебуває у стадії ліквідації, не прийнято рішення щодо припинення діяльності Претендента.
-  Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, отримана відповідно до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733, та діючої на момент подання Претендентом заяви про участь в конкурсі з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси.

-  Довідка в довільній формі про відсутність судових спорів з будь-якими особами, перевірок, претензій, вимог в будь-якій формі від органів державної влади, що пов’язані з впровадженням АСООП (за наявності відповідного досвіду).


4.1. Документи, що подаються суб’єктами господарювання для участі в конкурсі з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, повинні відповідати таким вимогам:
-  Документи мають бути викладені державною мовою.
- Текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами).
-  Документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.
-  Установчий документ, заява на участь в конкурсі прошиваються, пронумеровуються та підписуються керівником підприємства (організації).
-  При поданні копії документа кожна сторінка такого документа має бути належним чином засвідчена керівником підприємства (організації), що подає заяву на участь в конкурсі. Засвідчення копії документа здійснюється шляхом проставляння відмітки, яка складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.


Заступник голови конкурсного комітету                                                     Ю.В. Панченко


Секретар конкурсного комітету                                                                  В.С. Москаленко

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: