НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
30
червня
2021

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля №20216178072


·ТОВ «ФАБРИКА АГРОХІМІКАТІВ», КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ 33752928, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

_____Юридична адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Сурікова, 9,11/1, e-mail: Factory@ukravit.ua, тел. (0472)319344________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця)
__Поштова адреса: _18000, м. Черкаси, вул. Сурікова, 9,11/1_____________________
Контактний номер телефону: (0472)319344_____________________________________
електронна адреса: 
Factory@ukravit.ua_________________________________________
 (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи .
Збирання, зберігання, оброблення та утилізації відходів і брухту електричних та електронних вузлів (4), що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) – конденсатори (холодильного та кондиціонерного обладнання) в промисловій зоні за адресою за адресою: м. Черкаси , проїзд Енергобудівельників, 8,10
Реалізація української частини проекту «Скоординоване управління видаленням озоноруйнуючих речовин (ОРР) та стійких органічних забруднювачів (СОЗ) в Україні, Білорусії, Казахстані та Вірменії».

Технічна альтернатива 1.
На виконання  умов проектного договору (тендер UNIDO (Організація при ООН по промисловому розвитку) на реалізацію української частини проекту «Скоординоване управління видаленням озоноруйнуючих речовин (ОРР) та стійких органічних забруднювачів (СОЗ) в Україні, Білорусії, Казахстані та Вірменії»), передбачається встановлення автоматизованої технологічної лінії по переробці холодильного (холодильних та морозильних камер) та кондиціонерного обладнання, Sicplant international s.r.i. Потужність лінії по переробці холодильного устаткування Sicplant international s.r.i.  - 25 холодильників/добу

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи №2 розглядається варіант утилізації холодильних установок шляхом спалювання в багатоподовій печі Херешоф. Багатоподові печі відрізняються великими матеріалоємністю та вартістю, потребують привод для здійснення безперервного обертання масивного вала з гребними лопатями, які забезпечують перемішування відходів, а також систему охолодження вала й лопатей. Крім цього, серед недоліків такого обладнання варто назвати неможливість створення всередині печі значних питомих теплових навантажень та розташування в її високотемпературній зоні обертових елементів
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1:
Планова діяльність планується здійснюватися на існуючій території ТОВ «Фабрика агрохімікатів», що розташована за адресою: м. Черкаси , проїзд Енергобудівельників, 8,10. Ділянка у власності суб’єкта господарювання, на підставі свідоцтва на право власності.
Площа відведеної земельної ділянки - 5,6439 га. Кадастрові номери ділянок: 7110136400:05:005:0039, 7110136400:05:005:0041, 7110136400:05:005:0040, 7110136400:05:005:0010, 7110136400:05:005:0025.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається. Планова діяльність проваджується на існуючій земельній ділянці і додаткове відведення земель не передбачається
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність буде сприяти підтриманню належного санітарного стану населених пунктів України; створенню нових робочих місць; покращенню економічної ситуації регіону; збільшенню обсягів використання ресурсно-цінних компонентів відходів у якості вторинної сировини; зменшенню кількості відходів, які будуть захороненні на звалищі (полігоні та тощо), що дозволить зменшити рівень впливу небезпечних відходів на довкілля. Розташування об’єкту в промисловій зоні не зачіпає інтересів жителів прилеглих населених пунктів.
Автоматизована технологія утилізації холодильного та кондиціонерного обладнання може утилізовувати приблизно 95% ізоляційної піни, що міститься в холодильниках і морозильниках, і, за наявними оцінками, скоротити обсяг типових відходів звалищ холодильників на 85% (по вазі). Система дозволяє значно скоротити викиди ПГ та озоноруйнуючих речовин (ОРР).
Зазначений проект дозволить Україні виконати взяті на себе зобов’язання по збереженню навколишнього природного середовища в рамках ратифікованих міжнародних домовленостей – Монреальського протоколу, Базельської та Віденської конвенцій, а також Паризьких домовленостей.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Згідно умов проектного договору (тендер UNIDO (Організація при ООН по промисловому розвитку) на реалізацію української частини проекту «Скоординоване управління видаленням озоноруйнуючих речовин (ОРР) та стійких органічних забруднювачів (СОЗ) в Україні, Білорусії, Казахстані та Вірменії»), передбачається створення інфраструктури з утилізації ОРР та СОЗ.
У зв’язку з вищезазначеним, на підприємстві ТОВ «ФАБРИКА АГРОХІМІКАТІВ» передбачається встановлення повноцінної технологічної лінії по переробці холодильних, морозильних камер та кондиціонерів, Sicplant international s.r.i.
Установки з переробки холодильників збирають холодоагенти з контуру компресора холодильника і піноутворювачі з панелей ізоляційної піни холодильника і сортують матеріали, такі як пластикова оболонка, алюміній, мідь, сталь і ізоляційна піна. Газ ОРР, що міститься в піні, рекуперується в процесі подрібнення під негативним тиском, а потім конденсується в рідину і збирається в резервуари-сховища. Дегазована піна спресовується в брикети, які можуть використовуватися в якості палива для інших процесів. Зібрані матеріали (вторсировина) передаються на повторне використання  або утилізацію, що  сприятиме економічній стійкості проекту
Потужність лінії по переробці холодильного устаткування Sicplant international s.r.i.  - 25 холодильників/добу.
Лінія призначена для подрібнення холодильних і кондиціонерних установок та розподілу різних матеріалів корпусів приладів при одночасному вилученні ХФВ і циклопентану, що містяться в ізоляційних піноматеріалах. Для цього корпуси пристроїв вводяться в замкнену систему і подрібнюються там в 2-х ступеневій системі подрібнення; потім отримана суміш матеріалів розділяється за допомогою струменів повітря. Фракція, що складається з брухту сталі і заліза, пластмас і кольорових металів, вивантажується з системи і далі розділяється на складові частини за допомогою магнітного сепаратора і вихорострумового сепаратора, а відокремлена поліуретанова піна подрібнюється всередині установки і нагрівається для витіснення фреону, що прилипає до поліуретанової піни. Після закінчення цього етапу обробки порошок з поліуретану також вивантажується з установки. Ізоляційний газ/видувний агент (CFC-11 або R141b і ін.), що виділяється в процесі дроблення, подрібнення і нагріву, збирається, адсорбується в активованому вугіллі і, після десорбції з активованого вугілля, зріджується під тиском за допомогою компресорів або з використанням будь-яких інших кріогенних методів. Холодильники транспортуються в колону через шлюз. Холодильна колона - це агрегат, який поєднує в собі попередній подрібнювач і може виконувати роль гранулятора. Це дозволяє створити інертну камеру різання, що виключає ризик пожежі та вибуху. Наступним кроком є установка, в якій пінополіуретан відділяється і транспортується в гранулятор. У грануляторі відбувається пресування пінополіуретану в брикети. При цьому газ, що залишився всмоктується в систему зрідження ХФВ. Fe-частинки відділяються магнітом. Алюмінієва та пластмасова фракції проходять через сепаратор вихрового потоку, де вони поділяються на пластмасову і мідно-алюмінієву фракції. В системі скраплення ХФУ азот, який використовується для зниження рівня кисню в ріжучій камері, відновлюється і переробляється в замкнутій системі для мінімізації споживання. Гази збираються в закриті газові ємності.

Весь процес переробки холодильників розділений на кілька робочих етапів:
Етап 1: підготовка холодильників;
Етап 2: подрібнення;
Етап 3: виділення чорних металів;
Етап 4: гранулювання;
Етап 5: виділення і складування поліуретану;
Етап 6: відділення пластика від міді і алюмінію;
Етап 7: всмоктування газу;
Етап 8: всмоктування пилу.
Лінія розрахована на двозмінний режим роботи та призначена для експлуатації всередині приміщень.
Водопостачання, водовідведення стічних вод, електро- та теплопостачання забезпечується від існуючих мереж підприємства.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із вимогами законодавства України з дотриманням нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних та інших нормативів, зокрема:___________________________________________________
- дотримання норм чинного законодавства щодо встановлення зон санітарної охорони та забезпечення дотримання їх режиму;________________________________________
 - дотримання технологічних, протипожежних і санітарних норм при використанні технологічного обладнання  та інженерних мереж;____________________________________________
 - безпечна експлуатація обладнання та устаткування відповідно до діючих в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів;______
- викиди забруднюючих речовин не повинні перевищувати допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
- по ґрунту, поверхневим та підземним водам – не перевищення значення ГДК в ґрунтах, поверхневих та підземних водах.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, впроваджувати ресурсозберігаючі, природоохоронні технології та дотримувати вимоги природоохоронного та санітарного законодавства.____________________________ __
Відходи, які утворюються під час експлуатації об’єкта повинні роздільно збиратись, зберігатись та передаватись на утилізацію відповідно ЗУ «Про відходи», ДСанПіН 2.2.7. 029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення».__________________________
Рівень шуму від обладнання на межі з житловою забудовою не повинні перевищувати допустимих норм відповідно до ДСП №173-96.______________________
Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати допустимих норм відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».________________________________________________________________
На зовнішній межі санітарно-захисної зони концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (ГДК, ГДР) згідно п. 5.4 ДСП №173-96.______________________________________________________________

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із вимогами законодавства України з дотриманням нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних та інших нормативів, зокрема:___________________________________________________
- дотримання норм чинного законодавства щодо встановлення зон санітарної охорони та забезпечення дотримання їх режиму;________________________________________
 - дотримання технологічних, протипожежних і санітарних норм при використанні технологічного обладнання  та інженерних мереж;____________________________________________
 - безпечна експлуатація обладнання та устаткування відповідно до діючих в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів;______
- викиди забруднюючих речовин не повинні перевищувати допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
- по ґрунту, поверхневим та підземним водам – не перевищення значення ГДК в ґрунтах, поверхневих та підземних водах.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, впроваджувати ресурсозберігаючі, природоохоронні та дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства.____________________________ __
Відходи, які утворюються під час експлуатації об’єкта повинні роздільно збиратись, зберігатись та передаватись на утилізацію відповідно ЗУ «Про відходи», ДСанПіН 2.2.7. 029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення».__________________________
Рівень шуму від обладнання на межі з житловою забудовою не повинні перевищувати допустимих норм відповідно до ДСП №173-96.______________________
Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати допустимих норм відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».________________________________________________________________
На зовнішній межі санітарно-захисної зони концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (ГДК, ГДР) згідно п. 5.4 ДСП №173-96._____________________________________________________________

щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання містобудівних умов та обмежень;
- цільове використання земельної ділянки;
- дотримання розмірів санітарно-захисної зони приймається згідно Державних санітарних правил планування й забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 р. № 173 «Санітарна класифікація підприємств, та споруд і розміри санітарно-захисних зон для них», та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за № 379/1404.

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається (див. п. 3)__________________________________________________

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші вишукування у необхідному обсязі згідно чинного законодавства, у разі необхідності. Планована діяльність буде здійснюватися на території існуючого проммайданчика з існуючою інфраструктурою та інженерними мережами.____________________ _____________
Інженерна підготовка і захист території забезпечено існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші вишукування у необхідному обсязі згідно чинного законодавства, у разі необхідності. Планована діяльність буде здійснюватися на території існуючого проммайданчика з існуючою інфраструктурою та інженерними мережами.____________________ _____________
Інженерна підготовка і захист території забезпечено існуючою інфраструктурою.

щодо територіальної альтернативи 1
Планована діяльність буде здійснюватися на території існуючого проммайданчика з існуючою інфраструктурою та інженерними мережами. Санітарно-захисна зона для  підприємства встановлена та витримуються__________________________________

 

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається____________________________________________________________

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
- геологічне середовище: вплив відсутній. Зняття грунтово-рослинного шару не передбачається;
- клімат і мікроклімат: вплив від реалізації планової діяльності відсутній;
- повітряне середовище: вплив від реалізації планової діяльності практично відсутній. При здійсненні процесу переробки холодильного та кондиціонерного обладнання викиди в атмосферу є мінімальними, оскільки процес є замкнутим та повністю автоматизованим та встановлено пилогазоочисне обладнання;
- водне середовище: вплив на поверхневі води не передбачається. Стічні води передаються на утилізацію в каналізаційні мережі, згідно договору. Забруднення підземних вод планованою діяльністю не передбачається;
- гідрогеологічне середовище – вплив відсутній.
- ґрунти: зняття грунтово-рослинного шару не передбачається;
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає. Об’єкт розміщується на урбанізованій території. Суттєвий вплив на рослинний і тваринний світ відсутній. Рослини і тварини, що знаходяться під охороною (Червона книга) в межах впливу планованої діяльності відсутні;
- навколишнє соціальне середовище (населення): здійснення негативних впливів не передбачається;
- культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній.
- природно-заповідний фонд: в межах проведення планової діяльності відсутні об’єкти природно-заповідного фонду;
- навколишнє техногенне середовище: вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
- геологічне середовище: вплив відсутній. Зняття грунтово-рослинного шару не передбачається;
- клімат і мікроклімат: вплив від реалізації планової діяльності відсутній;
- повітряне середовище: вплив від реалізації планової діяльності практично відсутній. При здійсненні процесу переробки холодильного та кондиціонерного обладнання викиди в атмосферу є мінімальними, оскільки процес є замкнутим та повністю автоматизованим та встановлено пилогазоочисне обладнання;
- водне середовище: вплив на поверхневі води не передбачається. Стічні води передаються на утилізацію в каналізаційні мережі, згідно договору. Забруднення підземних вод планованою діяльністю не передбачається;
- гідрогеологічне середовище – вплив відсутній.
- ґрунти: зняття грунтово-рослинного шару не передбачається;
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає. Об’єкт розміщується на урбанізованій території. Суттєвий вплив на рослинний і тваринний світ відсутній. Рослини і тварини, що знаходяться під охороною (Червона книга) в межах впливу планованої діяльності відсутні;
- навколишнє соціальне середовище (населення): здійснення негативних впливів не передбачається;
- культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній.
- природно-заповідний фонд: в межах проведення планової діяльності відсутні об’єкти природно-заповідного фонду;
- навколишнє техногенне середовище: вплив від реалізації планової діяльності допустимий. Вплив на довкілля, здоров’я та умови проживання населення знаходитиметься в межах доступних нормативних значень. Відсутність ризиків впливу досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з різноманітними речовинами та відходами. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного та санітарного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 1
Планована діяльність здійснюється в межах існуючої земельної ділянки. Санітарно-захисна зона витримана.___________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається так, як об’єкт розміщується на існуючій території (див. п. 3)_____

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планова діяльність з поводження з небезпечними відходами належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно пункту 8 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Транскордонний вплив на довкілля від даного об’єкта відсутній, в зв’язку з цим оцінка транскордонного впливу не розробляється.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" №2059-VІІІ від 23 травня 2017 року

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:___
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: Ліцензія на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»______________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України ________________________
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.____________________
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35._______________
Департаменту екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля._____
Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Електронна пошта:
OVD@mepr.gov.ua.___
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю__________________________________________________________

 

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: