НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
23
листопада
2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


·ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРІЯ-ФАРМ", код ЄДРПОУ 30109129 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.


1. Інформація про суб’єкта господарювання
03680, м. Київ, Солом’янський район, вул. Миколи Амосова,10, тел. (044) 275-01-08
(місцезнаходження юридичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
Черкаська область, м. Черкаси, вул. Кобзарська,108; м. Черкаси, вул. Чехова, 213/1,
м. Черкаси, вул. Чехова, 104, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21/11, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21 /12, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21/13
(місцезнаходження знаходження місця провадження діяльності (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).


2.Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.
Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:
Планована діяльність, її характеристика:
2.1. Виробництво фармацевтичних препаратів та матеріалів на виробничих ділянках підприємства.
Планована діяльність здійснюється за 28 технологічними схемами на наступних виробничих дільницях:
- виробничий юніт «Медичні вироби»;
- виробничий юніт «Інфузія» (виробничий майданчик № 1, виробничий майданчик № 2, виробнича дільниця № 4);
- виробничий юніт «АФІ» (виробнича дільниця № 5, виробнича дільниця № 8);
- дільниця виробництва води (ВД № 6);
- виробнича дільниця № 7.
Забезпечення виробничого устаткування стисненим повітрям здійснюється за допомогою компресорного устаткування, підтримання температурного режиму у приміщеннях зберігання вихідної сировини, роботі системи охолодження використовуються холодильні установки та термостати.
Для очищення лабораторних стічних вод використовується резервуар усереднювач промислових стоків. Доведення стічних вод до нормативних показників здійснюється шляхом перемішування та розбавлення водою.


2.2. Поводження з відходами виробництва
Для здійснення операцій щодо поводження з відходами планується використовувати відповідну матеріально-технічну базу та наступні технологічні схеми надходження відходів, зокрема: утилізацію фармацевтичних відходів, дроблення та пресування вторинної сировини.
З метою ефективної утилізації власних фармацевтичних відходів утворених в процесі розливу, пакування та готової продукції (протермінована, арбітражні зразки) на підприємстві планується провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами: збирання, зберігання, оброблення (перероблення) та утилізація відходів виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку, за допомогою утилізаційної установки ПУ 11-1. Установка призначена для утилізації промислових відходів шляхом деструкції під дією високотемпературного впливу електричної дуги постійного струму та генерації плазмового факелу з продукту, що підлягає утилізації.

Опис технологічного процесу: рідкі відходи або розчинені матеріали через розпилюючи форсунки подаються в накопичувальну ємність подачі відходів, звідки за допомогою насосу в навколо факельну зону плазмового струменю утворюваного плазмотроном, спрямовуються в циліндричну високотемпературну камеру, установлену на верхньому фланці вертикального реактора, для їх деструкції.
В нижній частині деструкційної камери встановлено сопло Лаваля, нижня частина якого занурена в фільтруючу рідину, яка знаходиться у внутрішній циліндричній частині горизонтального блока реактору. Охолодження реактора здійснюється за допомогою охолоджувальної рідини, яка циркулює між зовнішньою та внутрішньою стінками горизонтального блоку реактору.
Після первинної фільтрації газовий потік направляється в вертикальну систему газової фільтрації, в якій установлено фільтр каталізатор. Після проходження фільтра каталізатору, очищений газовий потік подається на фільтр фінішної очистки НЕРА, який установлений у спеціальному фільтр-блоці .
Охолодження плазмогенератору здійснюється за допомогою циркуляції охолоджувальної рідини, яка насосом подається в ємність системи охолодження.
Фармацевтичні відходи до утилізації тимчасово зберігаються на:
- дільниці приготування, пакування та розливу розчинів – зона браку (ВМ № 1 - приміщення № 124А), (ВМ № 2 – приміщення 2/59А) в спеціальній ємності, яка ідентифікована етикетками відповідно до класифікації продукції по групам;
- складі готової продукції – зона невідповідної продукції (продукція с закінченим терміном придатності, невідповідна продукція, арбітражна продукція).

Технічна альтернатива 1:
Технічною альтернативою 1 передбачається здійснення планованої діяльності за 28-ма технологічними схемами аналогічними планованій діяльності на наступних виробничих дільницях:
- виробничий юніт «Медичні вироби» ;
- виробничий юніт «Інфузія» (виробничий майданчик № 1, виробничий майданчик № 2, виробнича дільниця № 4);
- виробничий юніт «АФІ» (виробнича дільниця № 5, виробнича дільниця № 8);
- дільниця виробництва води (ВД №6);
- виробнича дільниця №7.
Забезпечення виробничого устаткування стисненим повітрям здійснюється за допомогою компресорного устаткування, підтримання температурного режиму у приміщеннях зберігання вихідної сировини, роботі системи охолодження використовуються холодильні установки та термостати.
З метою очищення лабораторних стічних вод використовується резервуар усереднювач промислових стоків, доведення стічних вод до нормативних показників здійснюється шляхом перемішування та розбавлення водою.
З метою ефективної утилізації некондиційних виробів та препаратів, на підприємстві встановлено утилізаційну установку ПУ 11-1, яка призначена для утилізації промислових відходів шляхом деструкції під дією високотемпературного впливу електричної дуги постійного струму та генерації плазмового факелу з продукту що підлягає утилізації.
Альтернативним варіантом передбачається надання послуг іншим суб’єктам господарювання щодо поводження з відходами, а саме їх утилізація на утилізаційній установці ПУ 11-1.
Технічна альтернатива 2:
Не розглядається.


3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності:
Провадження планованої діяльності здійснюється за наступними адресами:
- м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108;
- м. Черкаси, вул. Чехова, 213/1;
- м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21/11;
- м. Черкаси, вул. Чигиринська,21/12;
- м. Черкаси, вул. Чигиринська,21/13.
Територіальна альтернатива 1:
Не розглядається, так як підприємство існуюче і розміщується на відведених для виробничої діяльності земельних ділянках
Територіальна альтернатива 2:
Не розглядається.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у забезпеченні фармацевтичного ринку України якісними вітчизняними препаратами та виробами, що є одним із завдань державної програми імпортозаміщення. Стала робота підприємства забезпечує робочими місцями 1193 чоловік та сприяє надходженню коштів до державного та місцевого бюджетів за рахунок сплати податків та зборів.
Під час діяльності об’єкту не виникатиме загроза здоров’ю населення. Експлуатація об’єкту не суперечить функціональному зонуванню прилеглої території та не пов'язана з генерацією будь-яких специфічних впливів на людину, які можуть спричинити захворювання або погіршення умов проживання населення.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Проектна потужність підприємства складає – 88267403-90032751 у.о. продукції.
Режим роботи підприємства – 251 день на рік, 2 зміни на добу.
Витрати енергетичних та трудових ресурсів загалом по виробничим ділянкам складають (за даними 2019 року):
- витрата води – 263,9 тис.м3, із них на виробничі потреби – 248,9 тис.м3, на господарчі потреби – 15,0 тис.м3. - споживання електроенергії - 14 663 004 кВт год. - споживання тепла - 14,44 тис. Гкал. - максимальна кількість робітників – 1193 людини.

Резервуар усереднювач лабораторних стоків представляє собою залізобетонну споруду розміром 3м х 2,2м х 13м, загальним обсягом 85,8 м3, корисний об’єм складає 29,92 м3. Обсяг стічних вод, які надходять до резервуару складає 40 л/тиждень або 2080 л/рік.
Проектна потужність утилізаційної установки ПУ 11-1 – 50 л/год, 400л/добу, 99600л/рік (працює 8 годин/день, 5 днів/тиждень, 200 днів/рік).
На установці ПУ 11-1 планується утилізувати фармацевтичні відходи утворені в процесі розливу, пакування та готова продукція (протермінована, арбітражні зразки).
Проектна виробнича потужність дробарної установки - 180 кг/год (1,44 т/добу, 288 т/рік, 5 днів/тиждень, 200 днів/рік.).
Перелік відходів для отримання вторинної сировини – картон, макулатура, поліетилен.
Проектна виробнича пресувальної установки - 180 кг/год (1,44 т/добу, 288 т/рік, 5 днів/тиждень, 200 днів/рік).
Перелік відходів для пресування– картон, макулатура, поліетилен, ПЕТ-пляшка.

 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності, встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства, діючих нормативних документів, стандартів, інструкцій, з врахуванням містобудівних умов та обмежень та дотримання умов іншої документації дозвільного характеру:
- щодо забруднення атмосферного повітря - неперевищення значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
- поверхневих вод - відсутність впливу;
- підземних вод - відсутність впливу;
- щодо ґрунту - відсутність впливу;
- щодо акустичного впливу - неперевищення допустимих рівнів шуму на робочих місцях, на межі нормативної санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови.
щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні та інші обмеження є аналогічними як для планованої діяльності.

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
Місце провадження планованої діяльності:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються природоохоронним законодавством України. ТОВ “Юрія-фарм” повинне провадити виробничу діяльність на виробничих потужностях та в межах територій, відведених під здійснення планованої діяльності з дотриманням вимог ДСП-173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів".
щодо територіальної альтернативи 1:
Не розглядається, оскільки планована діяльність є оптимальним варіантом для вирішення потреб господарської діяльності підприємства.
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо планованої діяльності:
Не вимагається, оскільки планована діяльність здійснюється на території діючого підприємства.
щодо технічної альтернативи 1:
Не вимагається.
щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо планованої діяльності:
- на атмосферне повітря – викиди забруднюючих при здійсненні виробничої діяльності та допоміжних процесів;
- на водне середовище – господарсько-побутове водоспоживання та водовідведення, очищення та відведення виробничих стоків;
- утворення виробничих та побутових відходів. Всі відходи передаються з метою подальшого поводження спеціалізованим підприємствам, відповідно до договорів. Тимчасове накопичення відходів планується здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства. Відходи фармацевтичні планується утилізувати на утилізаційній установці, здійснення пресування та дроблення вторсировини.
- шумовий вплив під час експлуатації виробничого, компресорного та холодильного устаткування – в межах допустимих норм;
- рослинний та тваринний світ – негативний вплив відсутній;
- клімат і мікроклімат - негативна дія не очікується;
- соціальне середовище - створення додаткових робочих місць, поповнення місцевого та державного бюджетів за рахунок сплати податкових зобов’язань, забезпечення населення якісними лікарськими засобами;

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно: п. 6 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII, а саме – хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тон на рік;
п.8 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII, а саме: поводження з відходами - операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення).

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Транскордонний вплив на довкілля відсутній.


11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Обсяг та рівень деталізації звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог статі 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Ліцензія на поводження з небезпечними відходами. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Департаментом екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)


15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа:_____
Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю,
OVD@mepr.gov.ua, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50_____________________________

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа).

 

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: