НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
16
листопада
2020

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля


·Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.


1. Планована діяльність.
Зберігання безводного аміаку в 68   ємностях  об’ємом по 64 м3 кожна, та  в 2   ємностях  об’ємом по 54 м3 кожна,Зберігання аміачної води  в 12   ємностях  об’ємом по 75 м3 кожна та в 8   ємностях  об’ємом по 50 м3 кожна.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності).

 
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю “ФЛЕШ ТРЕЙД”,код ЄДРПОУ 40631784. Юридична адреса: 18029,Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Академіка Корольова,2 тел.0677701070, e-mail:
ukrspec-trans@ukr.net
Місце провадження діяльності: Черкаська обл., м.Черкаси, проспект Хіміків,74
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
18029,Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Академіка Корольова,2
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).


3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля, поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м.Київ, 03035,ел.адреса:
OVD@mepr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа).


4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Висновок з ОВД, на підставі та з урахуванням якого будуть розроблені та отримані документи дозвільного характеру, згідно вимог законодавства України.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу).


5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить _25_ робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться – (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань).
Громадські слухання (другі) відбудуться - (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань).
 
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля, поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м.Київ, 03035,ел.адреса:
OVD@mepr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу).


7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля, поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м.Київ, 03035,ел.адреса:
OVD@mepr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.


8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля планової діяльності на 174 аркушах з 18 додатками.
   (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості).


9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.

ТОВ «Флеш Трейд», 18029, м.Черкаси, вул.Академіка Корольова,2 Тел.: 0677701070.
Черкаська міська рада, 18000, м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького,36, тел.(0472)36-01-70
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: