НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
10
листопада
2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


·ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВЕТТА-Плюс” код ЄДРПОУ – 24417590 інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання
18030, вул. Чигиринська, буд. 524, м. Черкаси, Черкаська область, тел. (0472)711062
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону).

 

2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планова діяльність, її характеристика.
Реконструкція автогазозаправного пункту (АГЗП) під автозаправний комплекс (АЗК) по вулиці Чигиринській, 524 в місті Черкаси.
На проектованому об’єкті передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: двох марок бензину та дизельного пального, суміші пропан-бутану; сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з влаштуванням буфету та магазину супутніх товарів.
Режим роботи АЗК – цілодобовий. Термін експлуатації АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів – 60 років. Термін експлуатації резервуарів – 45 років.
Технічна альтернатива 1.
АЗК розрахована на 150 заправок на добу нафтопродуктами, та 50 заправок на добу скрапленими вуглеводневими газами (СВГ). Для зберігання палива передбачено три підземні резервуари ємністю по 32 та 36 м3 кожен для бензину марок А-95 та А-92 та
40 м3 для дизельного пального. Зберігання скрапленого вуглеводневого газу (пропан-бутан) передбачається у  ємності об’ємом 19,9 м3.
Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою № 2 може бути реконструкція під АЗК з встановленням стаціонарного автомобільного газозапрваного пункту з надземним розташуванням резервуару зберігання СВГ та аналогічним обладнанням під облаштування АЗС. Однак дана альтернатива не можлива, так як в даному випадку не будуть витримані нормативні відстані від надземного резервуару СВГ до будівель і споруд АЗС згідно ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.5-20:2018. Також при надземного розташуванні резервуару СВГ можливий максимальний об’єм лише 10 м3, що в порівнянні з підземним резервуаром (20м3), збільшить кількість разів доставки СВГ на АЗС, а це призведе до збільшення кількості викидів в атмосферне повітря від роботи автотранспорту та зливно-наливних операцій.
Отже технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для роботи АЗК з підземним розміщенням резервуару СВГ, з урахуванням існуючих розмірів та конфігурації земельної ділянки.


3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 1.
Реконструкція АГЗП під автозаправний комплекс планується на орендованій земельній ділянці площею 0,3136 га з кадастровим номером 7110136400:03:004:0013, користування здійснюється на підставі договору оренди землі від 24.02.2009 №б/н, зареєстрованого у Черкаській регіональній філії ДП “Центр ДЗК” 04.06.2009 за
№ 040977500050.
В зв’язку з тим, що реконструкція відбувається на території існуючої АГЗП, для обраного варіанту територіальної альтернативи 1 мінімізовані витрати ресурсів (природних, енергетичних, трудових) для інженерного облаштування об’єкту, не потребує залучення додаткових земель під влаштування дорожньо-транспортної мережі.
Варіант розміщення за територіальною альтернативою 1 обраний в якості основного варіанту.
Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальні альтернативи розміщення планованої діяльності є малоперспективними в порівнянні з альтернативою 1.


4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Метою реконструкції газозаправного пункту під АЗК є надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним. В результаті планової діяльності передбачається створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий  та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.


5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
На проектованій АЗК передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: двох марок бензину, одної марки дизпалива, скрапленого вуглеводневого газу; сервісне обслуговування водіїв та пасажирів.
Доставка пального буде здійснюватись автотранспортом. Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз’ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Зливний пристрій розміщено окремо на майданчику для АЦ та обладнаний лінією газоповернення парів до автоцистерн. Викид в атмосферне повітря на фронті приймання відбувається виключно від проливів та за рахунок неповної герметичності траків подачі палива та повернення витіснених парів.
Для зберігання палива передбачено три підземні резервуари ємністю по 32 та
36 м3 кожен для бензину марок А-95 та А-92 та 40 м3 для дизельного пального. Зберігання скрапленого вуглеводневого газу (пропан-бутан) передбачається у  ємності об’ємом
19,9 м3.
Резервуари для зберігання світлих нафтопродуктів підземного розташування. Форма резервуарів горизонтальна циліндрична. Днище має плоску сферичну форму. Резервуари виконані з двостінною, односекційною структурою. Обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємкостей при  зливі нафтопродуктів. Резервуари розташовані окремо від колонок.
Заправлення автомобілів двома марками бензину та дизельним пальним  передбачається здійснювати за допомогою 2 паливо-роздавальних колонок (ПРК) для заправлення трьома видами палива. ПРК двосторонні, на 6 рукавів, 45 л/хв.  Заправка скрапленим газом передбачається здійснювати за допомогою 2-х окремих ПРК, одна з яких йде в комплекті з газовим модулем контейнерного типу з можливістю заправки газових балонів.
Для будівлі АЗК, пункту сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, передбачено використання існуючих будівель, які використовувались при експлуатації АГЗП.
Річна реалізація палива становить: бензину – 1000 м3 на рік, дизпаливо 500 м3на рік, СВГ – 500м3 на рік. Загальна площа ділянки під реконструкцію становить 0,3136  га.
Інженерне забезпечення – електропостачання – від існуючої ТП; водопостачання – існуюча система централізованого водопостачання згідно договору з КП “Черкасиводоканал”; водовідведення здійснюється за допомогою існуючої системи локального очищення стічних вод.
Транспорте забезпечення – існуючі обладнані заїзди та виїзди на вул. Чигиринську в м. Черкаси.
Кількість створених робочих місць на об’єкті – 24 особи (9 чоловік на зміну).


6. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами
Щодо технічної альтернативи 1:
При дотриманні вимог технологічного регламенту роботи об’єкту, вплив на навколишнє середовище знаходиться в межах нормативів чинного законодавства і окремих додаткових екологічних обмежень не потребує. Запланована діяльність проводиться в межах відведеної земельної ділянки. Санітарно-захисна зона об’єкту (50м) витримана. Планова діяльність є безпечною для місцевого населення і відповідає чинному природоохоронному законодавству.
Обмеження планової діяльності: під час будівництва:
1) Дотримання розмірів СЗЗ – 50 м.,
2) Межі відведеної земельної ділянки–загальна площа ділянки становить 0,3136 га;
3) Прямий вплив на ґрунт – знімання насипного та грунтово-рослинного шару ґрунту, окреме його складування та повернення при плануванні території, що забезпечує максимальне збереження насипного та грунтово-розлинного шару ґрунту;
4) Дотримання нормативів акустичного забруднення під час будівельних та монтажних робіт (в межах санітарно-захисної зони);
5) Дотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
Під час експлуатації:
1)Дотримання дозволений обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел відповідно до дозволу на викиди;
2) Дотримання розмірів СЗЗ – 50 м.;
3) Прямий вплив на ґрунт, поверхневі та підземні води – відсутній;
4) Акустичне забруднення – допустимий рівень шуму;
5) Безпечна експлуатація відповідно до діючих в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів;
6) Створення та дотримання відповідної структури керування об’єктом, кваліфікації обслуговуючого персоналу;
7) Постійний контроль у процесі експлуатації за всією діяльністю по забезпеченню екологічних вимог.
Щодо технічної альтернативи 2:
Екологічні та інші обмеження планової діяльності технічної альтернативи 2 співпадають з технічною альтернативою 1.
Щодо територіальної альтернативи 1:
- розмір санітарно-захисної зони;
- протипожежні розриви між будівлями та спорудами.
Щодо територіальної альтернативи 2:
Територіальні альтернативи розміщення планової діяльності є малоперспективними.


7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1:
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва. До початку будівництва проводяться роботи по демонтажу існуючих будівель та споруд, роботи по виносу інженерних мереж, земляні роботи. Згідно проектного рішення на даній ділянці виконується відсипка території.
Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2:
співпадає з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
-  організація відведення дощових та талих вод;
- зняття при земляних роботах верхнього шару ґрунту, окреме його складування та повернення при плануванні території, що забезпечує максимальне збереження насипного та ґрунтово-рослинного шару ґрунту.
щодо територіальної альтернативи 2:
Територіальні альтернативи розміщення планованої діяльності є малоперспективними. На вказаній земельній ділянці знаходиться існуючий АГЗП, наявні інженерні мережі та комунікації, а також влаштовані під’їзди та виїзди з території. Для обраного варіанту територіальної альтернативи 1 мінімізовані витрати ресурсів (природних, енергетичних, трудових) для інженерного облаштування об’єкту, не потребує залучення додаткових земель під влаштування дорожньо-транспортної мережі.
Варіант розміщення за територіальною альтернативою 1 обраний в якості основного варіанту.


8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
Щодо технічної альтернативи 1.
Джерелами потенційного впливу проектуючого автозаправного комплексу є: технологічне обладнання АЗС - дихальні клапани підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальні колонки), технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових колонок, продувні свічки насосу), викиди при роботі резервного дизельгенератора (на випадок відключення електроенергії), вентканали, автотранспорт - заїзд та виїзд з території АЗК.
Реконструкція технологічної частини газової заправки під АЗК відбувається на орендованій земельній ділянці, де наявні необхідні для функціонування об’єкту інженерні мережі та комунікації.
Можливі впливи планової діяльності (при будівництві та експлуатації) об’єкта на довкілля є:
Геологічне середовище - відсутній.
Повітряне середовище - під час будівництва можливий короткочасний незначний вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки, здійсненні зварювальних та фарбувальних робіт. Під час експлуатації: викиди забруднюючих речовин – викиди парів бензину, вуглеводнів граничних, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів пропану бутану, метил меркаптану, сажа, оксид азоту, діоксид вуглецю – в межах нормативів чинного законодавства;
Водне середовище – утворення господарських, побутових та зливових стоків. Водопостачання здійснюватиметься з існуючої мережі централізованого водопостачання. Водовідведення здійснюється на існуючі локальні очисні споруди.
 На клімат та мікроклімат – відсутній;
На техногенне середовище – негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільсько-господарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час експлуатації проектованого об’єкта відсутній;
 На соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень;
 На рослинний та тваринний світ – відсутній, зелені насадження – відсутні, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні;
 На ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. При експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку аварії;
Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:
При виконанні будівельно-монтажних робіт та експлуатації підприємства передбачено утворення наступних видів відходів:
- тверді побутові відходи; - тара пластикова, металева, поліетиленова зіпсована некондиційна; - будівельні відходи (в т.ч. будівельне сміття, відходи демонтажу, відходи будівельних матеріалів тощо); - огарки електродів; - залишки від очищення резервуарів та фільтрів, нафтошлам механічного очищення стічних вод, осад з очисних споруд зливових та талих вод, пісок забруднений нафтопродуктами. Фактично утворені відходи передаватимуться спеціалізованим підприємствам відповідно до укладених договорів.
щодо технічної альтернативи 2:
Джерела та види можливих впливів на довкілля співпадають з технічною альтернативою 1 окрім збільшення впливу на повітряне середовище під час експлуатації (надземним резервуар СВГ в теплу пору  року зазнає більшого впливу сонячних променів та високих температур навколишнього середовища, а це призводить до збільшення викидів в атмосферу парів СВГ через запобіжні клапани, в порівнянні з підземним варіантом розташування ємності).
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення господарської діяльності за адресою: вул. Чигиринська, 524, м. Черкаси.
щодо територіальної альтернативи 2:
Територіальні альтернативи розміщення планованої діяльності є малоперспективними.


9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ч.3 пункт 4 ст.3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.


11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.


12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
 -  підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 -  проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 -  аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;
 -  надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
 -  врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
 У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
 Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
 Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
 На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
 Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID – 19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.


 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
 Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
 Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.
 У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.


 14. Рішення про провадження планованої діяльності
 Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
 Дозвіл на виконання будівельних робіт
 згідно статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
 та Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається
 Державна архітектурно-будівельна інспекція України
 Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до  Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації 18000, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17 e-mail: 38715482@ mail.gov.ua
 (0472) 63-36-55 Звягінцева Олена Миколаївна
  (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: