НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
11
серпня
2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


·ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Черкаський міський зоологічний парк інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.


ЄДРПОУ 021270623011

1. Інформація про суб’єкт господарювання
18008 м. Черкаси, вул. Смілянська, 132; телефон: (047) 2634642

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи


Планована діяльність, її характеристика:
Об’єктом містобудування є будівництво та реконструкція існуючих споруд на території Черкаського зоологічного парку площею 4,37 га, з метою створення і збереження експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, і збереження їх генофонду. А саме: реконструкція - адміністративного приміщення центрального входу, орлятника; будівництво - комплексу вольєрів та приміщень для вовків, ведмедів, леопардів, рисей лосів та дрібних хижих тварин; кафетерію та експозиції "Дніпровський акваріум" по вул. Смілянська, 132, м. Черкаси.
Проектом передбачається черговість проведення будівництва та реконструкції території зоопарку площею 2,68 га, що обумовлено неможливістю повного закриття зоопарку на період реконструкції. Визначення і встановлення черг, а також послідовність їх реалізації обумовлюється особливостями функціонування зоопарку, існуючими інженерними мережами, фінансуванням та іншими обмежуючими факторами.
Технічна альтернатива 1.
Реконструкція Черкаського міського зоологічного парку передбачає покращення екологічного стану ділянки за декількома параметрами. В ході реалізації проекту будуть перебудовані старі експозиції, які вже не відповідають вимогам по перетримці тварин, є пожежонебезпечними та споживають велику кількість енергії на підтримку комфортного для тварин температурного стану. Натомість будуть збудовані сучасні експозиції, більш місткі, з просторими вольєрами для тварин, з покрашеними якостями міцності та надійності будівель, збільшені енергоефективні якості. Опалення будівель буде переведено на електричне, замість пелетної котельні, тим самим покращено рівень комфортності проживання тварин. Колаборація проектних рішень дозволить зменшити енергоспоживання на підтримку мікроклімату в будівлі в декілька разів.
Крім цього під час реконструкції зоологічного парку буде проведена санація аварійних дерев із заміною на нові. Озеро на території парку буде очищено, та поглиблено, тим самим вдасться запобігти евтрофікації водойми. Буде споруджено ставок, який об’єднає існуюче озеро та водойми на території експозиції ведмедів та вовків. Дана водна система дозволить оптимізувати енергетичні затрати на очищення води завдяки єдиній системі водоочищення та постійної циркуляції. Для більш екологічного стану було обрано систему очистки через біоплато.
Технічною альтернативою 2 розглядається облаштування газової котельні на заміну пелетної для опалювання приміщень.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Будівництво та  реконструкція існуючих споруд передбачається на території зоопарку по вул. Смілянська, 132, м. Черкаси на ділянці площею 4,3697 га, з кадастровим номером 7110136700:05:033:0002, що знаходиться у користуванні Черкаського міського зоологічного парку на підставі Державного акту на право постійного користування землею І-ЧР № 003016 від 19.05.2003.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Так як будівництво та реконструкція передбачається на ділянці, що знаходиться у користуванні Черкаського міського зоологічного парку на підставі Державного акту на право постійного користування землею І-ЧР № 003016 від 19.05.2003 р. - територіальна альтернатива не розглядається.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність дозволить оновити територію зоопарку для безпечних та належних умов перебування зникаючих видів тварин. Також планова діяльність буде сприяти розвитку екологічної освіти і виховання всіх верств населення шляхом:
• популяризації екологічних знань, організації та проведення екологічних акцій, конкурсів, семінарів тощо;
• розроблення та впровадження просвітницьких заходів спрямованих на вивчення конкретних видів тварин;
• видання та розповсюдження тематичних друкованих видань: навчальної та методичної літератури, бюлетенів, буклетів, плакатів, пам’яток тощо;
• розроблення та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах з метою глибшого вивчення дітьми тваринного світу та захисту тварин від жорстокого поводження;
• виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіо- роликів);
• зоопарк забезпечує підвищення рівня екологічної культури та інформованості населення шляхом створення екскурсійних маршрутів, сприятливих умов для відпочинку та екологічної інформованості його відвідувачів.
• зоопарк проводить дослідження щодо ведення культурно-освітньої та рекреаційної діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Також на сьогоднішній день зоопарк приваблює туристів із всієї України, що у свою чергу надає додаткові надходження коштів у бюджет міста Черкаси, які у подальшому ідуть на підтримку розвитку зоопарку та в цілому м. Черкаси.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальна площа ділянки проектування становить– 4,3697 га, проектом передбачається реконструкція території парку площею 2,68 га. Реконструкцію проводять у 8 черг:
I черга: Реконструкція адміністративних приміщень центрального входу – 445,7 м2, благоустрій території та спорудження автостоянки та трансформаторна підстанція кіоскова;
II черга: Будівництво приміщень для дрібних хижих тварин – 173,0 м2, кафетерію – 98,3 м2;
III черга: Будівництво експозиції «Дніпровський акваріум» - 929,6 м2;
IV черга: Будівництво вольєрів для дрібних хижих тварин – 849,1 м2;
V черга: Будівництво кафетерію – 396,0 м2 та приміщень для лосів – 156,3 м2;
VI черга: Будівництво приміщень та вольєрів для леопардів та рисей – 1607,0 м2;
VII черга: Реконструкція орлятника – 349,0 м2;
VIII черга: Будівництво експозиції «Дніпровський акваріум» - 694,0 м2.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1.
- Не перевищення показників впливів на н.с., нормованих та лімітованих на момент проектування об’єкту (ГДК, ліміти);
- Відповідність якісних характеристик побутових стоків при відведенні до міської системи побутової каналізації вимогам «Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Черкаси», затверджених рішенням Черкаської міської ради від 24.04.2019 за № 480;
- Організоване водовідведення поверхневих стоків з території;
- Дотримання встановлених санітарних розривів відповідно до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 № 173.
- Шум та вібрація від технологічного обладнання-не перевищувати допустимих рівнів звуку згідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 за №173.
- Відходи - збирання, зберігання та передача та утилізацію чи переробку відбувається згідно Закону України «Про відходи».
У Містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки, що отриманні за № 902 від 14.08.2013 враховані всі обмеження запланованої планової діяльності.
щодо технічної альтернативи 2
те саме, що і для технічної альтернативи №1.
щодо територіальної альтернативи 1
нормативні розриви між будинками та спорудами, межі землевідведення, вплив на межі селітебної зони, санітарної зони, стаціонарних джерел викидів.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, так як будівництво та реконструкція передбачається на ділянці, що знаходиться у користуванні Черкаського міського зоологічного парку на підставі Державного акту на право постійного користування землею І-ЧР № 003016 від 19.05.2003.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- максимальне збереження зелених насаджень;
- топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлювальних, захисних та компенсаційних заходів.
щодо технічної альтернативи 2 те саме, що і для технічної альтернативи №1. щодо територіальної альтернативи 1 -Озеленення території;
-Організація відведення дощових і талих вод;
-Заходи, щодо попередження впливу акустичної дії від механізмів до межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, так як будівництво та реконструкція передбачається на ділянці, що знаходиться у користуванні Черкаського міського зоологічного парку на підставі Державного акту на право постійного користування землею І-ЧР № 003016 від 19.05.2003.


8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1
- Клімат та мікроклімат - вплив незначний;
- Повітряне середовище - викиди під час реконструкції тимчасові і мають незначний вплив;
- Водне середовище - побутові стоки, поверхневі стоки;
- Геологічне середовище - в межах нормативних вимог;
- Ґрунт - в межах нормативних вимог;
- Рослинний і тваринний світ - позитивний вплив. Полягає, зокрема у створенні і збереженні експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, і збереження їх генофонду.
Щодо технічної альтернативи 2
- Повітряне середовище - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- Усі інші впливи, аналогічні тим, що і при плановій діяльності.
Щодо територіальної альтернативи 1
Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів.
Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається так як будівництво та реконструкція передбачається на ділянці, що знаходиться у користуванні Черкаського міського зоологічного парку на підставі Державного акту на право постійного користування землею І-ЧР № 003016 від 19.05.2003.


9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частина статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно ст. 3 п. 3 п.п. 12 і 14 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачено у відповідності до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29.05.2017 р.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля
- це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження зазначеною планованої діяльності буде Дозвіл на початок виконання будівельних робіт, який видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови, що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації (найменування уповноваженого органу,18000, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, поштова адреса, e-mail: 38715482@ mail.gov.ua, тел. (0472) 63-36-55.

 

Контактна особа – Звягінцева Олена Миколаївна

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: