НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
30
липня
2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


·ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МГК-ЧЕРКАСИ»

код ЄДРПОУ 37106104
 
1. Інформація про суб’єкта господарювання
18000, Черкаська обл., місто Черкаси, проспект Хіміків, будинок 74
тел. (0472) 59-98-52, 050-71-66-710


2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у нанесенні антикорозійного цинкового покриття на поверхню металевих виробів методом гарячого цинкування. Кількість виробів, що планується випускати: оцинкованих - 7000 т на рік, конструкцій сталевих опор ліній електропередачі відкритих розподільних пристроїв підстанцій та будівельних металоконструкцій - 5000 т на рік. Процес цинкування включає в себе підготовку металевих виробів з використанням соляної кислоти та подальшу їх обробку.
Технічна альтернатива 1.
Перед нанесенням захисного покриття проводиться підготовка поверхні металевих виробів у ваннах знежирення, травлення, промивання та флюсування (лінії підготовки поверхні 1, 2) з використанням соляної кислоти. Кожна лінія по підготовці поверхні обладнана витяжною системою з пилогазоочисним обладнанням (скрубер-абсорбер) з високою ефективністю очистки. Нанесення покриття на металеві вироби здійснюється на лініях гарячого цинкування № 1, 2, 3, в складі яких є печі цинкування з розплавленим цинком. Лінії цинкування обладнані витяжною системою з пилогазоочисним обладнанням (фільтри) з високою ефективністю очистки. Також виробничі процеси на підприємстві включають в себе механічну обробку металів, різання, зварювання металів, фарбування поверхонь.
Технічна альтернатива 2.
Не передбачається, оскільки підприємство існуюче та відбувається збільшення обсягів виробництва.


3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Виробничий майданчик ТОВ «МГК-Черкаси» розташований в м. Черкаси по проспекту Хіміків, 74. Територія знаходиться у користуванні відповідно до договору оренди.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Оскільки підприємство існуюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.
 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у збільшенні надходжень податків в місцевий та державний бюджети, виготовлення якісних металевих виробів для потреб промисловості.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

ТОВ «МГК-ЧЕРКАСИ» займається оцинкуванням малих деталей методом гарячого цинкування та виготовленням металевих конструкцій. Кількість виробів, що планується випускати: оцинкованих - 7000 т на рік, конструкцій сталевих опор ліній електропередачі відкритих розподільних пристроїв підстанцій та будівельних металоконструкцій - 5000 т на рік.
Перед гарячим цинкуванням вироби піддаються хімічній обробці. Процес гарячого цинкування включає:
 знежирення перед травленням металів для видалення маслянистих й мастильних речовин з їхньої поверхні;
 травлення для видалення оксидів заліза з поверхні матеріалів із застосуванням соляної кислоти;
 промивання у ванні з водою для повного видалення кислотного розчину;
 флюсування проводиться з метою підготовки поверхні металу для правильної «реакції» з розплавленим цинком в гарячому рідкому розчині флюсу;
 цинкування проводиться зануренням металевих виробів у цинк при температурі близько 450°C на трьох лініях гарячого цинкування в трьох печах з розплавленим цинком;
 охолодження проводиться зануренням у воду, лишня волога видаляється за допомогою центрифугування;
 розцинкування: після гарячого цинкування вироби можуть бути занурені у ванну з розчином соляної кислоти, що запобігає утворенню нальоту оксидованого цинку, який утворюється в результаті зберігання виробів у вологих і непровітрюваних приміщеннях.

Виробництво сталевих конструкцій включає в себе механічну обробку металів (піскоструменева обробка, шліфування, токарні, фрезерні, заточувальні та свердлильні роботи, газове та плазмове різання, зварювання металів, фарбування поверхонь).


6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з Законодавством України, а також відповідно до технічних умов та містобудівних умов і обмежень, а саме дотримання: СЗЗ; об’ємів дозволених викидів в атмосферне повітря; нормативів ГДК забруднюючих речовин; виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів; забезпечення цілісності та нормального функціонування існуючих об'єктів та інженерних мереж зумовлені вимогами будівельних норм та правил пожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 2
Оскільки підприємство існуюче, інша технічна альтернатива не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
В процесі ведення виробничої діяльності дотримуватись погоджених та відведених меж територій. Дотримання розмірів СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2
Оскільки підприємство існуюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.


7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел; експлуатація технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії; вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу; створення ефективної системи моніторингу довкілля.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.


8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планової діяльності:
щодо технічної альтернативи 1
Повітряне середовище:
джерелами впливу на атмосферне повітря є печі цинкування, центрифуга, ванни підготовки поверхні металів (знежирювання, травлення, полоскання, флюсування), ванна видалення цинкування, пости фарбування, зварювання, верстати металообробні, системи плазмової різки металів, постгазополум'яної обробки металу, піскоструменева установка, витяжні шафи в хімічній лабораторії, зберігання хімічних продуктів (соляної кислоти), котли опалювальні твердопаливні, автотранспорт.
В результаті діяльності в атмосферне повітря виділяються забруднюючі речовини: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, оксиди азоту, вуглецю, цинку, марганцю, заліза, хрому, соляна кислота, НМЛОС, аміак, бутан, водень фтористий, фториди добре і погано розчинні.
Клімат і мікроклімат: при спалюванні твердого палива в атмосферу будуть надходити парникові гази: вуглецю діоксид, метан, азоту(1) оксид (N2O).
Водне середовище: водопостачання та водовідведення підприємства є централізованим та здійснюється відповідно до договору з КП «Черкасиводоканал».
Ґрунти: виробництво здійснюється в існуючому виробничому приміщенні, тому вплив на ґрунти відсутній.
Утворення відходів – в результаті планованої діяльності утворюються наступні види відходів:
відпрацьовані: лампи люмінесцентні, батареї свинцеві; масла та мастила; фільтра для очищення повітря; матеріли обтиральні; тара металева використана; одяг захисний; матеріали пакувальні пластмасові; взуття; вироби паперові; шини зіпсовані; пил із газоочисних установок; відходи очищення стічних вод; шлами та розчини, що утворюється під час технологічних процесів; брухт кольорових та чорних металів; відходи комунальні (міські) змішані.
Зберігання відходів здійснюється у відповідності з санітарними нормами та по мірі накопичення передаються спеціалізованим організаціям, що мають відповідні ліцензії.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно-заповідного фонду: вплив планованої діяльності на рослинний і тваринний світ відсутні, оскільки впровадження діяльності здійснюватиметься в межах існуючого майданчика; об’єкти природно-заповідного фонду відсутні, реліктові рослини та тварини, що знаходяться під охороною, відсутні.
Навколишнє соціальне середовище – вплив на соціальне середовище має позитивний аспект за рахунок поповнення місцевого бюджету, зайнятості місцевого населення.
Навколишнє техногенне середовище – вплив не передбачається.
Шум – На межі санітарно-захисної зони забезпечуються нормативні значення шуму, що не перевищують допустимих рівнів.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Діяльність здійснюється в межах існуючого виробничого майданчика.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.


9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планова діяльність підприємства належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до пунктів 5, 7, 14 частина 3, ст. 3 Закону України « Про оцінку впливу на довкілля» .


10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.


11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності зі ст.6 Закону України « Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
 підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.


Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.


13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.


14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Висновок з оцінки впливу на довкілля та Дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря, що видаються Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)


15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
Поштова адреса: 18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17
тел/fax.: (0472)63-36-55;
e-mail:
38715482@mail.gov.ua
Контактна особа – начальник Управління - Звягінцева Олена Миколаївна

 

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: