НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
14
серпня
2020

Конкурс на заміщення вакантної посади директора Черкаської міської дитячої лікарні


·Департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради проводить конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська дитяча лікарня».

 

Категорія інформація Зміст інформації
1. Підстава проведення конкурсу: Наказ департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради від 14.07.2020р. № 179 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська дитяча лікарня».
2. Часові проміжки надання претендентами документів на конкурс:

Дата початку приймання документів: з 20.07.2020


Кінцевий термін подачі документів: до 16:00 години 14.08.2020

3. Адреса, за якою приймають документи від претендентів:

Адреса, за якою буде проводитись конкурс:

Номер телефону та адреса електронної пошти, за якою можна отримати додаткову інформацію, яка цікавить претендента на посаду:

м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36, каб. 623

 

 

м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36, каб. 206

 

тел. (0472) 37-92-12;dozmpchmr@gmail.com

 

4. Дані про медичний заклад:

Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська міська дитяча лікарня" м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 4.


Основний напрям діяльності закладу: організація та надання населенню вторинної/спеціалізованої медичної допомоги.


Структура закладу: адміністрація закладу, лікувальні та допоміжні підрозділи.

Статут закладу: затверджений рішенням Черкаської міської ради від 13.12.2019 № 2-5364.

5. Інформація про посаду:

Важливі умови контракту:

 

Директор здійснює поточне (оперативне) керівництво закладом, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання закладом завдань, передбачених законодавством і статутом закладу.


Умови оплати праці керівника закладу: посадовий оклад – 8017грн., надбавки і доплати згідно з чинним законодавством.

6. Інша важлива інформація для претендента:

Вимоги до претендента:


Повна вища освіта (спецiалiст, магістр) за напрямом підготовки "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я".


Підвищення кваліфікації.


Стаж роботи за фахом – не менше 5  років.


Перелік документів, що має подати претендент:


- копію паспорта громадянина України (завіреною особисто (на кожній сторінці – «З оригіналом згідно», підпис власника паспорту, ініціали, прізвище, дата));
- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Постанови КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1094;
- резюме у довільній формі;
- автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
- копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
- згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Постанови КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1094;
- конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, який надається окремо у окремому запечатаному конверті;
- довідку МВС про відсутність судимості;
- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
- попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Постанови КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1094;
- заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Постанови КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1094;
- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному конверті.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Конкурсна пропозиція містить проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:
- план реформування закладу протягом одного року;
- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.
Надати презентаційні матеріали не більше 15 слайдів щодо розвитку закладу.

 

ПРОТОКОЛ №6 віл 17.07.2020р.засідання конкурсної комісії но проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства "Черкаська міська дитяча лікарня".

ПРОТОКОЛ №7 віл 25.08.2020р.засідання конкурсної комісії но проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства "Черкаська міська дитяча лікарня".

 

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: