НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
01
липня
2020

Повідомлення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля


·Повідомляємо про початок громадського обговорення  звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної в п. 1 цього оголошення з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 20202185331 – реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності.


1. Планована діяльність:


Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, що можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 – VIII від 23 травня 2017 року, відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315 (ст. 3, п.10, підпункт 4 - будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд).
Планована діяльність – Передбачається Будівництво залізничних під'їзних колій ТОВ «Спеціалізоване управління № 609 Укргідроспецбуд» та пункту з вивантаження та фасування міндобрив. Місце провадження планованої діяльності  18028, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурікова, буд. 9.


2. Суб`єкт господарювання:


ТОВ «Спеціалізоване управління № 609 Укргідроспецбуд»,  код ЄДРПОУ 01416547, 18028, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурікова, буд. 9, т. +38 (0472) 31-96-96.

 

3. Уповноважений територіальний орган, який забезпечує проведення громадського обговорення:

 

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, 18000, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел./факс (0472)633655, e-mail: 38715482@mail.gov.ua. Уповноважена особа – Лапшина Марина Фанусівна.


4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:


Висновок з оцінки впливу на довкілля «Будівництво залізничних під'їзних колій ТОВ «Спеціалізоване управління № 609 Укргідроспецбуд» та пункту з вивантаження та фасування міндобрив», Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видаються  Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації (згідно ЗУ Про оцінку впливу на довкілля (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315), Постанова КМУ від 13.03.2002р. № 302 Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи), Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно- будівельною інспекцією України (згідно ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343) та Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого Постановою КМУ від 30.09.2009р. № 1104).

 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань


Тривалість громадського обговорення становить 26 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.

 

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.


Громадські слухання (перші) відбудуться 30 липня 2020 р., о 11 год. 00 хв. за адресою: 18006, м. Черкаси, вул. Чехова, 43, 2-й поверх, офіс ТОВ «Компанія Агротрейд Плюс».

 

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності:


Управління екології та природних ресурсів Черкаської області, 18000, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел.: (0472) 633655. Контактна особа: нач
альник відділу оцінки впливу на довкілля та економіки природокористування Лапшина Марина Фанусівна E-mail: 38715482@mail.gov.ua.


7. Орган, до якого направляються запитання, зауваження чи пропозиції, та строки подання запитань, зауважень і пропозицій, у тому числі його поштову та електронну адреси, на які надсилаються пропозиції та зауваження:


Управління екології та природних ресурсів Черкаської області, 18000, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел.: (0472)633655.

 

Контактна особа: начальник відділу оцінки впливу на довкілля та економіки природокористування Лапшина Марина Фанусівна E-mail: 38715482@mail.gov.ua. Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності – Звіт з оцінки впливу на довкілля ТОВ «Спеціалізоване управління № 609 Укргідроспецбуд».


9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, яку визначає суб’єкт господарювання, а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

 

з 08.07.2020р з 9:00-18:00 за адресами:


- Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване управління № 609 Укргідроспецбуд» – 18028, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурікова, буд. 9.

 

Контактна особа – Маслюченко Юлія Миколаївна – тел. (096) 736-59-36.


- Черкаська міська рада, 18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36, т. (0472) 36-01-70.

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: