НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
26
лютого
2020

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


·25 лютого 2020

 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

 

20202185331


(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

ТОВ «Спеціалізоване управління № 609 Укргідроспецбуд», код ЄДРПОУ 01416547 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.


(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання
 
18028, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурікова, буд. 9, т. +38 (0472) 31-96-96


(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. Планована діяльність, її характеристика.


Будівництво залізничної під'їзної колії ТОВ «Спеціалізоване управління № 609 Укргідроспецбуд» та пункту з вивантаження та фасування міндобрив.

 

Технічна альтернатива 1.


Комплексні дослідження альтернативних варіантів показали те, що альтернативні варіанти є менш економічно привабливими та менш екологічними.

 

Технічна альтернатива 2.


Транспортування нерозфасованих мінеральних добрив автотранспортом. Виконані порівняння різних видів транспортування міндобрив показують, що залізничний транспорт є більш екологічним в порівнянні з автотранспортом та менш фінансово обтяжливим.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.


Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.


Планове місце розташування об'єкта: 18028, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурікова, буд. 9.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.


Територіальна альтернатива 2 відкинута в  зв'язку з необхідністю приєднання до наявної залізничної колії та неможливістю виконання на іншій ділянці всіх норм екологічного та санітарно-епідеміологічного законодавства.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.


Будівництво під'їзної колії ТОВ «Спеціалізоване управління № 609 Укргідроспецбуд» та пункту з вивантаження та фасування міндобрив крім утворення додаткових робочих місць створить умови для подальшого розвитку України в аграрній сфері.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).


Передбається будівництво двох під’їзних колій з встановленням ваг та навантажувального пристрою. Примикання буде виконано до під’їзної колії Черкаської філії ТОВ «Київ-Дніпровське МППЗТ» №14 ст. Заводська перед стрілочним переводом №50 на відстані 25 м, стрілочним переводом типу Р65 з маркою хрестовини 1/6, лівостороннім. Запроектовані колії розташовується на прямих і кривих ділянках з радіусом не менше 150 м.

 

Поздовжній профіль запроектовано з урахуванням відміток існуючих колій. Для зважування чотиривісних залізничних вагонів у статичному стані запроектована установка ваг вагонних тензометричних безфундаментних УВК-В150.


Статичні ваги не вимагають виготовлення дорогого бетонного фундаменту. Підрейкові балки встановлюються на стандартні залізобетонні шпали вибраної ділянки шляху з пониженням на 200мм щодо загального рівня шпал шляху. Для вивантаження вагонів передбачається установка пункту вивантажування. Установку пункту вивантажування передбачено на проектній колії №131.

 

На даній ділянці проектується наступний колійний розвиток:

 

Колія №131 – Вагова та вивантажувальна (проектна):
- від стика рамної рейки №50а до тупика колії
- повна довжина – 259.85 п.м
- корисна довжина – 200 п.м
- будівельна довжина –218.74 п.м.


Колія №132 – навантажувально-вивантажувальна (проектна):
- від стика рамної рейки №48 до тупика колії
- повна довжина 210.76 п.м,
- корисна довжина – 176 п.м,
- будівельна довжина – 190.21 п.м.


Колії №№83, 14 (існуючі)


Пункт з вивантаження та фасування міндобрив передбачає зсипку міндобрив з залізничних вагонів в бункер прийомки сипучих матеріалів, далі міндобрива норією потрапляють в два бункери, з яких дозатором відбувається дозування і розфасовка в мішки. Запаювання мішків виконується запайщиком імпульсного нагрівання. Далі мішки транспортером переміщуються в зону відвантаження на автотранспорт. Опалення приміщень планується твердопаливним котлом Kronas Combi, 35 кВт.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:


щодо технічної альтернативи 1


Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України. Дотримання екологічних, санітарно - гігієнічних, протипожежних, містобудівних і територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів, в т.ч. ДСП – 173-96, дотримання нормативів ГДВ та ГДК.

 

щодо технічної альтернативи 2

 

Виконані порівняння різних видів транспортування міндобрив показують, що залізничний транспорт є більш екологічним в порівнянні з автотранспортом та менш фінансово обтяжливий.

 

щодо територіальної альтернативи 1

 

Планове місце розташування об'єкта: 18028, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурікова, буд. 9, адже це промислова зона, тобто можливість дотримання всіх екологічних норм законодавства України щодо санітарно-захисної зони, відстані до житла, розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

 

щодо територіальної альтернативи 2


Територіальна альтернатива 2 відкинута в  зв'язку з необхідністю приєднання до наявної залізничної колії та неможливістю виконання на іншій ділянці всіх норм екологічного та санітарно-епідеміологічного законодавства.

 

Було прийнято рішення щодо відмови від іншої земельної ділянки для впровадження планованої діяльності, так як не виконуються санітарно-епідеміологічні обмеження: відстань між територією майданчика та найближчим житловим будинком становить менше нормативної СЗЗ.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1.


На ділянці будівництва відсутні дерева і чагарники.


Рельєф майданчика будівництва має невеликий ухил, майданчик спланований. Абсолютні відмітки поверхні землі коливаються в межах 92 – 96 м. Проектування земляного полотна залізничної колії буде виконано згідно вимог ДБН В.2.3-19-2008 - Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування. і СН 449-72 «Вказівки щодо проектування земляного полотна залізничних і автомобільних доріг». Водовідведення поверхневих вод від земляного полотна залізничних колій здійснюється в понижені місця рельєфу.


На під’їзній колії, укладається рейково-шпальна решітка зі старопридатних матеріалів з рейками типу Р50 на залізобетонних шпалах при епюрі 1600 шт/км на прямих ділянках колії, та на дерев’яних шпалах при епюрі 1840 шт/км на кривих ділянках.


Баласт прийнятий двошаровий товщиною 25 см (щебінь твердих порід марки У-50 І-40 фракції 25-60) і 20 см (піщана подушка). Ширина баластної призми зверху на прямих ділянках прийнята не менш 3,45м.


Земляне полотно має забезпечувати надійну роботу колії з динамічним впливом рухомого складу, має бути стійким і не мати залишкових деформацій. Елементи земляного полотна проектуються і розраховуються під навантаження на вісь чотиривісного вагона 294кН (30тс).


Перед початком влаштування земляного полотна, проводиться узгодження та отримання дозволів від всіх причетних служб, в зоні яких виробляються земляні роботи. Місце проведення робіт огороджуються тимчасовою огорожею, земляні роботи дозволяється проводити тільки після отримання керівником робіт наряду-допуску від служб, що мають в зоні роботи комунікації: водопроводи, каналізації, пристрої зв'язку.

 

щодо технічної альтернативи 2


Екологічні та інші обмеження планованої діяльності не розглядалися, оскільки було прийнято рішення щодо відмови від даної технічної альтернативи, так як даний варіант забезпечує більший вплив на навколишнє середовище та гіршу окупність проекту, що економічно і екологічно невигідно.

 

щодо територіальної альтернативи 1


Планове місце розташування об'єкта: 18028, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурікова, буд. 9.

 

щодо територіальної альтернативи 2


Було прийнято рішення щодо відмови від іншої земельної ділянки для впровадження планованої діяльності, так як не виконуються санітарно-епідеміологічні обмеження.


8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1.


Можливі впливи планованої діяльності:

 

Клімат і мікроклімат: викиди парникових газів в атмосферне повітря будуть надходити тільки від твердопаливного котла, що не матиме суттєвого впливу на клімат та мікроклімат;

Повітряне середовище: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від спалення деревини та пересипки міндобрив будуть не значними, рівень забруднення атмосфери не перевищить санітарно-гігієнічних нормативів.


Водне середовище: В ході проведення робіт і подальшого провадження діяльності вплив на гідросферу не виникає, оскільки водні ресурси (поверхневі і підземні води) не використовуються і скидання стічних вод в навколишнє середовище немає.


Ґрунти: При дотриманні всіх технологічних процесів та умов дозволів виробництво не буде мати негативний вплив на стан ґрунтового середовища.


Природно-заповідлний фонд: Об’єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в районі проектування відсутні.


Рослинний, тваринний світ, заповідні об’єкти: Видалення зелених насаджень, кронованих дерев в період проведення робіт не передбачені.


Заповідні та природоохоронні території, пам’ятки історії та культури, захист яких необхідний у зв’язку з реалізацією проектних рішень - відсутні.


Навколишнє техногенне середовище: В ході реалізації планової діяльності вплив на техногенне середовище – відсутній.


Архітектурні об’єкти: На території, яка відведена під планову діяльність, потенційний вплив на культурну спадщину відсутній, адже на території відсутні пам’ятки архітектури і містобудування, садово-паркового мистецтва національного та місцевого значення, археологічних територій, історичного ареалу населенного пункту на території забудови та поруч з нею.


Ландшафт: Видалення зелених насаджень, кронованих дерев в період проведення робіт не передбачені. Вплив на рослинний світ – мінімальний і одноразовий. Планована діяльність розташована в межах антропогенно-перетвореного ландшафту, де відсутня природна рослинність. Так як територія, запланована для будівництва, представляє собою вже освоєні землі, впливу на природну рослинність не буде. Види рослин, що мають природоохоронне значення, а також види природної флори на території будівництва/експлуатації об'єкта планової діяльності відсутні. Територія передбачуваного будівництва вільна від природної рослинності, тому вирубка деревних насаджень не передбачено.


Соціально-економічні умови: Будівництво під'їзної колії та пункту з вивантаження та фасування міндобрив крім утворення додаткових робочих місць створить умови для подальшого розвитку України в аграрній сфері.

 

щодо технічної альтернативи 2

 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля для технічної альтернативи 2 не розглядалося, оскільки було прийнято рішення щодо відмови від даної технічної альтернативи, так як даний варіант є економічно і екологічно невигідним і забезпечує гіршу окупність проекту.


щодо територіальної альтернативи 1


Планове місце розташування об'єкта: 18028, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурікова, буд. 9.


щодо територіальної альтернативи 2


Територіальна альтернатива 2 не розглядалась, так як не виконуються санітарно-епідеміологічні обмеження. Тому було прийнято рішення щодо відмови від цієї земельної ділянки для впровадження планованої діяльності.


9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

 

Планова діяльниість належить до другої категорії видів діяльності,  які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до статті 3, пункт 10 – Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017р.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).


Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу – немає.


11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД приймається у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року, а саме – регулярно проводити моніторинг стану довкілля в зоні діяльності даного об’єкту.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.


Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.


У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.


Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.


Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.


На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,  а також взяти участь у громадських слуханнях.


Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.


Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.


У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.


14. Рішення про провадження планованої діяльності.


Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планової діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, Дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля”), що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації.


(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).


15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

 

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, 18000, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел./факс (0472) 63-36-55, e-mail: 38715482@mail.gov.ua. Контактні особи – начальник Управління – Звягінцева Олена Миколаївна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та економіки природокористування – Лапшина Марина Фанусівна, т. (0472) 63-36-55.


(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: