НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
28
січня
2020

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля


·Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність:
Планованою діяльністю передбачається реконструкція автозаправної станції (далі – АЗС) з улаштуванням газового автомобільного заправного пункту модульного типу для відпуску суміші скрапленого вуглеводневого газу (пропан – бутан), що знаходиться за адресою: 18001, м. Черкаси, вул. Надпільна, буд. 226/1.
На існуючій АЗС передбачається розміщення газового автомобільного заправного пункту модульного типу, а саме: встановлення надземного газового автомобільного заправного пункту модульного типу СЗГ – 1-10 – М013 об’ємом 9,9 м3 (комерційна ємність становить 8,415 м3 ) в блоковому виконанні повної заводської готовності; пристрій майданчика для автоцистерни ЗВГ; пристрій сервісного пілону; встановлення паливно – роздавальної колонки; встановлення двох додаткових щитів пожежінвентаря та ящику для піску; встановлення блискавковідводу; благоустрій території біля АГЗП.
2. Суб’єкт господарювання:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТІКВА ЕСТЕЙТ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або
Код за ЄДРПОУ – 38305498
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення:
Управління екології та природних ресурсів
Черкаської обласної державної адміністрації,
18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел. (0472)63-36-55,
E – mail:
38715482@mail.gov.ua
Контактна особа: начальник Управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації Звягінцева Олена Миколаївна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання Дозволу на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань:
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться:
14 лютого 2020 року о 12:00 в приміщенні автозаправної станції, що знаходиться за адресою: 18001, м. Черкаси, вул. Надпільна, буд. 226/1.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться:
Не заплановано.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності:
Управління екології та природних ресурсів
Черкаської обласної державної адміністрації,
18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел. (0472)63-36-55,
E – mail:
38715482@mail.gov.ua
Контактна особа: начальник Управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації Звягінцева Олена Миколаївна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій:
Управління екології та природних ресурсів
Черкаської обласної державної адміністрації,
18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел. (0472)63-36-55,
E – mail:
38715482@mail.gov.ua
Контактна особа: начальник Управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації
Звягінцева Олена Миколаївна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 270 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
1. Приміщення Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36; доступ до звіту з 25.01.2020 р., тел. +38(0472) 36-11-35.
2. Приміщення Автозаправної станції, що знаходиться за адресою: 18001, м. Черкаси, вул. Надпільна, буд. 226/1; доступ до звіту з 25.01.2020 р.; контактна особа: Начальник АЗС, Козубенко Юлія Миколаївна. Тел. +38(067) 474-33-16.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: