НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
27
листопада
2019

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товатиства з обмеженою відповідальністю «АТІКВА ЕСТЕЙТ»


· (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або  Код за ЄДРПОУ – 38305498 серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це  відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання.


Товариство з обмеженою відповідальністю «АТІКВА ЕСТЕЙТ», що знаходиться за адресою: Україна, 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Надпільна, буд. 226/1 тел. +38 (044) – 207 – 10 – 10, факс. +38 (044) – 207 – 10 - 12. (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

 

Планована діяльність, її характеристика.

 

Планованою діяльністю передбачається реконструкція автозаправної станції (далі – АЗС) з улаштуванням газового автомобільного заправного пункту модульного типу для відпуску суміші скрапленого вуглеводневого газу (пропан – бутан), що знаходиться за адресою: Україна, Черкаська область, місто Умань, вулиця Київська, 25-А.

 

Технічна альтернатива 1.

 

Встановлення автомобільного газового заправного пункту модульного типу з надземним резервуаром загальним об’ємом 9,9 м3 (стаціонарний заправник газу) в блоковому виконанні повної заводської готовності для скраплених вуглеводневих газів (пропан – бутан) з паливно – роздавальною колонкою та паливо – приймальним вузлом.

 

Технічна альтернатива 2.

 

Розглядалось питання, щодо встановлення на АЗС обладнання для заправлення автомобілів стиснутим природним газом (метаном).

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.


Влаштування газового автомобільного заправного пункту модульного типу
передбачається на території існуючої АЗС, що знаходиться за адресою: Україна, Черкаська
область, місто Умань, вулиця Київська, 25-А.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Оскільки облаштування АГЗП передбачається на території вже існуючої АЗС, то
враховуючи даний факт територіальна альтернатива 2 не розглядалась.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Територія розміщення об’єкту вільна від безпосередньої близькості до об’єктів
спортивно-оздоровчого, курортного і рекреаційного призначення, пам’яток архітектури,
історії і культури. Встановлено, що діяльність, та зокрема реконструкція АЗС з улаштуванням
АГЗП має ряд соціально – економічних переваг, серед яких варто виділити: створення
додаткових робочих місць; збільшення надходжень у бюджет за рахунок сплати
підприємством податків; покращення економічного потенціалу регіону; забезпечення
користувачів пальним з високими показниками якості; більша економічна доцільність
використання користувачами, порівняно з рідкими видами моторного палива за рахунок
відносно невисокої вартості. Крім того, зріджений вуглеводневий газ є більш екологічно
чистим видом палива, порівняно з дизельним та бензиновим паливом, що тим самим сприяє
мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Відповідно до табл. 10.9 ДБН Б.2.2 – 12: 2018 «Планування і забудова територій» існуюча
АЗС відноситься до типу «А» (підземні резервуари, розміщення резервуарів відносно ПРК–
роздільне (традиційне), до середньої категорії (резервуарний парк загальною місткістю 100
м3). На існуючій ділянці розміщені: одноповерхова будівля операторної АЗС, два острівця з
ПРК для рідкого палива, навіс над двома ПРК, підземні секційні паливні резервуари загальним
об’ємом 100 м3 для тимчасового зберігання та реалізації бензину та дизельного палива, очисні
споруди, сервісна колонка, майданчик для сміттєвих контейнерів, блискавковідводи,
майданчик тимчасового зберігання автотранспорту, альтанки, трансформаторна підстанція,
МАФи. На існуючій АЗС передбачається розміщення газового автомобільного заправного
пункту модульного типу для відпуску суміші скрапленого вуглеводневого газу.
Реконструкцією передбачається: встановлення надземного резервуару СВГ місткістю 9,9 м3 ,
встановлення газо - роздавальної колонки, пристрою майданчика для автоцистерни СВГ,
встановлення сервісного пілону над колонкою СВГ, встановлення огорожі біля
технологічного устаткування АГЗП, встановлення одного додаткового щита пожежного
інвентаря та ящика для піску, забезпечення благоустрою території біля АГЗП. Планована
кількість заправок на добу ЗВГ – 100 од.(авт.)/добу. Об’єм реалізації газу за добу складає 5,0
м3 (2,84 тон/добу), за рік – 1750 м3 (994 тон/рік). Режим роботи – цілодобово.

Заправка відбувається сумішшю скрапленого вуглеводневого газу (пропан 40% + бутан
60%). Постачання суміші пропан-бутану передбачається автотранспортом.

Розміщення будівель і споруд передбачається в межах існуючої земельної ділянки
(площа: 0,2565 га; кадастровий номер земельної ділянки:7110800000:02:002:0012) без
необхідності додаткового відведення землі.

Тривалість реконструкції АЗС становить 3 календарних місяці.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

При провадженні планової діяльності необхідним фактором є:

- дотримання об’ємів дозволених викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел;
- дотримання дозволених рівнів еквівалентного та максимального рівня звукового тиску
в процесі ведення діяльності;
- забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу об’єкта на
здоров’я та життя населення;
- проведення планової діяльності в межах відведеної земельної ділянки;
- дотримання вимог чинного санітарно – епідеміологічного законодавства.При цьому враховуються екологічні, санітарно-епідеміологічні та містобудівні
обмеження, які регламентуються наступними нормативними актами:

- «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних
джерел», затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України від 27.06. 2006 р. під № 309.
- Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному
повітрі населених місць, затверджені Т.в.о. головного санітарного лікаря України С.В.
Протасом 03.03.2015 р.


- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 173.

- ДСанПіН 145-11 «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених
місць» (затвердженими наказом МОЗ від 17.03.2011 р. №145, зареєстрованим у Мінюсті
05.04.2011 р. за №457/19195).

- ДБН 360-92**. Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.

- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання вимог чинного санітарно – епідеміологічного законодавства, а також
протипожежних розривів між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

З врахуванням особливостей ділянки розміщення об’єкту для його встановлення
передбачені наступні заходи:

- вивезення зайвого насипного ґрунту та уламків від корита під запроектовані
майданчики з твердим покриттям та запроектовані споруди об’ємом 74,5 м3 на ґрунтовий
полігон відходів;

- обладнання всіх колодязів на інженерних мережах і спорудах в радіусі 50 м від СЗГ
подвійними кришками із заповненням простору між ними на висоту не менше 150 мм;

- облаштування дільниці штучною мережею блискавковідводу;

- удосконалення дорожнього покриття після проведення монтажних робіт, а також
нанесення необхідної дорожньої розмітки у відповідності до ДСТУ 2587-2010;

- забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок відповідного інженерного
оснащення дільниці;

- під’єднання об’єкту до існуючих інженерних мереж;

- забезпечення своєчасного вивезення будівельних та інших видів відходів з території
об’єкта.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Територія АЗС упорядкована та має достатній рівень інженерного забезпечення для
дотримання нормальних умов функціонування: наявне освітлення в темний час доби; виконані
під’їзди та майданчики з твердим покриттям, а також організовано рельєф для відведення
дощових вод.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

- клімат і мікроклімат: вплив відсутній. Зміни клімату та мікроклімату внаслідок
реконструкції об’єкта не відбуватиметься;

- повітряне середовище: При експлуатації об’єкту будуть відбуватися викиди оксиду
вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, сажі, двоокису вуглецю, парів бензину,


вуглеводневих сполук фракції С12-С19, бенз(а)пірену, формальдегіду, пропінового альдегіду,
валер’янової кислоти, керосину, соди кальцинованої, а також парів пропан – бутану. Викиди
забруднюючих речовин будуть здійснюватись в межах допустимих значень;

- акустичне середовище: при проведенні монтажних робіт та діяльності об'єкту буде
здійснюватись незначний акустичний вплив в межах допустимих значень;

- геологічне середовище: вплив відсутній;

- ґрунти: можливий незначний вплив за рахунок тимчасового накопичення будівельного
сміття та паливно – мастильних матеріалів від роботи техніки. При нормальних умов
експлуатації об’єкта вплив на ґрунти мінімальний;

- водне середовище: можливий незначний вплив за рахунок утворення побутових,
господарських та зливних стоків;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: на середовище перебування, зміну та
порушення видового різноманіття, а також шляхи міграції тварин і птахів експлуатація об’єкта
не вчинить шкідливого впливу. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в
безпосередній близькості до ділянки відсутні.

- навколишнє соціальне середовище: вплив діяльності об’єкта на здоров’я населення
оцінюється, як прийнятний;

- навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній;

- культурна спадщина: вплив відсутній.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля допустимі для облаштування
дільниці на території існуючої АЗС, що знаходиться за адресою: Україна, Черкаська область,
місто Умань, вулиця Київська, 25-А.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”).

Планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно
до ч. 3, п. 4, абзац 2, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в
тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного
впливу (зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню
до Звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у відповідності з п.2. ст.6 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» під № 2059 – VIII від 23.05.2017 р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля
і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу
на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки


транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.


У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського
обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю,
врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані
у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде отримання Дозволу на виконання будівельних робіт.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 ,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно – будівельною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Управління екології та природних ресурсів

Черкаської обласної державної адміністрації,

18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17

тел./факс. +38(0472) 63-36-55, тел. +38 (0472) 63-09-78


E – mail:
38715482@mail.gov.ua

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля та економіки
природокористування

Лапшина Марина Фанусівна

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  контактна особа)

 

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: