Комунальне майно
Оголошення про конкурси і наміри

Головна
РОЗВИТОК МІСТА
Комунальне майно
Оголошення про конкурси і наміри
01
липня
2024

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності


·



Департамент економіки та розвитку про оголошення конкурсного відбору  суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об'єктів малої приватизації комунальної власності.
1. Назва об'єкта: нежитлові приміщення, загальною площею – 512,3 кв.м.
2. Опис об'єкта: нежитлові приміщення, а саме: частина будівлі літ. А-1, А'-1, А2-1 – площею 430,3 кв.м.; частини будівель літ. Б-1 – площею 40,00 кв.м., літ. В-1 – площею 12,4 кв.м. та літ. Г-1 – площею 29,60 кв.м., розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, будинок 38/1. 
Найменування балансоутримувача об'єкта оцінки: Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта з метою його приватизації шляхом викупу орендарем.
Замовник департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради.
Телефон замовника конкурсу (0472) 543808 (відділ приватизації).
Електронна адреса замовника конкурсу: depec@ukr.net.
Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.05.2024.
Платник робіт з оцінки: департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради.
Порядок оплати – розрахунок з суб'єктом оціночної діяльності за надані послуги, здійснюється Замовником на підставі наданого Виконавцем та підписаного Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг з оцінки Об'єкта оцінки, протягом 10 банківських днів шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об'єкта   – 3500,00 грн.
Не будуть розглядатись пропозиції, які перевищують вартість послуги з оцінки майна 3500,00 грн.
Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затверджене наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, із змінами) (далі – Положення).
Подібними об'єктами до об'єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: приміщення, частини будівель.
До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів  суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі II Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об'єкта оцінки об'єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2-5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, буд. 36, або безпосередньо до відділу приватизації управління власністю департаменту економіки та розвитку, за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, буд.47, каб. 7 з описом документів, що міститься у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних  днях) по кожному об'єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності»). Останній день подачі заяв – 24.06.2024 року до 15.00 год.
Конкурс відбудеться 01.07.2024 року о 14.30 год. за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, буд. 47, каб.7.

Документи приймаються не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Контактний телефон комісії та робочої групи
54-38-08.
Підписатися
на стрічку




Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: