НОВИНИ
Оголошення

Головна
НОВИНИ
Оголошення
19
лютого
2021

Конкурс на зайняття вакантної посади директора міського пологового будинку «Центр матері та дитини»


·Департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради проводить конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини»:

 

Категорія інформації Зміст інформації
1 Підстава проведення конкурсу Наказ департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради від 05.01.2021р. № 2 "Про оголошення  конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"»
2 Часові проміжки надання претендентами документів на конкурс Дата початку приймання документів: з 28.01.2021.
Кінцевий термін подачі документів: до 16:00 години 19.02.2021.
3

Адреса, за якою приймають документи від претендентів:


Адреса, за якою буде проводитись конкурс:


Номер телефону та адреса електронної пошти, за якою можна отримати додаткову інформацію, яка цікавить претендента на посаду:

м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36, каб. 623.

 

 

м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36, каб. 206.

 

тел. (0472) 37-92-12; dozmpchmr@gmail.com

4 Дані про медичний заклад

Комунальне некомерційне підприємство «Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"» м. Черкаси, вул. Чехова, 101.


Основний напрям діяльності закладу: організація та надання населенню вторинної/спеціалізованої медичної допомоги.


Структура закладу: адміністрація закладу, лікувальні та допоміжні підрозділи.


Статут закладу: затверджений рішенням Черкаської міської ради від 13.12.2019 № 2-5367.

5 Інформація про посаду

Важливі умови контракту: Директор здійснює поточне (оперативне) керівництво закладом, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання закладом завдань, передбачених законодавством і статутом закладу.


Умови оплати праці керівника закладу: посадовий оклад відповідно до тарифної сітки – 7449 грн., підвищення, надбавки і доплати згідно з чинним законодавством.

6 Інша важлива інформація для претендента

Вимоги до претендента: 


* Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Управління та адміністрування", або"Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я. 
* Підвищення кваліфікації.
* Стаж роботи за фахом  не менше 5 років.


Перелік документів, що має подати претендент:


- копію паспорта громадянина України (завіреною особисто (на кожній сторінці – «Згідно з оригіналом», підпис власника паспорту, ініціали, прізвище, дата);


- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Постанови КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1094;


- резюме у довільній формі;


- автобіографію (у випадках, визначених законодавством);


- копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;


- згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Постанови КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1094;


- конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, який надається окремо у окремому запечатаному конверті;


- довідку МВС про відсутність судимості;


- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;


- попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Постанови КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1094;


- заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Постанови КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1094;


- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).


Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному конверті.


Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.


Конкурсна пропозиція містить проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:


- план реформування закладу протягом одного року;


- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;


- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;


- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.


Надати презентаційні матеріали не більше 15 слайдів щодо розвитку закладу.

Підписатися
на стрічкуКоментарі (1)
admin
07.02.21 | 16:58
test

Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку: