НОВИНИ
Екологія

Головна
НОВИНИ
Екологія
03

лютого 2021
11:35:45


·Довідка про стан забруднення атмосферного повітря в м. Черкаси за 2020 рікДержавний моніторинг в галузі охорони атмосферного повітря у місті здійснюється лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Черкаського обласного центру з гідрометеорології   на трьох стаціонарних постах: №2 – центр ( вул. Святотроїцька,68),  №3 «О» – мікрорайон“ Дніпровський” (вул. Гетьмана Сагайдачного, 146),  №4 «О» – мікрорайон «Перемога” (вул. Олени Теліги,4).

На сьогодні у повітрі міста контролюються 4 основних та 13 специфічних забруднюючих речовин, включаючи 8 важких металів та бенз/а/пірен (тільки відбір). Відбір проб повітря проводиться чотири рази на добу в 01,07,13,19 за місцевим часом. Змін у складі мережі спостережень за період січень-грудень 2020 року не відбулось. Лабораторія працювала у штатному режимі, зривів у виконанні покладених завдань і функцій не було. Випадків високого забруднення та екстримально високого забруднення не зафіксовано.

За звітний період лабораторія проаналізувала 17852 проб повітря, у тому числі по основних інгредієнтах - 9012, та по специфічних - 8840 (50%). План програми спостережень виконаний на 96,5% від річного як по пробам так і по  визначенням.  

Відбір проб на визначення важких металів в аерозолях проводився на опорних  ПСЗ №3 та ПСЗ №4.
Стан вимірюючих засобів та устаткування задовільний. Повірені прилади згідно з Переліком засобів вимірювальної техніки на 2020 рік.
В звітному  році  продовжені  роботи  щодо підготовки та надання первинної інформації до ГІОЦ для автоматизованої обробки за програмним забезпеченням  «Аерохімія». Зауважень не було.

Щомісяця одержана інформація узагальнювалась у вигляді бюлетеня та направлялась до ЦГО, органів влади, телебачення, підприємствам, забруднюючим повітря (8 споживачів). Інформація про стан забруднення атмосферного повітря розміщувалася на веб-сайтах Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаської міської ради, Інфомісто Черкаси та на офіційній сторінці Черкаського ЦГМ в соціальній мережі Facebook.

Продовжувалася співпраця з оперативною службою Черкаського міськвиконкому про рівень забруднення атмосферного повітря в м. Черкаси.
16.10.2020 р. лабораторія атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.
17.06.2020 р. та 16.12.2020 р. хіміком І кат. ЛСЗА Мартиненко О.Є. проведені методичні інспекції АМСЦ м. Черкаси з відбору та вимірюванню кислотності опадів.
З міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища для проведення моніторингу шкідливих речовин на міському рівні було виділено 105 277,24 грн.
 
       СТАН ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  МІСТА
Основними антропогенними джерелами забруднення атмосферного повітря в місті є підприємства паливно-енергетичного комплексу, хімічні підприємства та транспорт. Вклад викидів забруднюючих речовин від автотранспорту знаходиться на рівні, а то і перевищує обсяги викидів підприємств.
Черкаси мають низький потенціал до розсіювання шкідливих домішок в атмосфері. Це переважання слабо вітряної погоди, часті тумани в осінній та весняний період року та мала кількість опадів влітку в поєднанні з безвітряною погодою.

З метою оцінки ступеня забруднення повітря використовуються гранично допустимі концентрації: середньодобова та максимально-разова. У порівняльному аналізі забруднення атмосфери використовуються середньорічні концентрації шкідливих речовин:
 
 
Вміст важких металів в повітрі міста Черкаси змінювався в межах норми /дані спостережень надійшли за 11 місяців/,  перевищень середньомісячних ГДК не було відмічено.
Для розрахунку комплексного індексу забруднення  атмосфери / ІЗА/ по м. Черкаси використовувалися п,ять найбільших ІЗА за рік по місту:
пил /3 клас небезпеки /
діоксид азоту /3 клас небезпеки /
аміак /4 клас небезпеки /
формальдегід  /2 клас небезпеки /
оксид азоту  /3 клас небезпеки /
ІЗА за 2020 рік  склав  7,36 (5<ІЗА<8), що вважається середнім рівнем забруднення (РД. 52.04.186-89).
ІЗА в порівнянні з 2019 роком збільшився у 1,02 рази за рахунок зростання середньорічної концентрації за вмістом аміаку.

За вмістом діоксиду азоту найбільші максимальні концентрації зафіксовані у червні та вересні, за вмістом сірководню у серпні та вересні, за вмістом аміаку у червні, за вмістом формальдегіду у вересні, за вмістом оксиду вуглецю у ІІ кварталі.
Спостерігалося збільшення максимальних концентрацій за вмістом пилу в літній період по причині зменшення днів з опадами та підвищення природної запиленості на відкритому ґрунті.
Найбільші середньомісячні концентрації відмічалися за вмістом діоксиду азоту у червні, вересні та жовтні, за вмістом сірководню у травні та липні, за вмістом аміаку у ІІ та ІІІ кварталах, за вмістом формальдегіду у ІІ кварталі та вересні, за вмістом оксиду вуглецю у червні та липні. Найбільш забрудненими залишаються мікрорайон «Д» та центр міста.
Максимальні концентрації в порівнянні з 2019 роком зменшилися за вмістом діоксиду азоту на ПСЗ №2,3 у 1,5 та 2 рази, за вмістом аміаку на ПСЗ №3,4 у 1,04 та 1,07 рази, за вмістом сірководню на ПСЗ №2,3 у 1,25 та 1,17 рази, за вмістом формальдегіду на ПСЗ №3 у 1,06 рази. Збільшилися максимальні концентрації  за вмістом пилу на ПСЗ №3,4 у 1,25 рази, за вмістом оксиду вуглецю на всіх постах, за вмістом сірководню на ПСЗ №4 у 1,25 рази, за вмістом аміаку на ПСЗ №2 у 1,3 рази.

Зменшилися середньорічні  концентрації в порівнянні з 2019 роком за вмістом пилу на ПСЗ №3 вдвічі, за вмістом діоксиду азоту на всіх постах. Збільшилися за вмістом аміаку на всіх постах та за вмістом сірководню на ПСЗ №3 вдвічі. Вміст інших домішок залишився майже без змін.
Високе забруднення /вище 5 ГДК м. р./ у 2020  році у місті не зафіксовано.

Тенденція зміни середнього рівня забруднення атмосферного повітря за останні 5 років характеризувалася збільшенням за вмістом діоксиду та оксиду азоту, аміаку та формальдегіду. По іншим домішкам рівень забруднення не змінився.  По важким металам зменшення спостерігалося тільки  по нікелю та хрому.
*Інформація надана лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Черкаського обласного центру з гідрометеорології.
 

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку:Інша інформація