НОВИНИ
Екологія

Головна
НОВИНИ
Екологія
27

жовтня 2019
16:09:05


·Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Філії ТОВ «Хірш Пороцелль» по вул. 14 Грудня, 8Із Звітом з оцінки впливу на довкілля реконструкції головного корпусу під цех виробництва  упаковки із пінополістиролу та блочного пінополістиролу Філії ТОВ «Хірш Пороцелль» по вул. 14 Грудня, 8 можна ознайомитись на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України: http://eia.menr.gov.ua/places/view/4227.
 
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
 
1.      Планована діяльність
Об’єктом планової діяльності є реконструкція головного корпусу під цех виробництва упаковки із пінополістиролу та блочного пінополістиролу по вул.14 грудня,8 в м.Черкаси.
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
 
2. Суб’єкт господарювання
_ Філія ТОВ «Хірш Пороцелль» код ЄДРПОУ 411907119
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
_ Філія ТОВ «Хірш Пороцелль», код ЄДРПОУ 411907119, Юр.адреса: м.Черкаси, вул.14 Грудня8,    e-mail: Andrey.Lemekh@hirsch-gruppe.com, тел.  068 1697433
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця  (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
 Управлінням            екології          та        природних     ресурсів         Черкаської обласної  державної адміністрації, вул. Вернигори, 17,  м. Черкаси, 18008; тел./факс (0472) 63-36-55, e-mail: 38715482@mail.gov.ua, начальник управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації  Звягінцева Олена Миколаївна, контактна особа Лапшина Марина Фанусівна.
 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
 
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
 
Отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видається Управлінням   екології          та        природних     ресурсів         Черкаської обласної  державної адміністрації
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
 
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить _25_ робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
 м. Черкаси , вул. 14 Грудня 8 (кімніта для переговорів Філії ТОВ «Хірш Пороцелль»)__о_11_ год.__00__хв. « _19_»_листопада__2019_р.
 
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Управління    екології          та        природних     ресурсів         Черкаської обласної  державної адміністрації, вул. Вернигори, 17,  м. Черкаси, 18008; тел./факс (0472) 63-36-55, e-mail: 38715482@mail.gov.ua, начальник управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації  Звягінцева Олена Миколаївна, контактна особа Лапшина Марина Фанусівна.
 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
 
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА вул. Вернигори, 17, м. Черкаси, 18008; тел./факс (0472) 63-36-55;e-mail: 38715482@mail.gov.ua
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
 
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планової діяльності на 68 аркушах і 15 додатків.
   (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними Філія ТОВ «Хірш Пороцелль», м. Черкаси , вул. 14 Грудня 8 , Черкаської області; контактна особа –  Журавльов Антон Андрійович
 
З матеріалами можна ознайомитись з 23.10. 2019 р за адресами:
 
1) Черкаська міська рада, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36,_4_ поверх, кабінет 419, контактна особа – Бакум Ольга Миколаївна.
 
2) Філія ТОВ «Хірш Пороцелль», 067 4092551, м. Черкаси , вул. 14 Грудня 8; контактна особа – Журавльов Антон Андрійович
 
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  може ознайомитися з документами, контактна особа)
 
 

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку:Інша інформація