НОВИНИ
Екологія

Головна
НОВИНИ
Екологія
22

січня 2009
02:00:00


·У Черкасах стан навколишнього природного середовища характеризується як стабільнийСтан навколишнього природного середовища у місті Черкаси загалом характеризується як стабільний. Комплексний індекс забруднення за 2008 рік склав 7,56, що вважається приблизно рівним середньому забрудненню по містах України. Зниження індексу забруднення обумовлено зменшенням середньорічних концентрацій по аміаку та оксиду азоту.
За даними постійних спостережень, минулого року у місті зменшились середньомісячні та максимальні концентрації по діоксиду та оксиду азоту, сірководню – у другому півріччі. По аміаку найбільші середньомісячні концентрації зафіксовані у липні, серпні та вересні. Спостерігалось збільшення максимальних концентрацій по пилу в літній період у звязку із недостатньою кількістю опадів та підвищенням природної запиленості при відкритому грунті. Найбільш забрудненими залишаються район «Д» та центр міста.
У порівнянні із 2007 роком зменшились середньорічні концентрації по діоксиду азоту в районі «Д» у 1,25 рази та оксиду азоту в Південно-західному районі у 1,3 рази, по аміаку на всіх постах у 1,6 рази, по оксиду вуглецю в центрі міста та посту № 3 вдвічі. Відмічено збільшення середньорічних концентрацій по сірководню вдвічі в центрі міста та в районі «Д». Максимальні концентрації збільшилися по діоксиду азоту у 1,1 рази, по аміаку у 1,3 рази, по бензолу, толуолу та о-ксилолу в районі «Д». По оксиду азоту та формальдегіду зменшилися у 1,5 та 1,6 рази. По іншим домішкам рівень забруднення суттєво не змінився. Вміст важких металів у повітрі змінювався в межах норми.
Тенденція зміни середнього рівня забруденння атмосферного повітря за останні 5 років характеризувалась зниженням по оксиду азоту у Південно-західному районі, по аміаку та формальдегіду по всьому місту. По іншим домішкам спостерігається незначне збільшення. Щодо важких металів збільшення відбувається тільки по залізу та цинку.
Довідка:
Визначення специфічних забруднюючих речовин проводиться за рішенням міськвиконкому з урахуванням екологічної ситуації та виробничої специфіки підприємств міста лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Черкаського обласного центру гідрометеорології, яка має 3 пости спостереження у м. Черкаси, контролює 4 основних та 20 специфічних забруднюючих речовин.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.99 р. № 343 «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря» основний обов’язковий обсяг визначень забруднення атмосферного повітря припадає на речовини, які мають найбільше розповсюдження: пил, двооксид сірки, оксид вуглецю, двооксид азоту, формальдегід, бенз(а)пирен, свинець.
Атмосфера завжди містить певну кількість домішок, які надходять від природних та антропогенних джерел. Антропогенне забруднення визначається різноманіттям видів та кількістю джерел. Забруднення атмосферного повітря відбувається підприємствами та котельнями, також додається забруднення автомобільним транспортом, основними причинами якого є застарілі конструкції двигунів, характер палива (нафтопродукти, а не газ), продовження використання етилованого бензину, відсутність на транспортних засобах каталізаторів знезараження відпрацьованих газів двигунів. У відпрацьованих газах, що викидаються автомобілями, до 280 різних шкідливих речовин серед яких особливу небезпеку становлять бензапірен, окиси азоту, свинець, ртуть, альдегіди, окиси вуглецю й сірки, сажа, вуглеводні. Автотранспорт також спричинює негативний вплив акустичним (шумовим) забрудненням на центральних магістралях. Найбільш ефективним засобом від шуму та вібрації є озеленення міста.

Підписатися
на стрічку
Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку:Інша інформація