НОВИНИ
Суспільство

Головна
НОВИНИ
Суспільство
23

липня 2019
15:18:33


·Правовий аналіз ситуації зупинення дії розпорядження міського голови про накладання вето на рішення міської радиЗа інформацією департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради, 19.07.2019 Черкаський окружний адміністративний суд виніс ухвалу про забезпечення позову. Цією ухвалою суд вжив заходи забезпечення адміністративного позову шляхом зупиненні дії розпорядження міського голови м. Черкаси Бондаренка А.В. № 137-0402-12 від 02.07.2019 «Про зупинення дії рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 «Про скасування рішень виконавчого комітету Черкаської міської ради».
 
Короткий виклад обставин:

15.05.2019 виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив рішення № 550 «Про призначення управителя багатоквартирних будинків», яким за результатами конкурсу управителем багатоквартирних будинків м. Черкаси по усім лотам призначено ТОВ «Сантехбудконструкція» (нині реорганізоване в ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість»).

20.05.2019 на основі типового проекту договору, підписано договори з ТОВ «Сантехбудконструкція».

27.06.2019 Черкаська міська рада ухвалює рішення «Про скасування рішень виконавчого комітету Черкаської міської ради», а саме:

- від 14.12.2018 № 1176 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси»;
- від 12.02.2019 № 158 «Про затвердження документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси»;
- від 19.03.2019 № 289 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 14.12.2018 № 1176 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси»;
- від 17.04.2019 № 413 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 12.02.2019 № 158 «Про затвердження документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси»;
- від 23.04.2019 № 474 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 17.04.2019 № 413 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 12.02.2019 № 158 «Про затвердження документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси»;
- від 15.05.2019 № 550 «Про призначення управителя багатоквартирних будинків».

02.07.2019 Черкаський міський голова, на підставі доповідної записки директора департаменту управління справами та юридичного забезпечення від 27.06.2019, у якій зазначено, що прийняте рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 суперечить рішенню Конституційного Суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009, та не погоджуючись із рішенням ради від 27.06.2019, видає розпорядження № 137-0402-12 «Про зупинення дії рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 «Про скасування рішень виконавчого комітету Черкаської міської ради».

19.07.2019 Черкаський окружний адміністративний суд виніс ухвалу про забезпечення позову шляхом зупинення дії розпорядження міського голови м. Черкаси Бондаренка А.В. № 137-0402-12 від 02.07.2019 «Про зупинення дії рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 «Про скасування рішень виконавчого комітету Черкаської міської ради».
 
Розпорядження про зупинення дії рішення міської ради від 27.06.2019 видане у законний спосіб та на законних підставах. Зупинене міським головою рішення ради від 27.06.2019 є незаконним, у зв’язку з чим і було заветоване.

Згідно з частиною четвертою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Розпорядження Черкаського міського голови Бондаренка А.В. від 02.07.2019 № 137-0402-12 «Про зупинення дії рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 «Про скасування рішень виконавчого комітету Черкаської міської ради» (далі – розпорядження № 137-0402-12) видавалось на законних підставах та у законний спосіб. Як вбачається із преамбули розпорядження № 137-0402-12, воно видавалось на підставі доповідної записки від 27.06.2016 директора департаменту управління справами та юридичного забезпечення, у якій зазначено, що прийняте рішення Черкаської міської ради від  27.06.2019, дію якого зупинив міський голова, суперечить рішенню Конституційного Суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009.

В абзаці 6 пункту 5 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009 зазначено, що ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання.

Рішенням ради від 27.06.2019 скасовано рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради, зокрема від 15.05.2019 № 550 «Про призначення управителя багатоквартирних будинків».

Оскільки ці рішення є індивідуальними актами, тобто такими, що прийняті на виконання владних повноважень, стосуються прав та інтересів визначеного кола осіб та дія яких вичерпується їх виконанням, внесення змін до цих рішень або їх скасування суперечить рішенню Конституційного Суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009. Більше того, зазначені рішення виконавчого комітету вичерпали свою дію після проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси, визначення переможця цього конкурсу та укладення з ним договорів.

Наведені обставини створили для міського голови підстави для видачі розпорядження № 137-0402-12.

Проте, судом зазначено наступне: «Натомість, судом встановлено, що у двотижневий строк тобто як до так і 16.07.2019 сесія міської ради не відбулася. Наведена обставина вказує на очевидність порушення процедури передбаченої ч. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Із зазначеного випливає, що суд вбачає очевидність порушення процедури не під час видачі розпорядження № 137-0402-12, а у тому, що це розпорядження вчасно не розглянуте на засіданні Черкаської міської ради. Також, суд зазначив, що «ухвала про забезпечення позову в даному випадку не вирішує питання про правомірність чи неправомірність розпорядження, яке буде оскаржене заявником у майбутньому, а лише тимчасово зупиняє настання негативних наслідків».

Таким чином, розпорядження № 137-0402-12 видане на підставах та у спосіб, що передбачені законом. Це виключає підстави для застосування заходів забезпечення позову.
 
Вжиття судом заходів забезпечення позову не відновлює дію рішення ради, що зупинене міським головою.
.
Враховуючи зупинення дії рішення міської ради міським головою, це рішення не може вважатись чинним, оскільки така чинність можлива лише за умови відхилення радою зауважень міського голови і підтвердження попереднього рішення двома третинами депутатів від загального складу ради. Виключно за цих обставин рішення ради від 27.06.2019 набере чинності. Тобто, рішення ради від 27.06.2019 може вважатись чинним виключно у разі підтвердження радою свого рішення.

Зазначені положення частини четвертої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» суд проігнорував, чим прийшов до хибного висновку, що зупинення дії розпорядження № 137-0402-12 буде мати наслідком дію рішення ради від 27.06.2019.
 
Скасування міською радою рішень виконкому не спричиняє наслідків.

Послуги з управління будинком надаються на підставі договору. Рішенням ради від 27.06.2019 договір не скасований.

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» послуга з управління багатоквартирним будинком - результат господарської діяльності суб’єктів господарювання, спрямованої на забезпечення належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб мешканців будинку шляхом утримання і ремонту спільного майна багатоквартирного будинку та його прибудинкової території відповідно до умов договору. Стаття 12 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачає, що надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах. Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (зміни до нього) у випадках, визначених законом, договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого самоврядування. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладений від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого самоврядування, може бути достроково розірваний у випадках та порядку, визначених законом.
На підставі рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.05.2019 № 550 «Про призначення управителя багатоквартирних будинків», укладено договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком від 20.05.2019. Наразі цей договір є чинним.
Відповідно до норм Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК України). Стаття 598 Цивільного кодексу України передбачає, що зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом. Також, згідно зі ст. 651 ЦК України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Укладений договір від 20.05.2019 не передбачає односторонньої відмови. Так, відповідно до пункту 32 договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком від 20.05.2019 його дія припиняється: у разі закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 31 цього договору; достроково за згодою сторін або за рішенням суду в разі невиконання управителем та/або співвласниками вимог цього договору; у разі смерті фізичної особи - підприємця, який є управителем; у разі прийняття рішення про ліквідацію управителя або визнання його банкрутом; в інших випадках, передбачених законом. Жодна із зазначених обставин не настала. Більше того, Черкаська міська рада або виконавчий комітет не можуть в односторонньому порядку розірвати цей договір.

Таким чином, відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», виконавець комунальної послуги, у даному випадку ТОВ «Сантехбудконструкція», зобов’язаний виконувати умови договору, зокрема: забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договорів про їх надання, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів; вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством; своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, тощо.

Таким чином ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість», що є правонаступником ТОВ «Сантехбудконструкція»,  зобов’язане надалі надавати послуги з управління багатоквартирним будинком, як це і передбачено договором.

Підписатися
на стрічкуКоментарі (6)
Федір
27.09.19 | 22:00
Вважаю вказані дії учасників цирку з призначення управителя є незаконними, такими що порушують права співвласників багатоквартирного будинку та такими, що мають ознаки складу злочину, передбачені ч. 1 ст. 190, ст. 356 та ч. 1 ст. 366 КК України з огляду на таке:

Норма ст. 15 Закону № 2189-19 вводиться в дію з 1.11.2019 р. (1.05.2019 + шість місяців), а до введення в дію норми ст .15 умови надання послуг в т. ч. і тарифи діють згідно договорів, укладених до введення в дію норми Закону. ЧитайТЕ матчасть:

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ( Закону № 2189-19)
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 травня 2019 року, крім:
…, статті 15… які вводяться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом;

3-1. Договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, укладені до введення в дію норм цього Закону, що регулюють надання послуг з управління багатоквартирним будинком, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами (у тому числі вивезення побутових відходів за наявності), до дати набрання чинності договорами про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, що укладені за правилами, визначеними цим Законом.
Руслан
14.08.19 | 10:51
Ця стаття засвідчує той \\\"бардак\\\" в якому ми живемо. Бардак в окремо взятому місті та країні. При явному порушенні прав людей - наявне законодавство, що дозволяє не усувати причини порушення, а дозволяє просто відписуватися, залишаючи все як є. Багато людей метушаться, але по суті нічого не роблять.
Один \\\"пан\\\" прийняв рішення і підписав договори, другі \\\"пани\\\", не розібравшись так як слід, спробували скасувати рішення першого, але так і не зробили цього до кінця, оскільки на протязі 2 тижнів не підтвердили своє рішення. Врешті решт всі бачать, як вони \\\"чубляться\\\", але суть полягає в підписанні договорів, що залишилося поза увагою.
Той хто їх укладав, має їх розірвати, щоб не нести відповідальності за наслідки. Але як зробити те, що не в силах. Та і навіщо, ані мер, ані будь-хто інший за це не візьмуться, адже до виборів не довго залишилося.
Тож як у приказці: \\\"пани чубляться, а у бідняків лоби тріщать\\\". Прикро усвідомлювати, що живеш в такій країні. Всіх би до стінки!!!
Лана
02.08.19 | 21:30
за 2,5 місяці ані ТОВ \"Сантехбудконструкція\", ані ТОВ \"Управлінська компанія Нова якість\" жодних послуг щодо обслуговування нашого будинку і прибудинкової території не надано, навіть жодного разу не прибиралася територія, ні договору ні копії договору з так званим управителем не надано нікому зі співвласників будинку, проте плату за так звану послугу, яка фактично жодного дня не надавалася, виставили майже вдвічі більшу чим СУБ та ще й за несплату коштів за ненадану послугу погрожують стягувати пеню. Повне беззаконня !!!
Богдана
24.07.19 | 14:14
З цього допису зрозуміла тільки одне - тупа відписка, пояснень ніяких. Чому не можна дати роз\\\"яснення доступною мовою, для чого оце згідно, згідно закону....
Артур
24.07.19 | 08:53
а де в договорі з ТОВ «Сантехбудконструкція», написано про ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість»? Компанія виграла конкурс і не пропрацювавши два місяця реорганізувалася фактично ухиляючись від оподаткування. яке безпосередньо наповнювало бюджет міста!
ТОВ «Сантехбудконструкція» надала послугу за червень і має оподаткування 20відсотків, а платіжка надходе на ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» з оподаткуванням 5відс.? як таке можливо згідно законодавства?
1
23.07.19 | 19:56
позор меру!!!! тупая отписка

Додати коментар

Коментар:
Ім'я:

Введіть символи,
зображені на малюнку:Інша інформація