Статус: Чинне
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА


Друга сесіяРІШЕННЯ

Від

10.04.2020

2-5904м.Черкаси<

Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4690 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси»


>

Відповідно до Закону України від 30.03.2020 № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», пунктів 24, 28 частини першої статті 26, частини першої статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 12, розділів XII, XIV, статей 52-6 , 52-7 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:


  1. Внести до Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території міста Черкаси, що додється до рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4690 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси», такі зміни:

    1. Підпункт 1) пункту 2.1.1 розділу 2 викласти в такій редакції:

«1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000,00 гривень;».

1.2. Абзац третій підпункту 2) пункту 2.1.1 розділу 2 викласти в такій редакції:

«обсяг доходу не перевищує 5 000 000,00 гривень.»;

1.3. Підпункт 3) пункту 2.1.1 розділу 2 викласти в такій редакції:

«3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7 000 000,00 гривень;».

    1. Пункт 2.3.2 розділу 2 доповнити наступними абзацами:

«Тимчасово, на період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), для суб’єктів господарювання робота яких заборонена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), встановити наступні ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць (за місяці в яких діяв карантин):

1) для першої групи платників єдиного податку (для видів господарської діяльності робота яких заборонена) - 0 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку (для видів господарської діяльності робота яких заборонена) - 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Для зняття нарахувань по єдиному податку за місяці, в яких діяв карантин, суб’єкт господарювання повинен до 01.07.2020 подати заяву з обгрунтуванням простою із зазначенням місця та виду здійснення господарської діяльності до управління у м. Черкасах ГУ ДПС в Черкаській області. У випадку продовження карантину на більший термін, заява подається протягом 30 календарних днів після його завершення.

Тимчасово, на період 2 календарних місяці наступні за місяцем, в якому будуть зняті обмеження роботи суб’єктів господарювання під час карантинних заходів визначені законодавством, встановити наступні ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку (для видів господарської діяльності робота яких була заборонена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) - 5 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку (для видів господарської діяльності робота яких була заборонена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, від 11 березня 2020 р. N 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати».

Для проведення перерахунку ставок єдиного податку на період 2 календарних місяців наступних за місяцем, в якому будуть зняті обмеження роботи суб’єктів господарювання під час карантинних заходів, суб’єкт господарювання повинен до 01.07.2020 подати заяву з обгрунтуванням простою із зазначенням місця та виду здійснення господарської діяльності до управління у м. Черкасах ГУ ДПС в Черкаській області. У випадку продовження карантину на більший термін, заява подається протягом 30 календарних днів після його завершення.

2. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бондаренка А.В. та постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, дерегуляції, бюджету, фінансів, тарифів та регуляторної політики (Тренкін Ю.В.).Міський голова

А.В.Бондаренко