Статус: Чинне. Зі змінами

Внесено зміни рішенням(и):

№ 2-4281 від 2019-04-08

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДАДруга сесія
РІШЕННЯ

від

21.03.2019

2-4173
м.Черкаси<

Про утворення деяких юридичних осіб Черкаської міської ради, затвердження їх структури та внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682


>

На підставі пунктів 5 і 6 частини 1 статті 26, пункту 6 частини 4 статті 42 та частини 4 статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись Цивільним кодексом України, пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Утворити юридичні особи – управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради та управління інформаційної політики Черкаської міської ради шляхом поділу департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 38764723).

Припинити департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 38764723) шляхом поділу на управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради та управління інформаційної політики Черкаської міської ради.

Визначити управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради та управління інформаційної політики Черкаської міської ради правонаступниками майнових прав та обов’язків департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 38764723) в частині повноважень, що передаються до складу новоутворених управлінь.

Утворити комісію з припинення департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради у складі згідно з додатком.

Комісії, визначеній в додатку до цього рішення, провести заходи щодо припинення департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради шляхом поділу згідно з вимогами чинного законодавства.

Строк заявлення кредиторами своїх кредиторських вимог становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 38764723). Вимоги кредиторів заявляються у письмовій формі за адресою: 18001, місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, 36, згідно з вимогами чинного законодавства.


1.1. Затвердити чисельність управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради 32 штатні одиниці, визначити перелік підрозділів цього виконавчого органу ради:

1.1.1. Відділ реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

1.1.2. Відділ реєстрації речових прав.

1.1.3. Відділ реєстрації місця проживання.

1.1.4. Відділ ведення Державного реєстру виборців Придніпровського району.

1.1.5. Відділ ведення Державного реєстру виборців Соснівського району.


1.2. Затвердити чисельність управління інформаційної політики Черкаської міської ради 14 штатних одиниць, визначити перелік підрозділів цього виконавчого органу ради:

1.2.1. Відділ підтримки громадянського суспільства.

1.2.2. Відділ інформаційного забезпечення.

1.2.3. Відділ промоції міста.

1.2.4. Відділ інформаційних технологій.


2. Утворити відділ "Патронатна служба" Черкаської міської ради (без статусу юридичної особи, з умовами оплати праці на рівні самостійного відділу).

Затвердити чисельність відділу "Патронатна служба" Черкаської міської ради 5 штатних одиниць.


3. Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів", а саме:


3.1. Підпункт 2.1. пункту 2 викласти у такій редакції:

"2.1. Затвердити чисельність департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради 78 штатних одиниць, визначити перелік підрозділів цього виконавчого органу ради:

2.1.1. Управління надання адміністративних послуг:

а) відділ організації надання адміністративних послуг;

б) відділ оформлення паспортів;

в) відділ діловодства та надання консультацій.

2.1.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності.

2.1.3. Відділ кадрової роботи.

2.1.4. Відділ з питань роботи виконкому.

2.1.5. Відділ звернень.

2.1.6. Сектор з питань режимно-секретної та мобілізаційної роботи.

2.1.7. Юридичне управління:

а) відділ загально-правових питань;

б) відділ судового супроводу.

2.1.8. Відділ документообігу.

2.1.9. Архівний відділ.

Затвердити положення про управління надання адміністративних послуг департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради (додається).


Затвердити регламент управління надання адміністративних послуг департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради (додається).


Визначити кількість адміністраторів в управлінні надання адміністративних послуг департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради – 31 штатна одиниця.".


3.2. Підпункт 5.6. пункту 5 викласти в такій редакції:

"5.6. Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради чисельністю 43 штатні одиниці у складі:

5.6.1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності.

5.6.2. Управління економічного розвитку у складі:

а) відділу стратегічного розвитку;

б) відділу контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулювання;

в) сектору торгівлі.

5.6.3. Управління власністю міста у складі:

а) відділу приватизації;

б) відділу обліку комунального майна;

в) відділу оренди та контролю за виконанням договорів;

г) відділу супроводу оформлення майнових прав та приватизації житла.

5.6.4. Господарського відділу.".


4. Затвердити структуру виконавчих органів ради, штат керівництва міської ради та її виконавчого комітету, загальну чисельність керівництва та виконавчих органів ради (додається).


5. Затвердити:

5.1. Положення про управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради (додається).

5.2. Положення про управління інформаційної політики Черкаської міської ради у новій редакції (додається).

5.3. Положення про відділ "Патронатна служба" Черкаської міської ради (додається).

5.4. Положення про департамент управління справами та юридичного забезпечення у новій редакції Черкаської міської ради (додається).

5.5. Положення про департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради (додається).

5.6. Положення про відділ з питань роботи ради Черкаської міської ради (додається).

5.7. Положення про департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.


6. Міському голові Бондаренку А.В.:

6.1. Затверджувати штатні розписи відповідних виконавчих органів ради.

6.2. Здійснювати інші заходи, пов’язані з прийняттям цього рішення, відповідно до чинного законодавства України.

6.3. У разі необхідності видавати розпорядження стосовно забезпечення заробітною платою працівників юридичних осіб, що утворюються цим рішенням, за рахунок департаменту, що реорганізується, до затвердження бюджетного розпису новостворених юридичних осіб.


7. Фінансування заходів, пов'язаних з утворенням та реорганізацією виконавчих органів ради, здійснювати за рахунок коштів виконавчих органів, що реорганізовуються.


8. Визнати такими, що втратили чинність пункт 2 та підпункт 4.2. пункту 4 рішення Черкаської міської ради від 12.05.2017 № 2-2001, рішення Черкаської міської ради від 13.03.2018 № 2-3110, підпункт 2.2. пункту 2, підпункт 4.3. пункту 4 рішення Черкаської міської ради від 22.08.2018 № 2-3446, рішення Черкаської міської ради від 18.10.2018 № 2-3679.


9. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бондаренка А.В.
Міський голова
А.В.Бондаренко


Додатки

2-4173 21.03.19 додатки.doc