Статус: Чинне
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА


Друга сесіяРІШЕННЯ

Від

22.08.2018

2-3452м.Черкаси<

Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на укладання договору фінансового лізингу для придбання техніки>

Керуючись Законом України «Про фінансовий лізинг», Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення якості та своєчасності здійснення заходів з ремонту та утримання об’єктів теплопостачання м.Черкаси, враховуючи звернення КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» від 20.08.2018 №23/2112, Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Надати дозвіл комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 02082522) на укладання договору фінансового лізингу для придбання техніки у кількості 13 одиниць з правом викупу на загальну 14 285 167,40 грн. (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят п’ять тисяч сто шістдесят сім гривень 40 копійок) з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на таких умовах: аванс – 3169129,02 (три мільйони сто шістдесят дев’ять тисяч сто двадцять дев’ять гривень 02 коп.) грн.; сума фінансування – 14 285 167,40 грн. (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят п’ять тисяч сто шістдесят сім гривень 40 копійок); відсоткова ставка – не більше 19 % річних у гривні; строк лізингу 60 місяців; погашення лізингових платежів та відсотків – щомісячно відповідно до умов договору фінансового лізингу; комісія за надання лізингу – 0% від суми лізингу.

Надати дозвіл директору комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради Карасю Павлу Миколайовичу на підписання договору фінансового лізингу і договору страхування майна та необхідних документів для оформлення цих договорів.

2. Укласти договір поруки для забезпечення виконання зобов’язань комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за договором фінансового лізингу.


Уповноважити заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волошина І.В. на підписання від Черкаської міської ради договору поруки та необхідних документів для оформлення цього договору.

3. Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради, при формуванні міського бюджету на 2019-2023 роки, передбачити кошти для забезпечення виконання зобов’язань комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради, відповідно до послуг фінансового лізингу та вимог чинного законодавства.

4. Комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради:

4.1. Дозволити здійснювати витрати, пов’язані з ремонтом та обслуговуванням техніки (п.1 цього рішення), згідно з діючою системою огляду і ремонту рухомого складу та іншими нормативними і технологічними документами.

4.2. Після закінчення лізингу здійснити дії щодо оформлення відповідних документів, що підтверджують право власності на техніку (п.1 цього рішення) за територіальною громадою міста, в особі комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волошина І.В., постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, підприємництва, екології та охорони навколишнього середовища (Кіта І.М.).Міський голова

А.В.Бондаренко