Статус: Вето
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА


Друга сесіяРІШЕННЯ

Від

17.01.2018

2-2875м.Черкаси<

Про внесення змін до Регламенту Черкаської міської ради>

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Регламенту Черкаської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 24.12.2015 № 2-18 «Про затвердження Регламенту міської ради», а саме:


    1. Статтю 38 викласти в новій редакції:

«Стаття 38. Види та способи голосування

1. Рішення Ради приймаються поіменним або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

2. Рішення з процедурних питань приймаються поіменним голосуванням однією третиною від загального складу ради.».


1.2. Доповнити Регламент новою статтею 38¹:

«Стаття 38¹. Поіменне голосування

1. Поіменне голосування здійснюється через систему електронного поіменного голосування «Голос» за допомогою планшету, який видається кожному депутату перед сесійним засіданням міської ради.

2. Поіменне голосування здійснюється шляхом натискання на планшеті однієї із кнопок: ”за“, ”проти“, ”утримався“, що висвічуються після оголошення головуючим назви питання, що ставиться на голосування.

3. Депутат повинен здійснювати поіменне голосування особисто тільки зі свого робочого місця і отриманого планшета.

4. Поіменне голосування здійснюється кожним депутатом особисто за допомогою електронної системи та у такий спосіб, що унеможливлює голосування замість депутата іншою особою.

У разі виявлення на пленарному засіданні депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється головуючим. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного депутата у залі засідань, а у разі його відсутності доручає вилучити планшет такого депутата та передати його на зберігання і проводить повторне голосування питання, яке ставилось на голосування останнім.
5. Після закінчення кожного голосування за допомогою електронної системи його результати висвітлюються на інформаційному табло електронної системи в залі засідань та оголошуються лічильною комісією на пленарному засіданні.

Протокол щодо кожного поіменного голосування формується на підставі результатів голосування, що зафіксовані системою «Голос». Такі протоколи підписують голова та члени лічильної комісії.

6. Перша поіменна реєстрація депутатів на сесійному засіданні відбувається на початку засідання о 10.00 годині (якщо пленарне засідання працює у звичайному режимі).

Депутати, які невчасно прибули на сесію і не встигли зареєструватися, участі у голосуванні до наступної поіменної реєстрації не беруть.

Поіменна реєстрація, крім випадків, визначених цим Регламентом, проводиться у будь-який час за зверненням міського голови, секретаря міської ради, будь-якого депутата.

7. Всі поправки, доповнення, пропозиції до проектів рішень, що пропонуються для включення до порядку денного, надаються постійними комісіями, депутатськими фракціями, депутатами, департаментами не пізніше ніж за одну добу до проведення сесійного засідання та виключно у письмовому вигляді або електронному - від депутатів.

Якщо у депутатів або депутатських фракцій виникають пропозиції на сесії, вони повинні чітко сформулювати таку пропозицію, оголосити її автора, спеціаліст відділу з питань роботи ради вводить автора і номер пропозиції в систему електронного голосування. Тільки після цього головуючий може поставити пропозицію на голосування.

8. Якщо під час проведення голосування міський голова, секретар міської ради або депутат звернулися щодо збою в системі електронного голосування і це підтвердив системний адміністратор, голосування припиняється і відбувається перезавантаження системи та перереєстрація депутатів, після чого депутати повертаються до голосування того питання, яке було припинено.

Якщо і після перезавантаження системи є збій, лічильна комісія приймає рішення про припинення голосування через систему електронного поіменного голосування «Голос» і депутати приступають до поіменного голосування у звичайному режимі - через опитування лічильною комісією кожного депутата.

9. Контроль за виконанням електронної системи на пленарних засіданнях Ради здійснює лічильна комісія, яка має право безперешкодного доступу до всієї інформації, необхідної для здійснення контролю.


1.3. Доповнити Регламент новою статтею 382:

«Стаття 382. Видача та зберігання планшетів для поіменного голосування

1. Планшет для поіменного голосування зберігається в сейфі сесійної зали засідань міської ради по бульв.Шевченка,307.2. Кожен депутат перед сесійним засіданням особисто під підпис отримує у спеціаліста відділу з питань роботи ради планшет для здійснення поіменного голосування.

Відповідальність за планшет під час пленарного засідання несе депутат.

Забороняється передавати планшет третім особам.

Депутат особисто здає планшет спеціалісту відділу з питань роботи ради після завершення роботи сесійного засідання або тоді, коли залишає пленарне засідання раніше його завершення.»


1.4. Внести зміни до частини 4 статті 28 Регламенту, виклавши її у новій редакції:

«4. Розпорядок роботи пленарних засідань сесій ради:

9.00 – початок попередньої реєстрації депутатів;

10.00 – початок роботи пленарних засідань сесії з проведенням першої поіменної реєстрації депутатів на сесійному засіданні;

перерва для відпочинку - 15 хвилин через кожні півтори години роботи;

обідня перерва з 13-ої до 14-ої години;

18.00 - кінець робочого дня.

Після кожної перерви проводиться поіменна реєстрація депутатів.

В окремих випадках пленарні засідання можуть визначати початок і завершення роботи за рішенням ради чи відповідно до п. 1.1. статті 30 цього Регламенту.»


1.5 Доповнити Регламент новою статтею 181:

«Стаття 181. Секретар міської ради.

1. Секретар міської ради здійснює повноваження міського голови у випадках, визначених ст.ст.42, 46, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та у разі неможливості міським головою здійснення своїх повноважень у таких випадках:

- на період відпустки міського голови;

- на період відрядження міського голови;

- на період тимчасової непрацездатності міського голови.


  1. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради та голів постійних комісій.

Міський голова

А.В.Бондаренко