Проект рішення772-8-рдЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА<


Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-929 «Про утворення виконавчих органів ради та внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682» та від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів»


>


На підставі пункту 5 частини 1 статті 26 та статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-929 «Про утворення виконавчих органів ради та внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682» виклавши пункт 3 цього рішення у новій редакції:


«3. Утворити шляхом виділу зі складу департаменту архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ: 38715770) юридичну особу – управління інспектування Черкаської міської ради чисельністю 21 штатна одиниця у складі:

3.1. Відділу адміністративної роботи;

3.2. Відділу інспектування».


2. Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013

№ 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів» виклавши пункт 6 цього рішення у такій редакції:


«6. Затвердити структуру виконавчих органів Черкаської міської ради, штат керівництва міської ради та її виконавчого комітету, загальну чисельність керівництва та виконавчих органів ради (додається)».

3. Міському голові Бондаренку А. В.:

3.1 Затвердити штатний розпис управління інспектування Черкаської міської ради.

3.2. Здійснити інші заходи, пов’язані з прийняттям цього рішення, відповідно до чинного законодавства України.


4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бондаренка А. В.Міський голова

А.В. Бондаренко
УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ

18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, каб. 21 тел: 36-05-72, 36-05-73

____________________________________________________________Пояснення до проекту рішення міської ради

«Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-929 «Про утворення виконавчих органів ради та внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682»


З метою своєчасного та ефективного виконання завдань, покладених на управління інспектування Черкаської міської ради (далі – Управління), пропонуємо збільшити чисельність працівників управління на 3 штатні одиниці.

Управління на сьогоднішній день складається з двох відділів – відділ інспектування та відділ адміністративної роботи. У відділі інспектування чисельність настільки обмежена, що це негативно впливає на якість виконання завдань, що стоять перед управлінням.

Згідно з положенням про управління основними напрямками діяльності управління інспектування є забезпечення в межах своїх повноважень контролю з метою дотримання законодавства та захисту прав і законних інтересів територіальної громади міста Черкаси за виконанням відповідними підприємствами усіх форм власності, установами, організаціями, юридичними, фізичними особами, мешканцями міста рішень міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови з питань екології та раціонального природокористування, архітектури, містобудування та рекламної діяльності, землекористування, торгівлі, побутового обслуговування, послуг, ресторанного господарства, ринків та розважального бізнесу, вуличної інфраструктури, транспортного обслуговування та зв’язку, інформаційних технологій та дорожнього господарства.

Головні спеціалісти відділу інспектування розглядають листи, скарги, звернення громадян, громадських об’єднань, державних. Недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, запити суб’єктів підприємницької діяльності та вживають заходи щодо усунення порушень чинного законодавства.

Організовують та проводять у встановленому чинним законодавством порядку перевірки об’єктів у галузях торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, правил утримання територій міста Черкаси, розміщення рекламних щитів та рекламної продукції, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення.

Складають обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень з питань, які входять до компетенції управління. Складають протоколи про адміністративні правопорушення.

Така кількість інспекторів значно мала для контролю за всією територією міста Черкаси. Це призводить до засміченості міста в цілому, загального враження неприбраності міста, а також неприпустимо низькій в такому випадку кількості надходжень до бюджету від штрафних санкцій.

Збільшення чисельності відділу інспектування управління інспектування на 3 штатні одиниці суттєво покращить рівень чистоти в місті, збільшить надходження в бюджет, шляхом складання протоколів про адміністративні правопорушення, посилить контроль за дотриманням Правил благоустрою міста Черкаси.

На цей час збільшилась кількість звернень громадян, доручень та депутатських звернень, що додатково займає час інспекторів та робить неможливим покращення рівня задоволеності громадян роботами, які виконуються відповідно до повноважень відділу.

Крім того, слід зазначити, що в управлінні інспектування одна штатна одиниця головного спеціаліста - юрисконсульта. Для вивчення та візування відповідей на звернення, які надходять до управління інспектування, вивчення та погодження договорів, надання роз’яснень працівникам управління та керівнику з питань, що стосуються діяльності управління і потребує постійного перебування на робочому місці юрисконсульта. Юрисконсульт представляє інтереси виконавчого комітету Черкаської міської ради в судових органах з питань оскарження постанов адміністративної комісії виконавчого комітету Черкаської міської ради. Одному працівнику фізично неможливо бути присутнім на всіх без винятку судових засіданнях та бути на місці в управлінні

Тому, маючи в штаті лише одного юрисконсульта, управління не може в повній мірі забезпечити юридичний супровід своєї діяльності. А у разі тимчасової непрацездатності або відпустки юрисконсульта наступає період функціонування управління з невиправданим ризиком здійснити юридично неправильну дію, що може призвести до негативних наслідків. Зважаючи на вищевикладене, кількість юрисконсультів в управлінні має бути не меншою 2 осіб.

Для посилення контролю за санітарним станом міста та з метою більш оперативного реагування на звернення громадян щодо порушень Правил благоустрою міста Черкаси, затверджених рішенням Черкаської міської ради від 11.11.2008 № 4-688 необхідно збільшити чисельність відділу інспектування управління інспектування на 3 особи, одна з яких з юридичною освітою та відповідним досвідом роботи.

Таким чином, загальне збільшення чисельності складе 3 штатні одиниці.Начальник управління інспектування

В.П. Косяк
Додатки

772-8-рд 14.11.17 додаток.doc