Проект рішення694-8-рдЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА<


Про розгляд проекту Інвестиційного договору про будівництво заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів у місті Черкаси та гарантії довгострокового постачання ТПВ


>


Розглянувши звернення ТОВ «ЕКО-БАЙК» (вх.№9590-01-14 від 26.06.2017, №11481-01-13 від 24.07.2017; №12255-01-18 від 03.08.2017; №14624-01-18, № 14625-01-18 від07.09.2017 ) щодо узгодження проекту інвестиційного договору про будівництво заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів у місті Черкаси, враховуючи повноваження виконавчих органів ради, а також те, що умовами договору передбачаються гарантії міста щодо довгострокового постачання ТПВ, з метою сприяння залученню інвестицій та впровадженню інвестиційних проектів у місті, керуючись ст. 26, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:


  1. Погодити проект Інвестиційного договору про будівництво заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів у місті Черкаси та гарантій довгострокового постачання ТПВ між Товариством з обмеженою відповідальність «ЕКО-БАІК» та Черкаською міською радою згідно з додатком.

  2. Доручити міському голові Бондаренку Анатолію Васильовичу від імені Черкаської міської ради підписати Інвестиційного договору про будівництво заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів у місті Черкаси та гарантій довгострокового постачання ТПВ між Товариством з обмеженою відповідальність «ЕКО-БАІК» та Черкаською міською радою.

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бондаренка А.В., постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, підприємництва, екології та охорони навколишнього середовища (Кіта І.М.) та постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, реклами та комунальної власності (Савенко О.С.).
Міський голова

А.В. Бондаренко


Пояснювальна записка

до проекту рішення:

Про розгляд проекту Інвестиційного договору про будівництво заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів у місті Черкаси та гарантії довгострокового постачання ТПВ


На розгляд Черкаської міської ради виноситься проект рішення щодо погодження проекту Інвестиційного договору про будівництво заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів у місті Черкаси та гарантії довгострокового постачання ТПВ.

До проекту рішення додаються зауваження департаменту архітектури та містобудування та департаменту фінансової політики.

Законодавством також визначається, що інвестиційний проект оформлюється у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування інвестування, організації та управління роботами з реалізації проекту в межах визначених вартості та терміну його реалізації. При цьому ТОВ «ЕКО-БАІК» не надав на розгляд сам інвестиційний проекту, про який йдеться в проекті договору.

Враховуючи предмет договору, більш доцільним є застосування поняття «Попереднього договору» про довгострокове постачання сміття, що регулюється ст. 635 Цивільного кодексу України.

Посилання в преамбулі договору на положення Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво від 18.02.2016 також є недоцільним, оскільки положення меморандуму передбачають співпрацю на умовах державно-приватного партнерства та проведення чітко визначеної законодавством процедури щодо прийняття рішень міською радою, погодження профільним Міністерством та визначення партнера на конкурсних засадах.

При цьому залишається не врегульованим питання погодження землекористувача земельної ділянки ТОВ «ВС ЛІТ» (кадастровий номер земельної ділянки **********:05:006:0020). Враховуючи норми Закону України «Про регулювання містобудівельної діяльності» та Земельного кодексу України, необхідно надати нотаріально засвідчену згоду землекористувача земельної ділянки або документ, що посвідчує право користування зазначеною в договорі земельною ділянкою ТОВ «ЕКО-БАІК».

Крім того, з урахуванням норм Закону України «Про відходи» та інших нормативних актів необхідно додатково вивчити та доопрацювати наступні питання:

- щодо зобов’язань міста «постачання сировини (твердих побутових відходів) силами підприємств (комунальних підприємств та інших, фізичних та юридичних осіб), що займаються в місті Черкаси збиранням та вивезенням твердих побутових відходів у повному обсязі (без попереднього відбору цінної вторинної сировини) та відповідно до фактичних об'ємів сировини, які утворюються в місті Черкаси і збираються на полігоні твердих побутових відходів, протягом всього часу роботи Заводу, але в будь-якому випадку не менше ніж на 25 (двадцять п'ять) років з моменту введення в експлуатацію Заводу»;

- визначення поняття «цінної вторинної сировини»;

- юридичної підпорядкованості та механізму реалізації з питань «контролю за діяльністю підприємств (комунальних підприємств та інших осіб), що займаються збиранням та вивезенням ТПВ в місті Черкаси, а саме: здійснення вивезення в повному обсязі ТПВ на Завод без попереднього відбору цінної вторинної сировини, а також вживати всі необхідні дії щодо усунення порушень такими підприємствами


зазначеного порядку вивезення і доставки ТПВ на Завод».

Також не врегульованим є пункт 3.3.9 щодо дотримання технології переробки ТПВ оскільки прямо вид технології, що буде застосовуватись договором не визначена.

Відсутній орієнтовний графік робіт, про який зазначається у пунктах 3.3.3 та описується в пункті 4.1.

Питання щодо тарифної політики щодо утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів регулюється Законами України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»  та не може регулюватись цим договором. До того ж, відповідно до статі 7 «ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ТПВ», проектом договору передбачено, що оплата здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, зазначений в цьому Договорі. Порядок фактичного здійснення оплати (та всі питання з цим пов'язані) регулюються окремим додатком до цього Договору. Однак, будь-які Додатки до договору відсутні.Директор департаменту

економіки та розвитку

І.І.Удод


вик. Богодаєва Л.В.


Додатки

694-8-рд 21.09.17 додатки.doc