Статус: Чинне. Зі змінами

Внесено зміни рішенням(и):

№ 2-1797 від 2017-03-15
№ 2-1967 від 2017-04-19
№ 2-2182 від 2017-06-07
№ 2-2221 від 2017-06-27
№ 2-2297 від 2017-07-13
№ 2-2320 від 2017-08-10
№ 2-2378 від 2017-10-05
№ 2-2397 від 2017-10-11
№ 2-2570 від 2017-11-10
№ 2-2815 від 2017-12-12
№ 2-2868 від 2018-01-17
№ 2-3167 від 2018-03-20
№ 2-3386 від 2018-05-17
№ 2-3392 від 2018-06-12
№ 2-3725 від 2018-12-17
№ 2-4027 від 2019-03-05
№ 2-4176 від 2019-03-21
№ 2-4280 від 2019-04-08
№ 2-4285 від 2019-04-25
№ 2-4682 від 2019-06-04
№ 2-4722 від 2019-08-22
№ 2-5314 від 2019-10-04
№ 2-5347 від 2019-10-15
№ 2-5361 від 2019-12-13

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДАДруга сесія
РІШЕННЯ

від

13.02.2017

2-1613
м.Черкаси<

Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки


>


Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:


  1. Затвердити Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки (додається).


  1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Буданцева Р.П. та галузеві постійні комісії міської ради.
Міський голова

А.В.Бондаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 13.02.2017 2-16131ПРОГРАМА

соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси

на 2017 – 2019 роки


Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 - 2019 роки (далі-Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Регламенту формування Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси, затвердженого рішенням міської ради від 08.12.2011 №3-401 (зі змінами).

Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв'язання соціально-економічних проблем. На підставі оцінки тенденцій соціально-економічного розвитку міста Черкаси у 2016 році та попередніх роках, наявних проблем і можливих ризиків у Програмі визначено оперативні дії та завдання соціальної, економічної політики міської влади на 2017 - 2019 роки, спрямовані на досягнення пріоритетів міської влади м. Черкаси.

Програма передбачає концентрацію ресурсів на вирішення ключових проблем розвитку міста, реалізацію перспективних проектів, економічних і соціальних заходів, виконання яких сприятиме підвищенню якості надання послуг, медичного обслуговування, реформуванню житлово-комунального господарства, подальшому поліпшенню інвестиційного клімату та активізації інноваційної діяльності. Відбір інвестиційних проектів здійснено з урахуванням їх значення та ефективності (бюджетної, економічної, соціальної), обсягів та джерел фінансування, термінів реалізації та окупності, характеру впливу на оточуюче середовище й інших параметрів.

Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів, відповідно до визначених пріоритетів та завдань соціально-економічного розвитку міста на 2017-2019 роки.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Черкаською міською радою.


Невід’ємною складовою програми є:

Додаток 1. Про основні показники соціально-економічного розвитку м. Черкаси.

Додаток 2. Таблиці Пріоритетів-Задач-Дій із визначенням індикаторів виконання та відповідальних виконавців до Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки.Додатки

2-1613 13.02.17 додатки.rar