Статус: Чинне
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА


Друга сесіяРІШЕННЯ

Від

18.09.2015

2-1597м.Черкаси<

Про кількість адміністраторів та окремі рішення Черкаської міської ради


>


На підставі пункту 5 частини першої статті 26, пункту 6 частини четвертої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини другої статті 13 Закону України "Про адміністративні послуги", Закону України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", враховуючи прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг", якими збільшуються повноваження та відповідальність адміністраторів, у зв’язку зі збільшенням адміністративних послуг, що надаються адміністраторами управління надання адміністративних послуг департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради та з метою надання якісних адміністративних послуг, Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:


1.  Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів", саме:

1.1.  Пункт 2.1 викласти у такій редакції:

" 2.1.  Визначити чисельність департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради 41 штатна одиниця у складі:

2.1.1.  Управління надання адміністративних послуг.

2.1.2.  Відділу бухгалтерського обліку та звітності.

2.1.3.  Відділу кадрової роботи.

2.1.4.  Відділу з питань роботи виконкому.

2.1.5.  Відділу звернень.

2.1.6.  Сектору з питань режимно-секретної та мобілізаційної роботи.

2.1.7.  Юридичного управління у складі:

а)  відділу загально-правових питань;

б)  відділу судового супроводу. 

Визначити кількість адміністраторів в управлінні надання адміністративних послуг – 12 штатних одиниць. ".

1.2.  Пункт 6 викласти у такій редакції:

" 6.  Затвердити структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів в кількості 507,5 штатних одиниць. ".

2.  Міському голові Одаричу С.О. на підставі затвердженої чисельності департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради затверджувати штатні розписи (переліки посад) цього виконавчого органу ради, здійснювати інші заходи, пов’язані з прийняттям цього рішення, відповідно до чинного законодавства України.

3.  Це рішення набирає чинності з 04.10.2015.

4.  Визнати таким, що втратило чинність з 04.10.2015 рішення Черкаської міської ради від 25.07.2013 № 3-1815 "Про затвердження чисельності (кількості) адміністраторів та державних адміністраторів".

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Одарича С.О.Секретар міської ради

О.Р.Радуцький